Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI / Zamówienia Publiczne - Przetargi / < Przetargi 2014 r. >

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Przetargi 2014 r. >

IiR.271.11.2014
21.10.2014 r.

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert dotyczących wykonania zadania pn.: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Głuszyca w sezonie zimowym 2014/2015”

1.Ogłoszenie 223187-2014
2.SIWZ-drogi
3.Formularz oferty z załącznikami 2-8
4.Projekt umowy
5.Wykaz obwodów
6.Plan zimowego utrzymania dróg
7. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 03.11.2014 r.


IiR.271.10.2014
21.10.2014 r.

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert dotyczących wykonania zadania pn.: „Zimowe utrzymanie chodników w Gminie Głuszyca w sezonie 2014/2015”

1.Ogłoszenie 223157-2014
2.SIWZ-chodniki
3.Formularz oferty z załącznikami 2-8
4.Projekt umowy
5.Wykaz chodników
6.Plan zimowego utrzymania 2014-2015
7.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 31.10.2014 r.
IiR.271.2.9.2014

14.08.2014 r.

 

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert dotyczących wykonania usługi pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Głuszyca z nieruchomości zamieszkałych i częściowo zamieszkałych”

 


12.08.2014 r.

 
Gminy Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację zadanie pn. Remont małej świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuszyca Górna na terenie Gminy Głuszyca”
 

IiR.271.2.8.2014

04.08.2014

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert dotyczących wykonania zadania pn. "Rozbudowa budynku remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuszycy Górnej przy ul. Kłodzkiej 15" - przetarg II

IiR.271.2.7.2014

24.07.2014

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert dotyczących wykonania zadania pn. „Odbudowa mostu dojazd do posesji ul. Kłodzka 89a w Głuszycy Górnej – powódź sierpień 2010 r.” - przetarg III
3.Formularz oferty, załączniki do SIWZ Kłodzka 89a przetarg III
4.Umowa most Kłodzka 89a przetarg III
5. Kosztorys ofertowy most ul. Kłodzka 89a
5a. Kosztorys ofertowy most ul. Kłodzka 89a
6. Projekt Budowlany most ul.Kłodzka 89
6a.Orientacja most ul.Kłodzka 89a
6b.PZT most ul.Kłodzka 89
6c.Zestawczy most ul.Kłodzka 89a
6d.Inwentaryzacja most ul.Kłodzka 89a
6eSzczegolowe Spec.Tech._kłodzka 89a
7. Projekt Wykonawczy most ul.Kłodzka 89a
7a.PZT most ul.Kłodzka 89a
7b.Zestawczy most ul.Kłodzka 89a
7c.Zbrojenie most ul.Kłodzka 89a
7d.Balustrady most ul. Kłodzka 89a
7e.Inwentaryzacja most ul.Kłodzka 89a
8. Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego most ul. Kłodzka 89a
9. Decyzja Pozwolenie wodnoprawne most ul. Kłodzka 89a
10. Decyzja wycinka drzew most ul. Kłodzka 89a
11.Decyzja Pozwolenie na budowę most ul. Kłodzka 89a 12. Uzgodnienie odbudowy mostu ul. Kłodzka 89a z RZGW
13. Odpowiedź zarządcy_przełożenie kolizji rury most ul. Kłodzka 89a_WPWiK Wałbrzych
14. Informacja o przełożeniu sieci wodociągowej most ul. Kłodzka 89a
15.kompletna dokumentacja przetargowa w firmacie ZIP
16. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 25.08.2014 r


IiR.271.2.6.2014

15.07.2014

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert dotyczących wykonania zadania pn. "Rozbudowa budynku remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuszycy Górnej przy ul. Kłodzkiej 15"

iR.271.2.5.2014
09.07.2014

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert dotyczących wykonania zadania pn. „Odbudowa mostu dojazd do posesji ul. Kłodzka 89a w Głuszycy Górnej – powódź sierpień 2010 r.” - przetarg II
5. Kosztorys ofertowy most ul. Kłodzka 89a
5a. Kosztorys ofertowy most ul. Kłodzka 89a
6. Projekt Budowlany most ul.Kłodzka 89
6a.Orientacja most ul.Kłodzka 89a
6b.PZT most ul.Kłodzka 89
6c.Zestawczy most ul.Kłodzka 89a
6d.Inwentaryzacja most ul.Kłodzka 89a
6eSzczegolowe Spec.Tech._kłodzka 89a
7. Projekt Wykonawczy most ul.Kłodzka 89a
7a.PZT most ul.Kłodzka 89a
7b.Zestawczy most ul.Kłodzka 89a
7c.Zbrojenie most ul.Kłodzka 89a
7d.Balustrady most ul. Kłodzka 89a
7e.Inwentaryzacja most ul.Kłodzka 89a
8. Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego most ul. Kłodzka 89a
9. Decyzja Pozwolenie wodnoprawne most ul. Kłodzka 89a
10. Decyzja wycinka drzew most ul. Kłodzka 89a
11.Decyzja Pozwolenie na budowę most ul. Kłodzka 89a 12. Uzgodnienie odbudowy mostu ul. Kłodzka 89a z RZGW
13. Odpowiedź zarządcy_przełożenie kolizji rury most ul. Kłodzka 89a_WPWiK Wałbrzych
14. Informacja o przełożeniu sieci wodociągowej most ul. Kłodzka 89a

15. Kompletna dokumentacja przetargowa do pobrania w jednym pliku skompresowana w formacie zip
16. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 24.07.2014 r

IiR.271.2.4.2014

24.06.2014

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert dotyczących wykonania zadania pn. „Odbudowa mostu dojazd do posesji ul. Kłodzka 89a w Głuszycy Górnej – powódź sierpień 2010 r.”

1.Ogłoszenie o zamówieniu 210622-2014

2.SIWZ most ul. Kłodzka 89a
3.Wzór oferty, załączniki do SIWZ Kłodzka 89a
4.Projekt umowy most Kłodzka 89a
5. Kosztorys ofertowy most ul. Kłodzka 89a
5a. Kosztorys ofertowy most ul. Kłodzka 89a
6. Projekt Budowlany most ul.Kłodzka 89
6a.Orientacja most ul.Kłodzka 89a
6b.PZT most ul.Kłodzka 89
6c.Zestawczy most ul.Kłodzka 89a
6d.Inwentaryzacja most ul.Kłodzka 89a
6eSzczegolowe Spec.Tech._kłodzka 89a
7. Projekt Wykonawczy most ul.Kłodzka 89a
7a.PZT most ul.Kłodzka 89a
7b.Zestawczy most ul.Kłodzka 89a
7c.Zbrojenie most ul.Kłodzka 89a
7d.Balustrady most ul. Kłodzka 89a
7e.Inwentaryzacja most ul.Kłodzka 89a
8. Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego most ul. Kłodzka 89a
9. Decyzja Pozwolenie wodnoprawne most ul. Kłodzka 89a
10. Decyzja wycinka drzew most ul. Kłodzka 89a
11.Decyzja Pozwolenie na budowę most ul. Kłodzka 89a

IiR.271.2.3.2014
15.04.2014
 
Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert dotyczących wykonania zadania pn. „Odbudowa mostu dojazd do posesji ul. Kłodzka 97 w Głuszycy Górnej – powódź sierpień 2010 r.”

1. Ogłoszenie o zamówieniu 82569-2014

2. SIWZ-most ul. Kłodzka 97
3. Wzór oferty wraz z załącznikami (nr 1-8) most ul. Kłodzka 97
4. Projekt umowy most ul. Kłodzka 97
5 .Kosztorys ofertowy most ul. Kłodzka 97 plik edytowalny
5. Kosztorys ofertowy most ul. Kłodzka 97
6. Decyzja Pozwolenie Wodnoprawne most ul. Kłodzka 97
7. Rysunek-orientacja most ul. Kłodzka 97
8. Projekt zagospodarowania terenu most. ul. Kłodzka 97
9. Rysunek zestawczy most ul. Kłodzka 97
10. Zbrojenie przęsła i przyczółków most ul. Kłodzka 97
11. Balustrady most ul. Kłodzka 97
12. Inwentaryzacja most ul. Kłodzka 97
13. Projekt budowlano-wykonawczy most ul. Kłodzka 97
14. Szczegółowe Specyfikacje Tech. most ul. Kłodzka 97
15. Pozwolenie na budowę most ul. Kłodzka 97
16. Pytania odpowiedzi 24.04.2014 Most Kłodzka 97
17. Załącznik nr 1 do odpowiedzi z dnia 24.04.2014_Most Kłodzka 97
18. Pytania i odpowiedzi 29.04.2014 r.
19.Pytania i odpowiedzi 30.04.2014 r.
20.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 07.05.2014 r.


IiR.271.2.2.2014
21.02.2014 r.

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert dotyczących wykonania zadania pn.:
„Zimowe utrzymanie chodników w Gminie Głuszyca"


IiR.271.2.1.2014
12.02.2014 r.


Informację wytworzył: Tomasz Szachta
Informację wprowadził: Tomasz Szachta
Czas wytworzenia informacji: 2014-02-12
Czas udostępnienia informacji: 2014-11-04 08:28:57


Pliki dodane do podstrony:
pio_09092014


 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

Ilosc wyswietlen strony: 18805

 

 

 

do góry  |