Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / INFORMATOR INTERESANTA / Urząd Stanu Cywilnego / < Zawarcie małżeństwa i jego rejestracja >

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Zawarcie małżeństwa i jego rejestracja >

 

 KARTA INFORMACYJNA 
Urzędu Miejskiego w Głuszycy
 58 - 340 Głuszyca
ul. Grunwaldzka 55

tel. (074) 8456 344 / fax (074) 8456 339

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Dowody osobiste.
 2. Odpisy skrócone aktu urodzenia.
 3. Osoba, która pozostawała poprzednio w związku małżeńskim jest zobowiązana złożyć dodatkowo dowód ustania małżeństwa. Dowodem jest::
   
  - dla osoby rozwiedzionej – odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu przez rozwód lub prawomocne orzeczenie sądu o rozwodzie,

  dla wdowy, wdowca – odpis skrócony aktu zgonu poprzedniego małżonka.
 4. Postanowienie sądu rejonowego o wyrażeniu zgody na zawarcie małżeństwa w przypadkach określonych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym(np. niepełnoletność kobiety lub niemożność uzyskania przez cudzoziemca zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa z kraju, którego jest obywatelem – art. 56 ust. 2 Prawo o aktach stanu cywilnego).

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW I ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • Urząd Stanu Cywilnego, parter, pokój nr 8, 
  tel. 074 88 66 744
  ,
  (osoba odpowiedzialna - Wiesława Moździerz).

OPŁATA SKARBOWA:

 • od sporządzenia aktu małżeństwa 84 zł,
 • od zaświadczenia tzw. zdolności prawnej 38 zł,
 • od innych czynności USC 11 zł,

TERMIN REALIZACJI:

Termin realizacji ustala para z urzędnikiem USC.
 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Realizacja usługi zgodna jest w całosci z żądaniem strony.
 

INFORMACJE DODATKOWE:

Odpisów aktów stanu cywilnego nie muszą składać osoby, których urodzenie, wcześniejsze małżeństwo lub zgon poprzedniego małżonka zostało zarejestrowane w Urzędzie Stanu Cywilnego, w którym zamierzają zawrzeć związek małżeński. Małżeństwa nie mogą zawrzeć osoby niepełnoletnie, ubezwłasnowolnione całkowicie, dotknięte chorobą psychiczną, spokrewnione w linii prostej oraz będące w innym związku małżeńskim. Z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła 16 lat. Każdy z małżonków może złożyć oświadczenie o nazwisku, jakie będzie nosił po zawarciu małżeństwa.

Obcokrajowiec zawierający małżeństwo w Polsce musi złożyć wydane przez właściwy organ swojego państwa zaświadczenie o możności zawarcia związku małżeńskiego w świetle prawa ojczystego oraz odpis aktu urodzenia.

Obywatel polski zamierzający zawrzeć małżeństwo za granicą może otrzymać zaświadczenie o możności zawarcia takiego małżeństwa zgodnie z prawem polskim.

Zawarcie małżeństwa cywilnego:

 • może nastąpić w dowolnym terminie wybranym przez nowożeńców w Urzędzie Stanu Cywilnego,
   
 • małżeństwo nie może być zawarte przed upływem miesiąca od złożenia dokumentów oraz zapewnienia o braku przeszkód do jego zawarcia. W szczególnych przypadkach kierownik USC może zezwolić na skrócenie tego terminu.

Zawarcie małżeństwa wyznaniowego (konkordatowego).

Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilnym otrzymują zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Zaświadczenie traci moc po upływie 3 miesięcy.
 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Art. 1-15 ustawy z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U Nr 9 poz. 59 ze zmianami).
 2. Art. 53-56, 71 ustawy z 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U Nr 36 poz.180 ze zmianami).
 3. Ustawa z 9 września 2000r o opłacie skarbowej (Dz. U Nr 86 poz.960 ze zmianami).
<<<

Informację wytworzył: Wiesława Moździerz
Informację wprowadził: Tomasz Szachta
Czas wytworzenia informacji: 2005-12-05
Czas udostępnienia informacji: 2009-12-14 13:22:37

 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

Ilosc wyswietlen strony: 3877

 

 

 

do góry  |