Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / AKTY PRAWNE / Zarządzenia Burmistrza / < 2013 - Rejestr Zarządzeń Burmistrza Głuszycy >

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < 2013 - Rejestr Zarządzeń Burmistrza Głuszycy >

<Rejestr  Zarządzeń Burmistrza Głuszycy 2013 r. >
 


Nr 187/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie : powołania Komisji inwentaryzacyjnej celem przeprowadzenia, wybrakowania oraz inwentaryzacji sprzętu OC i sprzętu znajdującego się na wyposażeniu magazynu p/powodziowego.

Nr 186/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie : wykonania zaleceń pokontrolnych z przeprowadzonej w dniu 20 września 2013 r. kontroli archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Głuszycy.


Nr 185/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie : powołania komisji odbiorowej robót budowlanych przeprowadzonych w świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuszyca Górna

Nr 184/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2013 rok

Nr 183/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 09 grudnia 2013 roku w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca.

Nr 182/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 06 grudnia 2013 roku w sprawie : przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej.

Nr 181/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 05 grudnia 2013 roku w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 180/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 04 grudnia 2013 roku w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 179/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 03 grudnia 2013 roku w sprawie : powołania komisji odbiorowej robót budowlanych przeprowadzonych w świetlicy wiejskiej w miejscowości Grzmiąca

Nr 178/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość zabudowaną budynkiem gospodarczym, posadowionym na działce nr 448/3 o powierzchni 0,0064 ha położonej przy ul. Bohaterów Getta, obręb 0001 Głuszyca

Nr 177/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 176/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowy na rzecz dotychczasowych najemców

Nr 175/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 174/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie : wysokości czynszu dzierżawnego nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Głuszyca, obowiązującej w 2014 roku.

Nr 173/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie : powołania komisji odbiorowej dla zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont ulic Bohaterów Getta i Parkowej w Głuszycy, stanowiących objazd alternatywny dla drogi wojewódzkiej 381 (DW381)", współfinansowanego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - II ETAP Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój, na podstawie umowy dotacji NR G-54/2013 z dnia 30 lipca 2013 roku.

Nr 172/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 18 listopada 2013 roku w sprawie : powołania koordynatora gminnego oraz operatorów systemu informatycznego obwodowych komisji do spraw referendum na terenie Gminy Głuszyca w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Głuszycy zarządzonym na dzień 24 listopada 2013 roku

Nr 171/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 18 listopada 2013 roku w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 170/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie : w sprawie projektu budżetu na 2014 rok

Nr 169/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 168/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 8 listopada 2013 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2013 rok.

Nr 167/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie : powołania komisji odbiorowej dla zadania pn.: "Modernizacja dachu Centrum Kultury Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy", finansowanego ze środków własnych budżetu Gminy Głuszyca

Nr 166/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie : powołania komisji odbiorowej dla zadania pn.: "Odbudowa mostu dojazd do posesji ul. Kłodzka 19 w Głuszycy Górnej - powódź 2010 rok", współfinansowanego na podstawie Promesy MAIC nr DUSKŻ-I-5901-8-62/2013 z dnia 9 lipca 2013 roku.

Nr 165/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 października 2013 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2013 rok

Nr 164/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 października 2013 roku w sprawie : powołania Komisji celem dokonania naboru na stanowisko Sekretarza Gminy Głuszyca

Nr 163/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 października 2013 roku w sprawie : powołania Komisji do przejęcia zabezpieczonego terenu obiektu kotłowni i terenu jej przyległego w granicach wydzielonych ogrodzeniem od DZT SERVICE & HEAT ul. Wałbrzyska 7a 58-160 Świebodzice, a następnie przekazania do zabezpieczenia Zakładowi Usług Mieszkaniowych i Komunalnych Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 38, 58-340 Głuszyca terenu obiektu kotłowni i terenu jej przyległego w granicach wydzielonych ogrodzeniem

Nr 162/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 października 2013 roku w sprawie : powołania Komisji do przejęcia obiektu socjalnego wraz z boiskiem sportowym od Stowarzyszenia "Włókniarz" Głuszyca

Nr 161/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 października 2013 roku w sprawie : powołania Komisji odbiorowej dla zadania pn.: "Odbudowa muru oporowego w ciągu cieku R-20 w miejscowości Grzmiąca (na odcinku od 0,00 do 1,20 km) - Etap II 845 m", współfinansowanego na podstawie Promesy MAIC nr DUSKŻ-I-5901-8-1/2013 z dnia 20 lutego 2013 roku, zmienionej pismem MAIC znak: DUSKŻ-I-5901-8-6/2013 z dnia 15 marca 2013 roku

Nr 160/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 października 2013 roku w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 159/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 25 października 2013 roku w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 158/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 25 października 2013 roku w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy

Nr 157/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 24 października 2013 roku w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży w trybie art. 231 1 Kodeksu cywilnego działki nr 252/6 o powierzchni 0,0009 ha położonej w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 78

Nr 156/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 18 października 2013 roku w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głuszyca

Nr 155/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 października 2013 roku w sprawie : przeznaczenia do wynajęcia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego

Nr 154/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 października 2013 roku w sprawie : powołania komisji do przeprowadzenia kontrolnego pomiaru chodnika przy ul. Łukasiewicza


Nr 153/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 października 2013 roku w sprawie : wyznaczenia siedziby obwodowej komisji wyborczej właściwej dla głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Głuszycy przed upływem kadencji, zarządzonych na dzień 24 listopada 2013 r.


Nr 152/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 15 października 2013 roku w sprawie : powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 151/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 15 października 2013 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Głuszycy

Nr 150/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 11 października 2013 roku w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy

Nr 149/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 11 października 2013 roku w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 148/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 07 października 2013 roku w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Głuszyca

Nr 146/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 września 2013 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2013 rok

Nr 145/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 27 września 2013 roku w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głuszyca

Nr 144/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 27 września 2013 roku w sprawie : przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących programu współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2014 rok

Nr 143/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 września 2013 roku w sprawie : powołania komisji odbiorowej dla zadania pn.:"Wykonanie zasilania elektrycznego ulicznego ul.Polnej."

Nr 142/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 19 września 2013 roku w sprawie : zmiany Zarządzenia nr 124/2013 z dnia 13 sierpnia 2013 r. dotyczącego opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Głuszyca na 2014 rok.

Nr 141/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 19 września 2013 roku w sprawie : powołania Komisji odbiorowej dla zadania pn.: "Remont części dachu papowego budynku przy ul. Grunwaldzkiej 29 w Głuszycy (budynek poszpitalny)".

Nr 140/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 września 2013 roku w sprawie : powołania Komisji na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 139/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 13 września 2013 roku w sprawie : powołania Komisji na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 138/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 13 września 2013 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2013 rok

Nr 137/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 13 września 2013 roku w sprawie : wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności dyrektora Zespołu Szkół w Głuszycy

Nr 136/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 2 września 2013 roku w sprawie : wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Głuszycy

Nr 135/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 2 września 2013 roku w sprawie : wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Głuszycy

Nr 134/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 2 września 2013 roku w sprawie : wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej nr1 w Głuszycy Górnej

Nr 133/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 2 września 2013 roku w sprawie : wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności dyrektora Przedszkola Samorządowego w Głuszycy

Nr 132/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 2 września 2013 roku w sprawie : wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności dyrektora Gimnazjum Publicznego w Głuszycy

Nr 131/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 2 września 2013 roku w sprawie : powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Nr 129/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie : powierzenia funkcji dyrektora Zespołu Szkół w Głuszycy

Nr 128/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 26 sierpnia 2013 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2013


Nr 127/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 23 sierpnia 2013 roku w sprawie : zmiany Zarządzenia Nr 125/O/2013 z dnia 13 sierpnia 2013 r w sprawie powołania Komisji konkursowej dla wyboru Dyrektora Zespołu Szkół w Głuszycy

Nr 126/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 sierpnia 2013 roku w sprawie : powołania Komisji odbiorowej dla zadania pn.: "Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuszyca Górna na terenie Gminy Głuszyca"

Nr 125/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 13 sierpnia 2013 roku w sprawie : powołania Komisji konkursowej dla wyboru Dyrektora Zespołu Szkół w Głuszycy
 
Nr 124/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 13 sierpnia 2013 roku w sprawie : opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej gminy Głuszyca na 2014 rok.

Nr 123/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 09 sierpnia 2013 roku w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 122/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 06 sierpnia 2013 roku w sprawie : wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w formie elektronicznej

Nr 121/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 06 sierpnia 2013 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2013 rok.

Nr 120/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 06 sierpnia 2013 roku w sprawie : zmiany Uchwały Nr XLIX/211/2013 Rady Miejskiej Głuszyca z dnia 11 lipca 2013 roku w sprawie : uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2013-2025.

Nr 119/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 05 sierpnia 2013 roku w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 118/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 05 sierpnia 2013 roku w sprawie : powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


Nr 117/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 05 sierpnia 2013 roku w sprawie : powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


Nr 116/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 02 sierpnia 2013 roku w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 115/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 02 sierpnia 2013 roku w sprawie : powołania Komisji Przetargowej

Nr 113/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 23 lipca 2013 roku w sprawie : zmiany Zarządzenia Nr 56/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 06 lipca 2011r. dotyczącego powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Nr 112/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 22 lipca 2013 roku w sprawie : powołania komisji odbiorowej zakończonych prac związanych z remontem ogrodzenia Cmentarza Ofiar Faszyzmu w miejscowości Kolce

Nr 111/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 18 lipca 2013 roku w sprawie : zmiany Zarządzenia Nr 109/O/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy.

Nr 110/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 lipca 2013 roku w sprawie : udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe

Nr 109/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 lipca 2013 roku w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy

Nr 108/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 10 lipca 2013 roku w sprawie : zmiany zarządzenia Nr 72/O/2013 z dnia 09 maja 2013 r. dotyczącego powołania zespołu do opracowania Programu Naprawczo - Oszczędnościowego dla Gminy Głuszyca

Nr 107/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 09 lipca 2013 roku w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę działek


Nr 106/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 09 lipca 2013 roku w sprawie : ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Głuszycy

Nr 105/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 08 lipca 2013 roku w sprawie : powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Głuszycy

Nr 104/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 05 lipca 2013 roku w sprawie : powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nr 103/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 05 lipca 2013 roku w sprawie : komisyjnego zlikwidowania kasy w Urzędzie Miejskim w Głuszycy.

Nr 102/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 01 lipca 2013 roku w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 109/2 o powierzchni 0,6421 ha, położonej w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 29.

Nr 101/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 01 lipca 2013 roku w sprawie : powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Pani Moniki Kaczur ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Nr 100/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 01 lipca 2013 roku w sprawie : powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Pani Ewy Heinysz ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Nr 99/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 01 lipca 2013 roku w sprawie : powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Pana Grzegorza Będzińskiego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Nr 98/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 97/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2013 rok

Nr 96/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Głuszycy

Nr 95/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie : odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Głuszyca

Nr 94/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie : ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Głuszyca

Nr 93/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki zabudowanej garażem nr 485/11 o powierzchni 0,0052 ha położonej w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej

Nr 92/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2013 rok

Nr 91/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy

Nr 89/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 88/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 10 czerwca 2013 roku w sprawie : powołania Rady Gminnej Działalności Pożytku Publicznego w Głuszycy.

Nr 87/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 10 czerwca 2013 roku w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 86/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 10 czerwca 2013 roku w sprawie : powołania gminnej Komisji ds. szacowania szkód powstałych w infrastrukturze Gminy, strat w gospodarstwach domowych i przedsiębiorstwach, w wyniku miejscowego gradobicia, nawalnych opadów deszczu, podtopień i spływu powierzchniowego wód na terenie Gminy Głuszyca.

Nr 85/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 07 czerwca 2013 roku w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 84/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 05 czerwca 2013 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2013 rok

Nr 83/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 04 czerwca 2013 roku w sprawie : zmian w regulaminie wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Głuszycy

Nr 82/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie : przekazania sprawozdania finansowego gminy Głuszyca za 2012 rok

Nr 81/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie : powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 80/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Nr 79/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2013 rok

Nr 78/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie : powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Nr 77/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie : powołania komisji odbiorowej dla zadania pn.: "Modernizacja - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, obręb Sierpnica na działkach nr 354/10 , 444"

Nr 76/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie : przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca.

Nr 75/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę działek oraz najem garaży

Nr 74/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 14 maja 2013 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2013 roku

Nr 73/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 09 maja 2013 roku w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego pożonego w Głuszycy przy ul. Bohaterów Getta 8.

Nr 72/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 09 maja 2013 roku w sprawie : powołania zespołu do opracowania Programu Naprawczo - Oszczędnościowego dla Gminy Głuszyca

Nr 71/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 08 maja 2013 roku w sprawie : powołania zespołu do opracowania Programu Naprawczo - Oszczędnościowego dla Gminy Głuszyca

Nr 70/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 07 maja 2013 roku w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy

Nr 69/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 07 maja 2013 roku w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy

Nr 68/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 07 maja 2013 roku w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej budynkiem kotłowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą posadowionej na działkach nr 76/2 o powierzchni 1,3983 ha, nr 79 o powierzchni 0,8985 ha, nr 440 o powierzchni 1,0196 ha, nr 306/2 o powierzchni 0,0851 ha położonych w Grzmiącej

Nr 67/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 07 maja 2013 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2013 rok

Nr 66/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2013 rok

Nr 65/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2013 rok

Nr 64/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie : powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki

Nr 63/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2013 rok

Nr 62/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia kontrolnego pomiaru chodnika przy ul. Łukasiewicza.

Nr 61/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 19 kwietnia 2013 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2013 rok

Nr 60/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 19 kwietnia 2013 roku w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca
 
 
 
Nr 54/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2013 rok

Nr 53/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie : powołanie komisji do przeprowadzenia kontrolnego pomiaru pasa drogowego przy ul. Łukasiewicza

Nr 52/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie : przeznaczenia do wynajęcia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego

Nr 51/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 09 kwietnia 2013 roku w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży działki nr 351/3 o pow. 0,02 ha położoną w Sierpnicy w trybie przetargu pisemnego ograniczonego do użytkowników i właścicieli działek graniczących z działką nr 351/3

Nr 50/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 09 kwietnia 2013 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2013 rok

Nr 49/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 08 kwietnia 2013 roku w sprawie : sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2012 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Głuszyca za rok 2012, sprawozdania z wykonania planu finansowego Centrum Kultury


Nr 48/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 05 kwietnia 2013 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2013 rok

Nr 47/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 03 kwietnia 2013 roku w sprawie : powołania komisji celem dokonania naboru na stanowisko Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Nr 46/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie : zmiany Zarządzenia Nr 43/O/2013 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


Nr 45/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2013 rok

 
 
Nr 42/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2013 rok

Nr 41/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2013 rok

Nr 40/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie : udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe

Nr 39/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy

Nr 38/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie : powołania komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 37/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie : powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 36/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie : powołania komisji do przeprowadzania kontrolnego pomiaru chodnika przy ul. Łukasiewicza.

Nr 35/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2013 rok

Nr 34/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy

Nr 33/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie : powołania Zastępcy Burmistrza Głuszycy

Nr 32/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszca na 2013 rok

Nr 31/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 05 marca 2013 roku w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy

Nr 30/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 04 marca 2013 roku w sprawie : komisyjnego otwarcia kasy w Urzędzie Miejskim w Głuszycy

Nr 29/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 04 marca 2013 roku w sprawie : wycofania z dzierżawy działki nr 9/21 obręb Głuszyca 2

Nr 28/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie : powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 27/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę działek oraz najem garaży

Nr 26/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2013 rok


Nr 25/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działek: nr 355/8 o powierzchni 0,1114 ha, nr 355/9 o powierzchni 0,0996 ha, nr 355/10 o powierzchni 0,1303 ha, nr 355/11 o powierzchni 0,1891 ha, nr 370/87 o powierzchni 0,1671 ha, nr 370/88 o powierzchni 0,1521 ha, nr 370/89 o powierzchni 0,1389 ha położonych s Sierpnicy

Nr 24/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie : wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych

Nr 23/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie : wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie sporządzania umów, ich obiegu oraz prowadzenia rejestru umów w Urzędzie Miejskim w Głuszycy

Nr 22/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 15 lutego 2013 roku w sprawie :zmiany Zarządzenia Nr 21/O/2013 z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie powałania komisji odbiorowej dla zadania pn.: "Wymiana pieca c o. dla Zespołu Szkół w Głuszycy"

Nr 21/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 13 lutego 2013 roku w sprawie : powołania Komisji odbiorowej dla zadnia pn.: "Wymiana pieca c. o. dla Zespołu Szkół w Głuszycy"

Nr 20/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca.

Nr 19/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 11 lutego 2013 roku w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy.

Nr 18/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie : powołania gminnego kordynatora badania ilości osób bezdomnych na terenie gminy Głuszyca.
 
 
 
 
 
Nr 13/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki zabudowanej grarażem nr 502/20 o powierzchni 0,0020 ha położonej w Głuszycy przy ul. Włókniarzy.


Nr 12/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie : powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Nr 11/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 18 stycznia 2013 roku w sprawie : zmiany zarządzenia Nr 17/O/2012 z dnia 22 lutego 2012 r. dotyczącego ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego gruntu i najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca.

Nr 10/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie : powołania komisji celem dokonania naboru na stanowisko Sekretarza Gminy Głuszyca.
 

Nr 8/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 09 stycznia 2013 roku w sprawie : przeprowadzenia kontroli w Zakładzie Usług Mieszkaniowych i Komunalnych Spółka z o.o. w Głuszycy.

Nr 7/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 09 stycznia 2013 roku w sprawie : udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania czynności w imieniu Gminy i reprezentowania interesów Gminy, w tym pełnomocnictwa procesowego i dokonywania czynności przed sądami powszechnymi i innymi organami.

Nr 6/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 09 stycznia 2013 roku w sprawie : zasada sprawowania kontroli wewnętrznej w gminie głuszyca.

Nr 5/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 08 stycznia 2013 roku w sprawie : komisyjnego otwarcia kasy w Urzędzie Miejskim w Głuszycy

Nr 4/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 08 stycznia 2013 roku w sprawie : powołania komisji celem dokonania naboru na stanowisko do spraw księgowości budżetowej.
 
Informację wytworzył:
Informację wprowadził: Tomasz Szachta
Czas wytworzenia informacji: 0000-00-00
Czas udostępnienia informacji: 2014-01-22 09:47:05


Pliki dodane do podstrony:
zarz_134/0/13/2
zarz_134/0/13
zarz_133/0/13
zarz_132/0/13
zarz_131/0/13
zarz_130/0/13
zarz_128/0/13
zarz_122/0/13
zarz_127/0/13


 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

Ilosc wyswietlen strony: 17500

 

 

 

do góry  |