Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Informacja o najbliższej sesji Rady Miejskiej

Głuszyca, dnia 08 lipca 2013 r.
Radni

Rady Miejskiej w Głuszycy
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity Dz. U z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) zwołuję XLIX Sesję Nadzwyczajną Rady Miejskiej

na dzień 11 lipca 2013 r. o godz. 16.00.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Podjęcie uchwał:

  1. Uchwała Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie zmian budżetu gminy Głuszyca na rok 2013;

  2. Uchwała Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie zmiany Uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2013-2025

 4. Zakończenie obrad.Przewodniczący Rady Miejskiej

w Głuszycy

(-) Grzegorz PierońZgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia wzięcia udziału w pracach organów gmin

 Głuszyca, dnia 08 lipca 2013 r.
Radni

Rady Miejskiej w Głuszycy
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity Dz. U z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) zwołuję L Sesję Nadzwyczajną Rady Miejskiej

na dzień 11 lipca 2013 r. o godz. 17.15.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Głuszycy.

 3. Sprawy różne.

 4. Zakończenie obrad.Przewodniczący Rady Miejskiej

w Głuszycy

(-) Grzegorz PierońZgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia wzięcia udziału w pracach organów gminAKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |