Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / INFORMACJE ARCHIWALNE / Oświadczenia majątkowe

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji


 Roman Głód - Burmistrz Głuszycy
 Monika Bisek-Grąz pełniąca obowiązki dyrekotora Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy
 Elżbieta Rembiszewska-Zibrow - były Zastępca Burmistrza Gminy Głuszyca
 Lech Markiewicz - Prezes Zarządu Zakładu Usług Mieszkaniowych i Komunalnych Sp. z o.o.
 Katarzyna Karkułowska - była Prezes Zarządu Zakładu Usług Mieszkaniowych i Komunalnych Sp. z o.o.
 Krzysztof Kotowicz - były Zastępca Burmistrza
  Ewa Kłusek - były Skarbnik Gminy
 Magdalena Jarosz - dyrektor Centrum Kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy
 Irena Piasecka - inspektor ds. księgowości budżetowej
 Alicja Ogorzelec - była Burmistrz Głuszycy
 Józef Piksa - były Zastępca Burmistrza
 Dorota Lidia Hałas - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Głuszycy
 Piotr Popek - Były Prezes Zarządu Zakładu Usług Mieszkaniowych i Komunalnych Spółka z o.o. w Głuszycy
 Renata Tarasiuk p.o Dyrektora Zespołu Szkół w Głuszycy
 Tomasz Gromala - Były Zastępca Burmistrza
 Wojciech Durak - były Burmistrz Głuszycy
 Elżbieta Ludkiewicz - Inspektor ds. Wymiaru Podatku i Opłat Lokalnych
 Alicja Ogorzelec - były Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
 Zdzisław Łazanowski - Dyrektor Zakładu Turystycznego
 Roman Rozmarynowski - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Głuszycy Górnej
 Jadwiga Szewczyk - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głuszycy
 Jacek Świderski - były Dyrektor Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy
 Joanna Fornalska - Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy
 Iwona Wiśniewska - Dyrektor Przedszkola Nr 1 w Głuszycy
 Ewa Dorosz - Dyrektor Gimnazjum Publicznego w Głuszycy
 Agnieszka Gumna - były Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Głuszycy
 Maria Wszołek - były Sekretarz Gminy
 Ewa Morawiec - Były Skarbnik Gminy
 Danuta Mendlicka- Kierownik Komórki Świadczeń Rodzinnych, Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy
 Katarzyna Starzyńska (zd. Morawska) - Specjalista Pracy Socjalnej, Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy
 Bożena Żołnieruk - były Zastępca Skarbnika. Urząd Miejski w Głuszycy
 Andrzej Poniewierski - pełniący obowiązki kierownika referatu inwestycji, rozwoju i promocji
 Katarzyna Łazanowska - były Kierownik Referatu Inwestycji, Rozwoju i Promocji

 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

WYBORY SAMORZĄDOWE 2006

WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP 2007

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009

WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2010

SPIS ROLNY 2010 r.

Oświadczenia majątkowe

-- Roman Głód - Burmistr...

-- Monika Bisek-Grąz peł...

-- Elżbieta Rembiszewska...

-- Lech Markiewicz - Pre...

-- Katarzyna Karkułowska...

-- Krzysztof Kotowicz - ...

-- Ewa Kłusek - były Sk...

-- Magdalena Jarosz - dy...

-- Irena Piasecka - insp...

-- Alicja Ogorzelec - by...

-- Józef Piksa - były Za...

-- Dorota Lidia Hałas - ...

-- Piotr Popek - Były Pr...

-- Renata Tarasiuk p.o D...

-- Tomasz Gromala - Były...

-- Wojciech Durak - były...

-- Elżbieta Ludkiewicz -...

-- Alicja Ogorzelec - by...

-- Zdzisław Łazanowski -...

-- Roman Rozmarynowski -...

-- Jadwiga Szewczyk - Dy...

-- Jacek Świderski - był...

-- Joanna Fornalska - Dy...

-- Iwona Wiśniewska - Dy...

-- Ewa Dorosz - Dyrektor...

-- Agnieszka Gumna - był...

-- Maria Wszołek - były ...

-- Ewa Morawiec - Były S...

-- Danuta Mendlicka- Kie...

-- Katarzyna Starzyńska ...

-- Bożena Żołnieruk - by...

-- Andrzej Poniewierski ...

-- Katarzyna Łazanowska ...

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2011

INNE

 

Ilosc wyswietlen strony: 21996

 

 

 

do góry  |