Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / INFORMATOR INTERESANTA / Sprawy geodezjne, nieruchomości, ochrona środowiska, sprzedaż lokali / < Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych na rzecz najemców >

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych na rzecz najemców >

 

 KARTA INFORMACYJNA

Urzędu Miejskiego w Głuszycy
 58 - 340 Głuszyca
ul. Grunwaldzka 55

tel. 74 84 56 344 / fax 74 84 56 339

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o sprzdaż lokalu mieszkalnego lub użytkowego.

Wniosek dostępny w Punkcie Obsługi Klienta, parter, pokój nr 1.
 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 • Punkt Obsługi Klienta, parter, pokój nr 1.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
  parter, pokój nr 3,
  tel. 74 88 66 756,
  (osoba odpowiedzialna - Alicja Ogorzelec).

OPŁATA SKARBOWA:

 • Nie podlega opłacie skarbowej.

INNE OPŁATY:

 • zaliczka na wykup lokalu mieszkalnego - 500 zł,
 • zaliczka na wykup lokalu użytkowego - 1 000 zł,

Druki wpłat dostępne są w Biurze Obsługi Klienta, parter, pokój nr 1.

TERMIN REALIZACJI:

 • Około 5 miesięcy od dnia złożenia wniosku, w indywidualnych przypadkach termin ten może być dłuższy (konieczność dokonania podziału geodezyjnego, uregulowania stanu prawnego nieruchomości, itp.)

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Art. 34 ust. 1 pkt 3 i ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 ze zm.).
 2. Art. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności  lokali (tekst jednolity Dz. U. 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.).
 3. Uchwała z XXVII/150/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 stycznia 2005 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Głuszyca.
  (zmieniona Uchwałą Nr VII/39/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 kwietnia 2007 r.)
<<<
Informację wytworzył: Alicja Ogorzelec
Informację wprowadził: Tomasz Szachta
Czas wytworzenia informacji: 2006-02-03
Czas udostępnienia informacji: 2010-08-26 07:43:58


Pliki dodane do podstrony:
wniosek o nabycie lokalu


 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

Opłaty na rzecz gminy

Punkt Obsługi Klienta

Urząd Stanu Cywilnego

Ewidencja Działalności Gospodarczej

Ewidencja ludności, Dowody Osobiste

Zgromadzenia i zbiórki publiczne

Sprawy mieszkaniowe

Budownictwo i Architektura

Sprawy geodezjne, nieruchomości, ochrona środowiska, sprzedaż lokali

-- Wydanie zezwolenia na...

-- < Wydanie zezwolenia ...

-- < Wydawanie decyzji w...

-- < Dzierżawa nieruchom...

-- < Wydawanie zezwoleń ...

-- < Decyzja o środowisk...

-- < Nadanie numeru porz...

-- < Przyjmowanie interw...

-- < Przyjmowanie interw...

-- < Przyjmowanie inform...

-- < Wydanie zezwolenia ...

--

-- < Wydawanie zezwoleń ...

-- < Prowadzenie postępo...

-- < Udzielanie informac...

-- < Sprzedaż nieruchomo...

-- < Składanie oświadcze...

-- < Sprzedaż gruntów na...

-- < Zbycie nieruchomośc...

-- < Zamiana nieruchomoś...

-- < Wyrażenie zgody na ...

-- < Oddanie w użyczenie...

-- < Sprzedaż lokali mie...

-- < Oddanie nieruchomoś...

Udostępnienie informacji publicznej

Utrzymanie porządku i czystości

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

Ilosc wyswietlen strony: 3684

 

 

 

do góry  |