Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / AKTY PRAWNE / Zarządzenia Kierownika Urzędu / >2011 Rejestr Zarządzeń Burmistrza - Kierownika Urzędu<

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 >2011 Rejestr Zarządzeń Burmistrza - Kierownika Urzędu<

>2011 Rejestr Zarządzeń Burmistrza - Kierownika Urzędu<

Nr 1/K/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 07 stycznia 2011 r. w sprawie upoważnienia do wydawania w imieniu Burmistrza decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz pism i zaświadczeń.

Nr 2/K/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 07 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 42/K/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów w Urzędzie Miejskim w Głuszycy.

Nr 3/K/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia monitorowania czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Głuszycy mające na celu zbadanie ekonomicznej efektywności poszczególnych stanowisk i sprawowanych funkcji, na rzecz maksymalizacji zadowolenia klientów urzędu.

Nr 4/K/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie protokolarnego przekazania Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna.

Nr 5/K/11 Burmistrza Głuszycy z dnia 1 lutego 2011 r.w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 4/K/11 Burmistrza Głuszycy z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie protokolarnego przekazania Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy.

Nr 6/K/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 60/2008 z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów w Urządzie Miejskim w Głuszycy".

Nr 7/K/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/K/2010 z dnia 20 kwietnia 2010 roku w sprawie prowadzenia gospodarki kasowej w Urzędzie Miejskim w Głuszycy.

Nr 8/K/11 Burmistrza Głuszycy z dnia 3 marcao 2011 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr l/K/2011 z dnia 7 stycznia 2011 r. w sprawie upoważnienia do wydawania w imieniu Burmistrza decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz pism i zaświadczeń.

Nr 9/K/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 03 marca 2011 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 16/K/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie: prowadzenia gospodarki kasowej w Urzędzie Miejskim w Głuszycy.

Nr 10/K/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 03 marca 2011 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 60/08 z dnia 15 kwietnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia "Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów" w Urzędzie Miejskim w Głuszycy.

Nr 11/K/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Głuszycy.
Załącznik do zarządzenia.

Nr 12/K/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Głuszycy.
[
Załącznik]

Nr 13/K/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 10 maja 2011 roku w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego.

Nr 14/K/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 60/2008 z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów w Urzędzie Miejskim w Głuszycy.

Nr 15/K/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 06 lipca 2011 r. w sprawie: odwołania Zasatępcy Burmistrza Głuszycy.

Nr 16/K/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 06 lipca 2011 r. w sprawie: powołania Zasatępcy Burmistrza Głuszycy.

Nr 17/K/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 06 lipca 2011 r. w sprawie: wykonywania czynnosci z zakresu prawa pracy.

Nr 18/K/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 06 lipca 2011 r. o zmianie Zarządzenia Nr 60/2008 z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów w Urzędzie Miejskim w Głuszycy.

Nr 19/K/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 06 lipca 2011 r. w sprawie upoważnienia do wydawania w imieniu Burmistrza decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz pism i zaświadczeń.

Nr 20/K/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 06 lipca 2011 r. o zmianie Zarządzenia Nr 16/K/2010 z dnia 20 kwietnia 2010 roku w sprawie prowadzenia gospodarki kasowej w Urzędzie Miejskim w Głuszycy.

Nr 21/K/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Głuszycy.

Nr 22/K/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Głuszycy.

Nr 23/K/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 01 września 2011 r. w sprawie: zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Głuszycy.


Nr 24/K/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 08 września 2011 r. w sprawie powołania gminnego koordynatora programu "Odnowa Wsi w Województwie Dolnośląskim".

Nr 25/K/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 08 września 2011 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Głuszycy.

Nr 26/K/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 22 września 2011 r. w sprawie: zmian w regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych  w Urzędzie Miejskim w Głuszycy.

Nr 27/K/2011 z 27 września 2011 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru inwestycji budowlanej pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Głuszyca Górna ul. Kłodzka od nr 61 do końca i ul. Graniczna".

Nr 28/K/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie: powołania Komisji do odbioru inwestycji budowlanej pn.: „Remont dróg gminnych stanowiących łącznik dróg wojewódzkich nr 380 i 381 w Głuszycy” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKANYCH 2008 - 2011”.

Nr 29/K/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie: powołania Komisji do odbioru następujących inwestycji budowlanych:

  1. Remontu drogi dojazdowej do pól i posesji, dz. nr 453, część dz. nr 205 w Głuszycy Górnej
  2. Remont drogi dojazdowej do pól i posesji, dz. nr 219 w Głuszycy Górnej
  3. Remont mostu na ul. Kłodzkiej 39 w Głuszycy Górnej

Nr 30/K/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie: powołania Komisji do odbioru inwestycji budowlanej pn.: „Odbudowa mostu, dojazd do posesji ul. Kłodzka95".

Nr 31/K/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia procedury określającej tryb wydawania przez Burmistrza Głuszycy upoważnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone".

Nr 32/K/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia :Planu ochrony informacji niejawnych w Urządzie Miejskim w Głuszycy.

Nr 33/K/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 grudnia 2011 r. zmieniającego Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Głuszycy.

Informację wytworzył: burmistrz
Informację wprowadził: Tomasz Szachta
Czas wytworzenia informacji: 2011-01-21
Czas udostępnienia informacji: 2012-01-10 14:50:27

 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

Ilosc wyswietlen strony: 7403

 

 

 

do góry  |