Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Obwieszczenia Burmistrza Miasta Głuszycy: ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, zagospodarowanie przestrzene

01.08.2007 r. - Zawiadomiemie w sprawie wykonanych opracowań ekofizjograficznych do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ...

26.07.2007 r. - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Głuszyca w sprawie wydania decyzji nr 18/2007 Burmistrza Miasta Głuszyca, znak BUA/7331/653/19/2007 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na: „Remoncie muru oporowego w km 5+750 drogi wojewódzkiej nr 380 w miejscowości Grzmiąca przewidziana do realizacji na dz. nr 379/176 i 230 w Grzmiącej, gm. Głuszyca" ...

14.06.2007 r. - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Głuszyca w sprawie wydania decyzji nr 10/2007 Burmistrza Miasta Głuszyca, znak BUA/7331/644/10/2007, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Remoncie muru oporowego w km 5+750 drogi wojewódzkiej nr 380 w miejscowości Grzmiąca przewidzianej do realizacji na dz. nr 352 i 336 w Grzmiącej, gm. Głuszyca ...

20.11.2006 r. - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Głuszyca w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania p. n.: Budowa sieci wodociągowej o średnicy dn 110 wraz z przyłączami dn 32 oraz dn 40 w ul. Górnej, Grunwaldzkiej i Przemysłowej w Głuszycy, na działkach nr 501, 499, 516, 543/2, 502/21, 502/1, 502/16, 499/1, 499/2, 498, 496/1, 497/10, 497/11, 519/1, 512/5, 515/90 ...

20.11.2006 r. - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Głuszyca w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania p. n.: Budowia linii kablowej niskiego napięcia dla zasilenia zabudowy mieszkaniowo - rekreacyjnej, działka nr 478 obręb Głuszyca Górna ...

 

 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |