Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / INFORMATOR INTERESANTA / Sprawy geodezjne, nieruchomości, ochrona środowiska, sprzedaż lokali

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji


 Wydanie zezwolenia na posiadanie psa rasy uznawanej za agresywną
 < Wydanie zezwolenia na uprawę maku i konopi >
 < Wydawanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektów podziału nieruchomości >
 < Dzierżawa nieruchomości gruntowych >
 < Wydawanie zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie zbierania i transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych >
 < Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia >
 < Nadanie numeru porządkowego nieruchomości >
 < Przyjmowanie interwencji mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami na terenie Gminy Głuszyca >
 < Przyjmowanie interwencji mieszkańców w zakresie hałasu >
 < Przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach na terenie Gminy Głuszyca >
 < Wydanie zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych >
 
 < Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów >
 < Prowadzenie postępowania karnego w zakresie nielegalnej wycinki drzew i krzewów >
 < Udzielanie informacji o środowisku >
 < Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu >
 < Składanie oświadczenia w sprawie skorzystania lub nie z prawa pierwokupu nieruchomości >
 < Sprzedaż gruntów na rzecz użytkowników wieczystych >
 < Zbycie nieruchomości lub jej części niezbędnych do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej >
 < Zamiana nieruchomości >
 < Wyrażenie zgody na czasowe zajęcie działki >
 < Oddanie w użyczenie lokalu użytkowego >
 < Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych na rzecz najemców >
 < Oddanie nieruchomości w najem >

 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

Opłaty na rzecz gminy

Punkt Obsługi Klienta

Urząd Stanu Cywilnego

Ewidencja Działalności Gospodarczej

Ewidencja ludności, Dowody Osobiste

Zgromadzenia i zbiórki publiczne

Sprawy mieszkaniowe

Budownictwo i Architektura

Sprawy geodezjne, nieruchomości, ochrona środowiska, sprzedaż lokali

-- Wydanie zezwolenia na...

-- < Wydanie zezwolenia ...

-- < Wydawanie decyzji w...

-- < Dzierżawa nieruchom...

-- < Wydawanie zezwoleń ...

-- < Decyzja o środowisk...

-- < Nadanie numeru porz...

-- < Przyjmowanie interw...

-- < Przyjmowanie interw...

-- < Przyjmowanie inform...

-- < Wydanie zezwolenia ...

--

-- < Wydawanie zezwoleń ...

-- < Prowadzenie postępo...

-- < Udzielanie informac...

-- < Sprzedaż nieruchomo...

-- < Składanie oświadcze...

-- < Sprzedaż gruntów na...

-- < Zbycie nieruchomośc...

-- < Zamiana nieruchomoś...

-- < Wyrażenie zgody na ...

-- < Oddanie w użyczenie...

-- < Sprzedaż lokali mie...

-- < Oddanie nieruchomoś...

Udostępnienie informacji publicznej

Utrzymanie porządku i czystości

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

Ilosc wyswietlen strony: 13697

 

 

 

do góry  |