Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Wydawanie zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie zbierania i transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych >

 

 KARTA INFORMACYJNA 
Urzędu Miejskiego w Głuszycy
 58 - 340 Głuszyca
ul. Grunwaldzka 55

tel. (074) 8456 344 / fax (074) 8456 339

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek. 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 • Biuro Obsługi Klienta, parter, pokój nr 1.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • stanowisko ds. gospodarki gruntami i rolnictwa,
  parter, pokój nr 1 (Biuro Obsługi Klienta),
  Tel. 074 8866741,
  (osoba odpowiedzialna - Andrzej Poniewierski).

OPŁATA SKARBOWA:

 • Podanie - 5 zł.
 • Za każdy załącznik - 0,50 zł.
 • Za decyzję - 100 zł

TERMIN REALIZACJI:

 • Do 30 dni.

DODATKOWE INFORMACJE:

Przedsiębiorca uniegający się o uzyskanie zezwolenia powinien spełnia ć następujące wymagania:

 1. Określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 ze zmianami).
 2. Określone w Uchwale Nr III/18/2002 Rady Miejskiej w sprawie szczegłówych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głuszyca.
 3. Okreslone w ustawie z dnia 27 kwietnisa 2001
  o odpadach ( Dz. U. Nr 62,poz. 628 ze zmianami).

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 ze zmianami).
 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 ze zmianami).
<<<

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |