Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY / OGŁOSZENIA RÓŻNE, KONKURSY OFERT

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Ogłoszenia różne, konkursy ofert

Głuszyca, 20-04-2015 r.


BURMISTRZ GŁUSZYCY

Ogładza nabór na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom działającym w sferze pożytku publicznego w 2015 roku.Głuszyca, 01-04-2015 r.


BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
Na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2015 roku.
Głuszyca, 26-03-2015 r.

BURMISTRZ GŁUSZYCY

Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych
" Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniami z terenu gminy Głuszyca"


Głuszyca, 26-03-2015 r.

BURMISTRZ GŁUSZYCY

Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych
"Promocja zdrowego stylu życia poprzez zintegrowanie działań profilaktycznych z aktywnością sportową"


Głuszyca, 06-10-2014 r.

Burmistrz Głuszycy Ogłasza


Konkursy  na  wsparcie  realizacji  zadań  publicznych  z  zakresu profilaktyki i rozwiązywania  problemów  alkoholowych oraz  powierzenie  realizacji zadań  publicznych  z  zakresu  kultury  fizycznej  i  sportu  w  2014r. 
 z o s t a ł y  r o z s t r z y g n i ę t e.

Dotacje  na  realizację zadań  otrzymali niżej wymienieni Wnioskodawcy:


Promocja zdrowego stylu życia poprzez zintegrowanie działań profilaktycznych z aktywnością  sportową.

Uczniowski Klub Sportowy „Gim Głuszyca"                         - 2500 zł


Powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu

              
Miejski Klub Sportowy "Włókniarz" w Głuszycy                   - 9100 zł
Fundacja "Katolicka Inicjatywa Berit" w Głuszycy               - 6800 zł
Klub Sportowy "Berit" w Gluszycy                                          - 7800 zł

Warunki realizacji zadania zostaną określone w umowach.

Sporządził:
H.Bartyńska
P.Wasik
Głuszyca, 22-08-2014 r.


Burmistrz Głuszycy Ogłasza

Nabór na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2014 rokGłuszyca, 19-08-2014 r.BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
Na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2014 roku.


Głuszyca, 08-04-2014 r.

BURMISTRZ GŁUSZYCY

Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych - Promocja zdrowego stylu życia poprzez zintegrowanie działań profilaktycznych z aktywnością sportowąGłuszyca, 17-06-2014 r.

BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
Na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2014 roku.


Głuszyca, 13-06-2014 r.

BURMISTRZ GŁUSZYCY

Informuje o wynikach konkursu - "Konkursy  na  wsparcie  realizacji  zadań  publicznych  z  zakresu  profilaktyki i rozwiązywania  problemów  alkoholowych oraz  powierzenie  realizacji  zadań  publicznych  z  zakresu  kultury  fizycznej  i  sportu  w  2014r."


Głuszyca, 16-04-2014 r.

BURMISTRZ GŁUSZYCY

Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych
Głuszyca, 16-04-2014 r.

BURMISTRZ GŁUSZYCY

Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych

Głuszyca, 09-04-2014 r.

BURMISTRZ GŁUSZYCY INFORMUJE

Burmistrz Głuszycy ogłasza nabór na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych określonych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2014 rok

BURMISTRZ GŁUSZYCY

Ogłasza I otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2014 roku

Głuszyca, 07-02-2014 r.

BURMISTRZ GŁUSZYCY INFORMUJE

W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących programu Gminy Głuszyca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2014 rok.Informację wytworzył: Urząd Miejski
Informację wprowadził: Tomasz Szachta
Czas wytworzenia informacji: 2005-09-12
Czas udostępnienia informacji: 2015-04-20 14:12:01


Pliki dodane do podstrony:
20110121marketing.pdf
konkorlik2010_2.pdf
wypoczynek2010
28102009_Informacja_nt_stypendiów
Zarzadzenie_184_09_BF
20052009_SP_upowszechnianie_kultury_fiz_sportu_2009
06042009_SP_unieważnienie konkursu
09042009_SP_konkurs_wypoczynek_letni_2009
06042009_SP_upowszechnianie_kultury_fiz_sportu_2009
zarządzenie_35_09_regulamin_konkursu_ofert_2009


 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

Ilosc wyswietlen strony: 126041

 

 

 

do góry  |