Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI / Zamówienia Publiczne - Przetargi / < Przetargi 2015 r. >

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Przetargi 2015 r. >

IiR.271.3.3.2015

12.05.2015

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert dotyczących wykonania zadania pn.: "Odbudowa muru oporowego w ciągu cieku R-20 w miejscowości Grzmiąca na odcinku 100 metrów bieżących [powódź, intensywne opady deszczu i gradu czerwiec 2013 r.]"

1.Ogłoszenie 68241-2015

2.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia IiR.271.3.3.2015
3a.Wzór oferty z załącznikami
3b.Wzór oferty z załącznikami IiR.271.3.3.2015
4.Projekt umowy IiR.271.3.3.2015
5a.kosztorys ofertowy IiR.271.3.3.2015
5b.kosztorys ofertowy PDF IiR.271.3.3.2015
6. Projekt budowlano wykonawczy IiR.271.3.3.2015
7. Rysunek 1 IiR.271.3.3.2015
8. Rysunek 2 IiR.271.3.3.2015
9. Rysunek 3 IiR.271.3.3.2015
10.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót IiR.271.3.3.2015


IiR.271.3.2.2015

27.04.2015

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert dotyczących wykonania zadania pn.: „Odbudowa drogi gminnej w Łomnicy (dz. nr 22 dr. obręb 0004 Łomnica) wraz z odwodnieniem liniowym zamkniętym na długości 200 mb (od 0+000 do 0+200) [powódź, intensywne opady deszczu i gradu czerwiec 2013 r.]”

 

1.Ogłoszenie 96588-2015
2.SIWZ IiR.271.3.2.2015
3.Wzór oferty wraz z załącznikami IiR.271.3.2.2015
4.Projekt umowy IiR.271.3.2.2015
5.kosztorys ofertowy IiR.271.3.2.2015
6.Projekt budowlany IiR.271.3.2.2015
7.specyfikacje techniczne IiR.271.3.2.2015
8.rysunki IiR.271.3.2.2015
9.BIOZ IiR.271.3.2.2015
10.kopia mapy ewidencyjnej IiR.271.3.2.2015

11.Pytania i odpowiedzi

12.Zawiadomienie o wyborze oferty IiR.271.3.2.2015
 IiR.271.3.1.2015

27.04.2015

 

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert dotyczących wykonania zadania pn.: „Odbudowa muru oporowego wraz z fundamentem oraz odbudową części drogi gminnej wraz z podbudową na działkach nr 569 dr. i 460 (wody płynące) w Głuszycy na łącznej powierzchni 80 m2 – [intensywne opady deszczu lipiec 2014 r.]”

1.Ogłoszenie 96504-2015
2.SIWZ-IiR.271.3.1.2015
3.Formularz oferty, załączniki do SIWZ IiR.271.3.1.2015
4.Projekt umowy IiR.271.3.1.2015
5.kosztorys ofertowy IiR.271.3.1.2015
6.Projekt budowlano-wykonawczy IiR.271.3.1.2015
7.Rysunek 1 iiR.271.3.1.2015
8.Rysunek 2 IiR.271.3.1.2015
9.Rysunek 3 IiR.271.3.1.2015
10.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót IiR.271.3.1.2015

11. Zawiadomienie o wyborze oferty IiR.271.3.1.2015

Informację wytworzył: Tomasz Szachta
Informację wprowadził: Tomasz Szachta
Czas wytworzenia informacji: 2015-04-28
Czas udostępnienia informacji: 2015-05-14 11:34:35

 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

Ilosc wyswietlen strony: 4450

 

 

 

do góry  |