Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY / GEODEZJA I OCHRONA ŚRODOWISKA / < Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia >

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia >

14-05-2010 r.

BURMISTRZ GŁUSZYCY

zawiadamia

że dnia 14 maja 2010 roku wydana została decyzja, znak: BOŚiGG-7624/2/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na zamontowaniu anten stacji bazowej GSM PTK CENTERTEL nr 12563/4235 zlokalizowanej w Głuszycy ul. Grunwaldzka (działka nr 486/2).

16.04.2010 r. ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE:
Na wniosek Pana XXXX XXXXX zam. ul. Pomorska 1, 59-500 Złotoryja zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn.: Zamontowanie anten stacji bazowej GSM PTK CENTERTEL nr 12563/4235 w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej na dz. nr 486/21.

05.03.2010 r. - Dnia 5 marca 2010 roku wydana została decyzja, znak: BOŚiGG/2/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na Termomodernizacji budynku Centrum Kultury zlokalizowanego przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Głuszycy wraz z adaptacją pomieszczeń na Centrum Informacji Turystycznej.

04.03.2010 r. - o wydaniu postanowienia nr BOŚiGG-7624/2/2010 z dnia 04.03.2010 r. o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Termomodernizacji budynku Centrum Kultury zlokalizowanego przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Głuszycy wraz z adaptacją pomieszczeń na Centrum Informacji Turystycznej.

18.01.2010 r. - obwieszczenie Burmistrza Głuszycy o wydaniu decyzji BOŚiGG/1/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej GŁUSZYCA 49798 TOWER zlokalizowanej w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej (działka nr 486/21).

15.01.2010 r. - obwieszczenie Burmistrza Głuszycy o wydaniu postanowienia nr BOŚiGG-7624/1/2010 z dnia 15.01.2010 r. o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej GŁUSZYCA 49798 TOWER zlokalizowanej w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej (działka nr 486/21).

07.12.2009 r. - obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn.: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej GLUSZYCA 49798 TOWER w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej na dz. nr 486/21.

02.09.2009 r. - ogłoszenie o wydaniu decyzji nr BO-7624/3/09 o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: remoncie sieci gazowej n/c w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej – Kłodzkiej – Zielonej o ciśnieniu nie większym niż 0,5 MPa. Lokalizacja: Miasto Głuszyca – Obręb 02 na działkach nr ew. 29, 252/1, 252/2, 23/1, 44, 39, 37, 36, 35, 34, 31/5, 33, 40, 178/1, 179, 251/2, 87/3, 87/2, 87/4, 86, 21/2. Gmina Głuszyca – Obręb Głuszyca Górna na działkach nr we. 1, 539/5, 539/1, 539/6, 538, 537/1, 537/2, 536/1, 536/2, 535, 534, 533, 532/2, 532/1, 531, 530, 529, 528, 527, 526/3, 16, 524, 523, 522/4, 522/3, 522/2 522/1, 521, 520/1, 520/2, 504, 503, 491, 489, 496, 495, 493, 488/5, 488/6, 480, 479, 481, 498, 499, 509, 508/2, 500/2, 500/1, 501, 506, 507, 518, 543/1, 543/6, 543/7, 542, 541, 544/1, 544/11, 544/6, 545/1, 545/2, 456, 547/1, 556/1, 557, 558, 559, 560, 484, 497, 486, 508/1, 488/7, 540, 486, 484, 497.

25.06.2009 r. - obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego mającego na celu wydanie dec. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: remont brzegów potoku, nasadzeń zieleni, remont ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż stawów, budowa pomostów widokowych i wędkarskich, budowa ciągów pieszych utwardzonych i nieutwardzonych, oświetlenie, zagospodarowanie terenu na amfiteatr naturalny, rewitalizacja parku leśnego na działkach nr ew. 100, 101, 102, 261 w obrębie Głuszyca 2 przy ul. Leśnej.

20.02.2008 r. - obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego mającego na celu wydanie dec. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: przebudowa istniejącej drogi leśnej w Głuszycy Górnej na działce nr 310/148.

26.09.2006 r. -  decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: ... budynek produkcyjny wytwarzający spojlery samochodowe ..., ul. Kolejowa, dz.nr 273/5.

02.02.2006 r. - "... decyzja dla inwestycji pn. budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla dwóch domów mieszkalnych jednorodzinnych przy ulicy Mazurskiej, dz. Nr 36/6 i ulicy Mazurskiej 7 w Głuszycy."

Informację wytworzył: Adnrzej Poniewierski
Informację wprowadził: Tomasz Szachta
Czas wytworzenia informacji: 2005-01-10
Czas udostępnienia informacji: 2010-05-14 14:54:14

 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

Ilosc wyswietlen strony: 20562

 

 

 

do góry  |