Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych na rzecz najemców >

 

 KARTA INFORMACYJNA 
Urzędu Miejskiego w Głuszycy
 58 - 340 Głuszyca
ul. Grunwaldzka 55

tel. (074) 8456 344 / fax (074) 8456 339

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o sprzdaż lokalu mieszkalnego lub użytkowego.

Wniosek dostępny w Biurze Obsługi Klienta, parter, pokój nr 1.
 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 • Biuro Obsługi Klienta, parter, pokój nr 1.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • Inspektor ds. Nieruchomości i Gospodarki Gruntami
  Tel. 074 8866756,
  (osoba odpowiedzialna - Alicja Ogorzelec).

OPŁATA SKARBOWA:

 • Nie podlega opłacie skarbowej.

INNE OPŁATY:

 • zaliczka na wykup lokalu mieszkalnego - 500 zł,
 • zaliczka na wykup lokalu użytkowego - 1 000 zł,

Druki wpłat dostępne są w Biurze Obsługi Klienta, parter, pokój nr 1.

TERMIN REALIZACJI:

 • Około 5 miesięcy od dnia złożenia wniosku, w indywidualnych przypadkach termin ten może być dłuższy (konieczność dokonania podziału geodezyjnego, uregulowania stanu prawnego nieruchomości, itp.)

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Art. 34 ust. 1 pkt 3 i 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603).
 2. Art. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.).
 3. Uchwała z XXVII/150/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 stycznia 2005 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Głuszyca.
<<<

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |