Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 2006 - Uchwały Rady Miejskiej Głuszycy

Rejestr uchwał podjętych przez Radę Miejską Głuszycy w roku 2006

Uchwała Nr XXXVIII/201/2006 Rady Miejskiej  w Głuszycy z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych dla Gminy Głuszyca na 2006 r.

Uchwała Nr XXXVIII/202/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Głuszyca

Uchwała Nr XXXVIII/203/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Łomnica (Góra Słodna), gmina Głuszyca.

Uchwała Nr XXXIX/204/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie wystąpienia o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Sierpnice na Sierpnica

Uchwała Nr XXXIX/205/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXV/139/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za usługi opiekuńcze

Uchwała Nr XXXIX/206/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Głuszyca

Uchwała Nr XXXIX/207/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości dodatku mieszkaniowego na rok 2006

Uchwała Nr XXXIX/208/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Głuszyca na lata 2004 - 2013. Załącznik do Uchwały

Uchwała Nr XL/209/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2006.  (pobierz-zip)

Uchwała Nr XL/210/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru  zabudowy rekreacyjno - mieszkaniowej położonego w obrębie wsi Sierpnica, gm. Głuszyca. Załącznik do uchwały

Uchwała Nr XLI/211/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy  z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Głuszyca absolutorium za 2005 r

Uchwała Nr XLI/212/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Pomocy Społecznej dla gminy Głuszyca na lata 2006-2011
Załącznik do uchwały

Uchwała Nr XLI/213/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie wydzierżawiania nieruchomości rolnych na okres dłuższy niż 3 lata

Uchwała Nr XLI/214/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie wydzierżawiania nieruchomości rolnych na okres dłuższy niż 3 lata

Uchwała Nr XLII/215/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 r. oraz usunięcia uchybień stwierdzonych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w uchwale Rady Miejskiej  Nr XL/209/2006 z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie budżetu gminy na 2006 r. (Załączniki: 1, 2, 3, 3u)

Uchwała Nr XLII/216/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Głuszyca

Uchwała Nr LXII/217/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Pana Józefa Wójcika

Uchwała Nr XLII/218/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie zaopiniowania propozycji Planu Aglomeracji "Głuszyca" na obszarze Gminy Głuszyca. (Załącznik)

Uchwała Nr XLII/219/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie miasta Głuszyca

Uchwała Nr LXII/220/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Głuszycy na miesiące VIII-X 2006 r.

Uchwała Nr XLII/221/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2006 r

Uchwała Nr XLII/222/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie zabezpieczenia przyznanych środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w formie "weksla in blanco"

Uchwała Nr XLII/223/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla Miasta i Gminy Głuszyca"


 

 

 

 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |