Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / PRZEJRZYSTA POLSKA / Zasada przejrzystości

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Opracowanie opisu usług świadczonych w samorządzie >

Do prawidłowego wyświetlenia treści Zarządzenia wymagany jest program Adobe Acrobat Reader w wersji przynajmniej 6.0.

Zarządzenie Nr 116/2005 Burmistrza Miasta Głuszyca z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zasad przygotowywania kart usług świadczonych w Urzędzie Miejskim w Głuszycy oraz procedury ich aktualizacji.

Karty Usług - patrz INFORMATOR INTERESANTA.

Utworzenie punktu informacyjnego w Urzędzie Miejskim w Głuszycy:

 1. Od 1 kwietnia 2003 r. w Urzędzie Miejskim działa Biuro Obsługi Klienta, w którym znajduje się Biuro Podawcze pełniące jednocześnie funkcję Punktu Informacyjnego.
   
 2.  Utworzenie Biura Obsługi Klienta wprowadzono Zarządzeniem Nr 16/2002 Burmistrza Miasta Głuszyca z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego.
   
 3. Biuro Obsługi Klienta czynne jest w godzinach pracy Urzędu:
   
  poniedziałek 730 - 1530
  wtorek 730 - 1700
  środa 730 - 1530
  czwartek 730 - 1530
  piątek 730 - 1400

  - zlokalizowane jest na parterze budynku , przy wejściu,
  - jest oznakowane,
  - podłączone do sieci telefonicznej i wewnętrznej sieci komputerowej.
     
 4. Osoby pracujące w Biurze Obsługi Klienta posiadają odpowiednie kwalifikacje i są dobrze zorientowane w zakresie funkcjonowania Urzędu i innych jednostek organizacyjnych gminy.
   
 5. Osoby pracujące w Biurze Obsługi Klienta udzielają informacji w sprawach załatwianych w Urzędzie
  i obowiązujących procedurach oraz udzielają interesantom pomocy w załatwianiu spraw i wypełnianiu druków urzędowych.
   
 6. W Biurze Obsługi Klienta dostępne są formularze wniosków dot. spraw załatwianych w poszczególnych wydziałach.
   
 7. W Biurze Obsługi Klienta przyjmowana jest także i rejestrowana korespondencja dostarczana do Urzędu przez interesantów.
   
 8. Mieszkańcy zostali poinformowani o utworzeniu Biura Obsługi Mieszkańców i jego zadaniach w Biuletynie Informacji Urzędu Miejskiego i lokalnej prasie.
   
 9. Po roku pracy Biura Obsługi Klienta przeprowadzono ankietę wśród interesantów dot. oceny jego działalności i stopnia zadowolenia interesantów, na podstawie wyników ankiety umożliwiono m.in. zakup w Biurze znaków skarbowych.
  Ankieta taka będzie przeprowadzana corocznie i będzie stanowiła podstawę do doskonalenia pracy Biura Obsługi Klienta i dostosowywania go do oczekiwań Klientów.
Informację wytworzył: Katarzyna Łazanowska
Informację wprowadził: Tomasz Szachta
Czas wytworzenia informacji: 2005-10-19
Czas udostępnienia informacji: 2015-02-18 09:26:49


Pliki dodane do podstrony:
zarządzenie w sprawie kart usług


 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

Ilosc wyswietlen strony: 10256

 

 

 

do góry  |