Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia >

 

 KARTA INFORMACYJNA 
Urzędu Miejskiego w Głuszycy
 58 - 340 Głuszyca
ul. Grunwaldzka 55

tel. (074) 8456 344 / fax (074) 8456 339

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek.
 2. Raport (jeżeli inwestycja objęta jest obowiązkiem jego sporządzenia) lub informacje zawierające wstępne dane o wpływie inwestycji na środowisko (jeżeli sporządzenie raportu może być wymagane).
 3. Poświadczoną kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu oraz z obszarem, na który będzie oddziaływała ta inwestycja.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 • Biuro Obsługi Klienta, parter, pokój nr 1.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • stanowisko ds. ochrony środowiska, geodezji i gospodarki wodnej,
  I piętro, pokój nr 19,
  Tel. 074 8866741,
  (osoba odpowiedzialna - Andrzej Poniewierski).

OPŁATA SKARBOWA:

 • Podanie - 5 zł.
 • Za każdy załącznik - 0,50 zł.
 • Za decyzję - 76 zł

TERMIN REALIZACJI:

 • Do 30 dni, a w sprawach skomplikowanych
  w terminie 2 miesięcy.

DODATKOWE INFORMACJE:

Decyzja środowiskowa będzie ważna przez 2 lata. Jej ważność będzie można przedłużać o kolejne 2 lata, ale tylko jeśli inwestycja będzie prowadzona etapami i nie zmienią się uwarunkowania środowiskowe i techniczne.
 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 2001 r. z późn zm.), art. 46, ust. 1.
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.).
<<<

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |