Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH / Sesje, protokoły z sesji kadencji 2002÷2006 / < Plan pracy Rady Miejskiej w Głuszycy na 2006 r. >

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Plan pracy Rady Miejskiej w Głuszycy na 2006 r. >

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ w GŁUSZYCY na I półrocze 2006 r.

Plan pracy Rada Miejska w Głuszycy ustaliła Uchwałą XXXVII/198/2005 z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Głuszycy na I półrocze 2006 r.

Styczeń, tematy wiodące:

 • Stan bezpieczeństwa w 2005 r. – informacja Komendanta Komisariatu Policji w Głuszycy
 • Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży realizowany przez świetlice socjoterapeutyczne i placówki kultury w Głuszycy.
 • Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej i stałych komisji Rady za 2005 r.
 • Sprawozdanie z realizacji gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2005 r.

Luty, tematy wiodące:

 • Informacja o realizacji Planu Rozwoju Lokalnego.
 • Działalność kulturalno-oswiatowa prowadzona przez placówki kultury w 2006 r. w gminie Głuszyca.

Marzec, tematy wiodące:

 • Przyjęcie budżetu gminy na 2006 r.
 • Informacja dotycząca efektów wychowawczych i opiekuńczych w działalności świetlic socjoterapeutycznych na terenie gminy Głuszyca.

Kwiecień, tematy wiodące:

 • Absolutorim dla Burmistrza Głuszycy.
 • Efekty działań Ośrodka Pomocy Społecznej w I kwartale 2006 r.
 • Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Głuszycy na temat bezpieczeństwa w gminie w I kwartale 2006 r.

Maj, tematy wiodące:

 • Ocena działalności Zakladu Turystycznego „Podziemne Miasto Głuszyca – Kompleks Osówka”. Efekty i zamierzenia.
 • Informacja Biura Pracy o sytuacji na miejscowym rynku pracy.

Czerwiec, tematy wiodące:

 • Ocena stanu sanitarnego gminy. Działania w zakresie podnoszenia poziomu estetycznego gminy.
 • Efekty działań wychowawczych prowadzonych w placówkach oświatowych gminy w roku szkolnym 2005/06.

plan pracy Rady Miejskiej w Głuszycy
na miesiące VIII-X 2006 r.

 

Informację wytworzył: Teodozja Nazarczuk
Informację wprowadził: Dariusz Ziębicki
Czas wytworzenia informacji: 2005-08-04
Czas udostępnienia informacji: 2006-11-29 10:13:56

 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

Ilosc wyswietlen strony: 3400

 

 

 

do góry  |