Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Kancelaria Rady Miejskiej

Kancelaria Rady Miejskiej

Teodozja Nazarczuk - Inspektor ds. Rady Miejskiej
pokój Nr 30, II piętro Urzędu Miejskiego
tel. 074 88 66 746
mail: rm@gluszyca.pl

Do Kancelarii Rady Miejskiej należą sprawy z zakresu obsługi Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Komisji Rady Miejskiej,
a w szczególności:

 1. Wykonywanie czynności zapewniających Przewodniczącemu sprawne kierowanie pracami Rady.
 2. Obsługa kancelaryjno - biurowa Przewodniczącego Rady Miejskiej.
 3. Sporządzanie protokołów z posiedzeń Komisji Rady Miejskiej.
 4. Sporządzanie protokołów sesji Rady Miejskiej.
 5. Zabezpieczenie terminowego doręczania radnym zawiadomień i materiałów na posiedzenia sesji i komisji Rady Miejskiej.
 6. Kompletowanie i przygotowywanie materiałów pod obrady sesji wg ustaleń Przewodniczącego.
 7. Prowadzenie ewidencji udziału radnych w posiedzeniach sesji.
 8. Prowadzenie zbioru uchwał Rady Miejskiej, rejestru wniosków i interpelacji radnych zgłaszanych na posiedzeniach Rady Miejskiej.
 9. Przekazywanie interpelacji i wniosków zgłoszonych na sesjach Rady Miejskiej o wniosków zgłaszanych na posiedzeniach Komisji Burmistrzowi Miasta.
 10. Gromadzenie dokumentów na temat realizacji uchwał Rady Miejskiej, interpelacji oraz wniosków.
 11. Organizowanie wg ustaleń Przewodniczącego udziału radnych w seminariach, kursach, konferencjach, itp.
 12. Zapewnienie właściwych warunków do przeprowadzenia sesji, zebrań, posiedzeń.
 13. Aktualizowanie danych BIP.

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |