Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Kancelaria Rady Miejskiej

Kancelaria Rady Miejskiej

Teodozja Nazarczuk - Inspektor ds. Rady Miejskiej
pokój Nr 30, II piętro Urzędu Miejskiego
tel. 074 88 66 746
mail: rm@gluszyca.pl

Do Kancelarii Rady Miejskiej należą sprawy z zakresu obsługi Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Komisji Rady Miejskiej,
a w szczególności:

 1. wykonywanie czynności zapewniających Przewodniczącemu sprawne kierowanie pra-cami Rady;
 2. obsługa kancelaryjno - biurowa Przewodniczącego Rady Miejskiej;
 3. sporządzanie protokołów z posiedzeń Komisji Rady Miejskiej;
 4. sporządzanie protokołów sesji Rady Miejskiej;
 5. zabezpieczenie terminowego doręczania radnym zawiadomień
  i materiałów na posiedze-nia sesji i komisji Rady Miejskiej;
 6. kompletowanie i przygotowywanie materiałów pod obrady sesji wg ustaleń Przewodni-czącego;
 7. prowadzenie ewidencji udziału radnych w posiedzeniach sesji;
 8. prowadzenie zbioru uchwał Rady Miejskiej, rejestru wniosków
  i interpelacji radnych zgłaszanych na posiedzeniach Rady Miejskiej;
 9. przekazywanie interpelacji i wniosków, zgłoszonych na sesjach Rady Miejskiej oraz wniosków zgłaszanych na posiedzeniach Komisji, Burmistrzowi Miasta.
 10. gromadzenie dokumentów na temat realizacji uchwał Rady Miejskiej, interpelacji oraz wniosków;
 11. organizowanie wg ustaleń Przewodniczącego udziału radnych w seminariach, kursach, konferencjach, itp.;
 12. zapewnienie właściwych warunków do przeprowadzenia sesji, zebrań, posiedzeń;
 13. aktualizowanie danych BIP.

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |