Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / WŁADZE MIASTA / Sekretarz Gminy / < Sekretarz Gminy >

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Sekretarz Gminy >

Wiesława Moździerz
Sekretarz Gminy Głuszyca

Wiesława Moździerz
tel. 748 866 740
e-mail: w.mozdzierz@gluszyca.pl
§ 10 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Głuszycy:

"SEKRETARZ GMINY prowadzi sprawy związane z organizacją pracy Urzędu, a w szczególności:

 1. sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy, przestrzeganiem wewnętrznego porządku pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych i obiegiem informacji w Urzędzie,
 2. nadzorowanie przestrzegania przepisów proceduralnych przy załatwianiu spraw w trybie postępowania administracyjnego i skargowego oraz interpelacji, wniosków i zapytań radnych,
 3. zapewnienie obsługi techniczno-biurowej Burmistrza,
 4. zapewnienie terminowego i prawidłowego przygotowania przez komórki organizacyjne materiałów na Sesje Rady,
 5. opracowywanie i aktualizowanie Regulaminu oraz innych aktów normujących porządek pracy w Urzędzie,
 6. organizacja i koordynacja prac związanych z przygoto-waniem i przeprowadzeniem wyborów organów przedstawi-cielskich i referendum,
 7. nadzór nad gospodarką mieniem Urzędu i środkami budżetowymi przeznaczonymi na pokrycie kosztów jego funkcjonowania,
 8. nadzór nad obsługą interesantów i załatwianiem indywidualnych spraw mieszkańców,
 9. prowadzenie spraw Gminy powierzonych przez Burmistrza,
 10. rozstrzyga spory i wątpliwości wynikające ze stosowania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta."
 11. Pełni funkcję kierownika w podległych mu strukturalnie referatach i stanowiskach

 

Informację wytworzył: Tomasz Krzak
Informację wprowadził: Tomasz Szachta
Czas wytworzenia informacji: 2007-03-01
Czas udostępnienia informacji: 2015-02-09 19:45:43

 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

Ilosc wyswietlen strony: 25385

 

 

 

do góry  |