Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / PROMOCJA I ROZWÓJ / Informacje inwestycyjne / INFORMACJE INWESTYCYJNE

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 INFORMACJE INWESTYCYJNE

Na trenie Gminy zarejestrowanych jest 388 (wg stanu na 28.10.2013 r.) podmiotów gospodarczych. Są to najczęściej małe firmy działające w branży handlowej (sklepy), budowlanej (firmy remontowe), transportowej (przewóz osób).

       Istniejące tereny inwestycyjne umożliwiają lokalizację nowych podmiotów oraz rozwój istniejących. Gmina dzięki posiadanym walorom krajobrazowym liczy na rozwój turystyki i agroturystyki, co przyciągnęłoby inwestorów z branży hotelowej, turystycznej, gastronomicznej. Rozwój gminy możliwy jest we współpracy przygranicznej oraz nawiązaniu współpracy typu “gminy bliźniacze” – tereny wypoczynkowe dla aglomeracji wrocławskiej.

        Przez Głuszycę przebiega droga wojewódzka relacji Wałbrzych – Kłodzko, istnieją dogodne powiązania komunikacyjne z sąsiednimi gminami oraz Czechami – istnieje turystyczne przejście graniczne.

  Połączenia komunikacyjne:

  • z Wałbrzychem (centrum) – ok. 20 min.,
  • z Wrocławiem (Bielany Wrocławskie) – ok. 60 min.,
  • z Kłodzkiem – ok. 50 min.,
  • ze Świdnicą – ok. 30 min.

       Na terenie gminy istnieją dwie stacje kolejowe z dogodnym dojazdem dla samochodów ciężarowych (możliwość przeładunku). Komunikacja kolejowa łączy Gminę Głuszyca z Wałbrzychem i Kłodzkiem.

  Infrastruktura

  1. Wodociągi

  - długość sieci wodociągowej 20 km,
  - ilość ujęć wody 5,
  - zużycie roczne wody ok. 600 000 m3,
  - wydajność 5500 m3/dobę,- stopień zawodociągowania (%) 85 %,

  2. Kanalizacja

  - długość sieci kanalizacyjnej 14 km,
  - liczba oczyszczalni ścieków 0,- ścieki odprowadzane są do oczyszczalni w sąsiedniej gminie – Jugowice,
  - udział gospodarstw domowych i zakładów przemysłowych podłączonych do sieci 45 %,
  - wydajność oczyszczalni 16 000 m3/dobę,

  3. Drogi gminne

  - długość, z podziałem na :

  • lokalne miejskie (asfalt) 18,6 km,
  • gruntowe (dojazd do pól) 21,0 km,
  • gminne utwardzone 7,4 km,

  4. Wysypiska śmieci

  -  brak, nieczystości wywożone są na wysypisko w Wałbrzychu

  5. Zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną

  - zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną z istniejącej sieci energetycznej obsługiwanej przez Zakład Energetyczny w Wałbrzychu, dla nowych podmiotów nie ma trudności w uzyskaniu zapewnienia dostawy energii elektrycznej.

  - zaopatrzenie w energię cieplną – na terenie Gminy istnieje jedna kotłownia obsługująca osiedle mieszkaniowe (11 budynków). Budynki komunalne oraz zakłady produkcyjne zasilane są indywidualnie - ogrzewanie etażowe c.o. gazowe lub węglowe.

   

  Całość opracowania w załączniku do pobrania.

  Informację wytworzył: Dariusz Ziębicki
  Informację wprowadził: Tomasz Szachta
  Czas wytworzenia informacji: 2005-07-27
  Czas udostępnienia informacji: 2013-10-28 13:05:23

 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

Ilosc wyswietlen strony: 4443

 

 

 

do góry  |