Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych / Sprzedaż i najem działek, lokali użytkowych i mieszkalnych, dzierżawa gruntów rolnych, ... / < DZIERŻAWA >

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < DZIERŻAWA >

21.05.2014 r.


INFORMACJA BURMISTRZA GŁUSZYCY


Informuję, że w dniu 21.05.2014 r. przeprowadzony został przetarg na dzierżawę nieruchomości
wg poniższego opisu
1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na cele gospodarcze - działka
nr 433 o powierzchni 400,00 m2 (Bp) położona w Głuszycy, przy ul. Bohaterów Getta 6 – dzierżawa
na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz miesięczny) 240,00 zł
- wadium 48,00 zł
- działka nie została wydzierżawiona
2. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na cele rolne - działka nr 139/1
o powierzchni 1,53 ha położona w Sierpnicy – dzierżawa na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) 340,00 zł
- wadium 68,00 zł
- działka została wydzierżawiona za cenę 1100 zł brutto.
3. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na cele rekreacyjne - część działki
nr 58/3 o powierzchni 60,00 m2 (Bi) położonej w Głuszycy, przy ul. Kościuszki 3 – dzierżawa na okres
3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) 10,00 zł
- wadium 2,00 zł
- działka nie została wydzierżawiona
4. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na cele rekreacyjne - część działki
nr 117/2 o powierzchni 12,00 m2 (B) położonej w Głuszycy, przy ul. Sienkiewicza 12 – dzierżawa na
okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) 10,00 zł
- wadium 2,00 zł
- działka została wydzierżawiona za cenę 11,00 zł netto
- do wynegocjowanej ceny dolicza się 23% VAT
5. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na ogródek - część działki
nr 539/6 o powierzchni 40,00 m2 (B) połoŜona w Głuszycy Górnej, przy ul. Kłodzkiej – dzierżawa na
okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) 10,00 zł
- wadium 2,00 zł
- działka została wydzierżawiona za cenę 12,00 netto
- do wynegocjowanej ceny dolicza się 23% VAT
6. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na cele rekreacyjne - część działki
nr 158/25 o powierzchni 350,00 m2 (Bi) położona w Głuszycy, przy ul. Bolesława Chrobrego –
dzierżawa na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) 35,00 zł
- wadium 7,00 zł
- działka nie została wydzierżawiona
7. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na cele rekreacyjne - działka nr 419
o powierzchni 755,00 m2 (Bi, PsV) położona w Głuszycy Górnej, przy ul. Kłodzkiej – dzierżawa
na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) 75,50 zł
- wadium 15,10 zł
- działka została wycofana z przetargu
2
8. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na cele rekreacyjne (ogródek) - część
działki nr 537/2 o powierzchni 75,00 m2 (B) położona w Głuszycy Górnej przy ul. Kłodzkiej –
dzierżawa na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) 10,00 zł
- wadium 2,00 zł
- działka została wydzierżawiona za 11,00 zł netto
- do wynegocjowanej ceny dolicza się 23% VAT
9. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na cele rolne - działka nr 67
o powierzchni 0,7800 ha położona w Łomnicy, Gmina Głuszyca – dzierżawa na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) 236,10 zł
- wadium 47,22 zł
- działka została wydzierżawiona za 570,00 zł brutto
10. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na cele rolne - działka nr 68
o powierzchni 0,6300 ha położona w Łomnicy, Gmina Głuszyca – dzierżawa na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) 215,80 zł
- wadium 43,16 zł
- działka została wydzierżawiona na cenę 1000,00 zł brutto
11. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na cele rolne - działka nr 63
o powierzchni 2,0300 ha położona w Łomnicy, Gmina Głuszyca – dzierżawa na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) 710,00 zł
- wadium 142,00 zł
- działka została wydzierżawiona za cenę 1801,00 zł brutto
12. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na cele rolne – część działki nr 82
o powierzchni 0,2800 ha połoŜona w Głuszycy, przy ul. Grunwaldzkiej 46 – dzierżawa na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) 95,90 zł
- wadium 19,18 zł
- działka została wydzierżawiona za cenę 180 zł brutto
Oprócz czynszu Dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczania podatku od nieruchomości, którego wysokość zostanie określona odrębną decyzją wydaną przez Burmistrza Gminy Głuszyca na podstawie uregulowań określonych w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz stosownej Uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy.
Do cen netto wynegocjowanych w przetargu dolicza się 23% VAT.


06.05.2014 r.


INFORMACJA BURMISTRZA GŁUSZYCY

Informuję, że w dniu 06.05.2014 r. przeprowadzony został przetarg na dzierżawę nieruchomości
wg poniższego opisu
1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu pod garaż - część działki
nr 393/4 o powierzchni 16,50 m2 (B) położona w Głuszycy, przy ul. Kolejowej 1 – dzierżawa na okres
3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz miesięczny) 9,90 zł
- wadium 1,98 zł
- przetarg z godz. 100 0
- działka nie została wydzierżawiona.
2. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu pod garaż - część działki
nr 393/4 o powierzchni 16,50 m2 (B) położona w Głuszycy, przy ul. Kolejowej 1 – dzierżawa na okres
3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz miesięczny) 9,90 zł
- wadium 1,98 zł
- przetarg z godz. 101 0
- działka nie została wydzierżawiona.
3. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu pod garaż - część działki
nr 435/15 o powierzchni 20,00 m2 (B) położona w Głuszycy, przy ul. Bohaterów Getta – dzierżawa
na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz miesięczny) 12,00 zł
- wadium 2,40 zł
- przetarg z godz. 102 0
- działka została wydzierżawiona za cenę 13,00 zł netto
4. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu pod garaż - część działki
nr 419 o powierzchni 20,00 m2 (B) położona w Głuszycy Górnej, przy ul. Kłodzkiej – dzierżawa
na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz miesięczny) 12,00 zł
- wadium 2,40 zł
- przetarg z godz. 10:30
- działka została wydzierżawiona za cenę 13,00 zł netto
Oprócz czynszu Dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczania podatku od nieruchomości, którego
wysokość zostanie określona odrębną decyzją wydaną przez Burmistrza Gminy Głuszyca na podstawie
uregulowań określonych w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.
Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz stosownej Uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy.
Do cen netto wynegocjowanych w przetargu dolicza się 23% VAT.


17.04.2014 r.

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA PRZETARGI NA DZIERŻAWĘ

1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na cele gospodarcze - działka
nr 433 o powierzchni 400,00 m2 (Bp) położona w Głuszycy, przy ul. Bohaterów Getta 6 – dzierżawa
na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz miesięczny) 240,00 zł
- wadium 48,00 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 10:00
- do wynegocjowanej ceny dolicza się 23% VAT
2. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na cele rolne - działka nr 139/1
o powierzchni 1,53 ha położona w Sierpnicy – dzierżawa na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) 340,00 zł
- wadium 68,00 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 10:10
3. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na cele rekreacyjne - część działki
nr 58/3 o powierzchni 60,00 m2 (Bi) połoŜonej w Głuszycy, przy ul. Kościuszki 3 – dzierżawa na okres
3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) 10,00 zł
- wadium 2,00 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 10:25
- do wynegocjowanej ceny dolicza się 23% VAT
4. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na cele rekreacyjne - część działki
nr 117/2 o powierzchni 12,00 m2 (B) połoŜonej w Głuszycy, przy ul. Sienkiewicza 12 – dzierżawa na
okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) 10,00 zł
- wadium 2,00 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 10:35
- do wynegocjowanej ceny dolicza się 23% VAT
5. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na ogródek - część działki
nr 539/6 o powierzchni 40,00 m2 (B) położona w Głuszycy Górnej, przy ul. Kłodzkiej – dzierżawa na
okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) 10,00 zł
- wadium 2,00 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 10:45
- do wynegocjowanej ceny dolicza się 23% VAT
6. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na cele rekreacyjne - część działki
nr 158/25 o powierzchni 350,00 m2 (Bi) położona w Głuszycy, przy ul. Bolesława Chrobrego –
dzierżawa na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) 35,00 zł
- wadium 7,00 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 10:55
- do wynegocjowanej ceny dolicza się 23% VAT
7. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na cele rekreacyjne - działka nr 419
o powierzchni 755,00 m2 (Bi, PsV) położona w Głuszycy Górnej, przy ul. Kłodzkiej – dzierżawa
na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) 75,50 zł
- wadium 15,10 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 11:05
- do wynegocjowanej ceny dolicza się 23% VAT
2
8. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na cele rekreacyjne (ogródek) - część
działki nr 537/2 o powierzchni 75,00 m2 (B) położona w Głuszycy Górnej przy ul. Kłodzkiej –
dzierżawa na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) 10,00 zł
- wadium 2,00 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 11:15
- do wynegocjowanej ceny dolicza się 23% VAT
9. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na cele rolne - działka nr 67
o powierzchni 0,7800 ha położona w Łomnicy, Gmina Głuszyca – dzierżawa na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) 236,10 zł
- wadium 47,22 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 11:25
10. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na cele rolne - działka nr 68
o powierzchni 0,6300 ha połoŜona w Łomnicy, Gmina Głuszyca – dzierżawa na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) 215,80 zł
- wadium 43,16 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 11:35
11. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na cele rolne - działka nr 63
o powierzchni 2,0300 ha połoŜona w Łomnicy, Gmina Głuszyca – dzierżawa na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) 710,00 zł
- wadium 142,00 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 11:45
12. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na cele rolne – część działki nr 82
o powierzchni 0,2800 ha połoŜona w Głuszycy, przy ul. Grunwaldzkiej 46 – dzierżawa na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) 95,90 zł
- wadium 19,18 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 115 5
Oprócz czynszu Dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczania podatku od nieruchomości, którego
wysokość zostanie określona odrębną decyzją wydaną przez Burmistrza Gminy Głuszyca na podstawie
uregulowań określonych w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.
Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz stosownej Uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy.
Przetargi zostaną przeprowadzone dnia 21 maja 2014 r. (środa) w godzinach wyszczególnionych
powyżej, w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej
55.
Minimalne postąpienie w przetargu ustala się w wysokości 1,00 zł.
Osoby zainteresowane muszą dokonać wpłaty wadium na konto Gminy Głuszyca
- Bank Spółdzielczy O/Głuszyca konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 w terminie
do dnia 15 maja 2014 r.
W przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia umowy dzierżawy, wadium nie podlega zwrotowi.
Dodatkowe informacje o w/w działkach można uzyskać pod nr tel. (74) 8866747 lub w Urzędzie Miejskim
w Głuszycy, pokój nr 15, pierwsze piętro budynku Urzędu.
Zastrzega się prawo wycofania działki z przetargu bez podania przyczyn.
02.04.2014 r.

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA PRZETARGI NA DZIERŻAWĘ

1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu pod garaż - część działki
nr 393/4 o powierzchni 16,50 m2 (B) położona w Głuszycy, przy ul. Kolejowej 1 – dzierżawa na okres
3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz miesięczny) 9,90 zł
- wadium 1,98 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 10:00
- do wynegocjowanej ceny dolicza się 23% VAT
2. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu pod garaż - część działki
nr 393/4 o powierzchni 16,50 m2 (B) położona w Głuszycy, przy ul. Kolejowej 1 – dzierżawa na okres
3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz miesięczny) 9,90 zł
- wadium 1,98 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 10:10
- do wynegocjowanej ceny dolicza się 23% VAT
3. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu pod garaż - część działki
nr 435/15 o powierzchni 20,00 m2 (B) położona w Głuszycy, przy ul. Bohaterów Getta – dzierżawa
na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz miesięczny) 12,00 zł
- wadium 2,40 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 10:20
- do wynegocjowanej ceny dolicza się 23% VAT
4. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu pod garaż - część działki
nr 419 o powierzchni 20,00 m2 (B) położona w Głuszycy Górnej, przy ul. Kłodzkiej – dzierżawa
na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz miesięczny) 12,00 zł
- wadium 2,40 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 10:30
- do wynegocjowanej ceny dolicza się 23% VAT

Oprócz czynszu Dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczania podatku od nieruchomości, którego
wysokość zostanie określona odrębną decyzją wydaną przez Burmistrza Gminy Głuszyca na podstawie
uregulowań określonych w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.
Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz stosownej Uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy.
Przetargi zostaną przeprowadzone dnia 6 maja 2014 r. (wtorek) w godzinach wyszczególnionych
powyżej, w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.
Minimalne postąpienie w przetargu ustala się w wysokości 1,00 zł.
Osoby zainteresowane muszą dokonać wpłaty wadium na konto Gminy Głuszyca
- Bank Spółdzielczy O/Głuszyca konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 w terminie
do dnia 28 kwietnia 2014 r.
W przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia umowy dzierżawy, wadium nie podlega zwrotowi.
Dodatkowe informacje o w/w działkach można uzyskać pod nr tel. (74) 8866747 lub w Urzędzie Miejskim
w Głuszycy, pokój nr 15, pierwsze piętro budynku Urzędu.
Zastrzega się prawo wycofania działki z przetargu bez podania przyczyn.


10.07.2013 r.INFORMACJA BURMISTRZA GŁUSZYCY


Informuję, że w dniu 10.07.2013 r. przeprowadzony został przetarg na dzierżawę nieruchomości, wg
poniższego opisu:

1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na ogródek - część działki
nr 544/11 o powierzchni 153,00 m2 (B) położona w Głuszycy Górnej, przy ul. Kłodzkiej 11 - 13 –
dzierżawa na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) 15,30 zł
- wadium 3,06 zł
- cena wylicytowana w przetargu przez Pana Mariusza Makowskiego – 16,30 zł netto
2. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na ogródek - część działki
nr 466/8 o powierzchni 120,00 m2 (Bp) połoŜona w Głuszycy, przy ul. Sienkiewicza 8 – dzierżawa na
okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) 12,00 zł
- wadium 2,40 zł
- cena wylicytowana w przetargu przez Panią Martę Kowalską – 15,00 zł netto
3. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na ogródek - część działki
nr 203/2 o powierzchni 170,00 m2 (RIVa) położona we wsi Grzmiąca, przy ul. Turystycznej 5 –
dzierżawa na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) 17,00 zł
- wadium 3,40 zł
- cena wylicytowana w przetargu przez Panią Małgorzatę Wodyk – 18,00 zł netto
4. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na ogródek - część działki
nr 394/2 o powierzchni 132,00 m2 (RVI) połoŜona w Głuszycy Górnej, przy ul. Kłodzkiej 105 –
dzierżawa na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) 13,20 zł
- wadium 2,64 zł
- cena wylicytowana w przetargu przez Pana Józefa Mycio – 18,20 zł netto
5. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na ogródek - część działki
nr 394/2 o powierzchni 127,00 m2 (RVI) połoŜona w Głuszycy Górnej, przy ul. Kłodzkiej 105 –
dzierżawa na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) 12,70 zł
- wadium 2,54 zł
- cena wylicytowana w przetargu przez Pana Pawła Ciurę – 13,70 zł netto
6. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na ogródek - część działki
nr 97/6 o powierzchni 320,00 m2 (Bp) połoŜona w Sierpnicy, przy ul. Świerkowej 31 – dzierżawa
na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) 32,00 zł
- wadium 6,40 zł
- nikt nie wpłacił wadium
7. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na ogródek - część działki
nr 97/6 o powierzchni 300,00 m2 (Bp) połoŜona w Sierpnicy, przy ul. Świerkowej 31 – dzierżawa
na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) 30,00 zł
- wadium 6,00 zł
- cena wylicytowana w przetargu przez Panią Dagmarę Twaróg – 40,00 zł netto
8. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na ogródek - część działki
nr 97/6 o powierzchni 250,00 m2 (Bp) połoŜona w Sierpnicy, przy ul. Świerkowej 31 – dzierżawa
na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) 25,00 zł
- wadium 5,00 zł
- cena wylicytowana w przetargu przez Pana Stanisława Sobczaka – 35,00 zł netto
2
9. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na cele rolne - działka nr 190
o powierzchni 0,88 ha połoŜona w obrębie Grzmiąca, Gmina Głuszyca – dzierżawa na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) 331,20 zł
- wadium 66,20 zł
- nikt nie wpłacił wadium
10. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na cele rolne - działka nr 52/2
o powierzchni 0,51 ha połoŜona w obrębie Grzmiąca, Gmina Głuszyca – dzierżawa na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) 88,40 zł
- wadium 17,70 zł
- cena wylicytowana w przetargu przez Pana Mirosława Śleszyńskiego – 89,40 zł brutto
11. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na cele rolne - działka nr 82/1
o powierzchni 0,2678 ha połoŜona w obrębie Grzmiąca, Gmina Głuszyca – dzierżawa na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) 81,10 zł
- wadium 16,20 zł
- cena wylicytowana w przetargu przez Pana Mirosława Śleszyńskiego – 82,10 zł brutto
Oprócz czynszu Dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczania podatku od nieruchomości, którego wysokość
zostanie określona odrębną decyzją wydaną przez Burmistrza Gminy Głuszyca na podstawie uregulowań
określonych w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U.
z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz stosownej Uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy.
Do cen netto wynegocjowanych w przetargu dolicza się 23% VAT.14.06.2013 r.


BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA PRZETARGI NA DZIERŻAWĘ1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na ogródek - część działki
nr 544/11 o powierzchni 153,00 m2 (B) położona w Głuszycy Górnej, przy ul. Kłodzkiej 11 - 13 –
dzierżawa na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) 15,30 zł
- wadium 3,06 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 100 0
- do wynegocjowanej ceny dolicza się 23% VAT
2. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na ogródek - część działki
nr 466/8 o powierzchni 120,00 m2 (Bp) połoŜona w Głuszycy, przy ul. Sienkiewicza 8 – dzierżawa na
okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) 12,00 zł
- wadium 2,40 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 101 0
- do wynegocjowanej ceny dolicza się 23% VAT
3. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na ogródek - część działki
nr 203/2 o powierzchni 170,00 m2 (RIVa) położona we wsi Grzmiąca, przy ul. Turystycznej 5 –
dzierżawa na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) 17,00 zł
- wadium 3,40 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 102 5
- do wynegocjowanej ceny dolicza się 23% VAT
4. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na ogródek - część działki
nr 394/2 o powierzchni 132,00 m2 (RVI) położona w Głuszycy Górnej, przy ul. Kłodzkiej 105 –
dzierżawa na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) 13,20 zł
- wadium 2,64 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 103 5
- do wynegocjowanej ceny dolicza się 23% VAT
5. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na ogródek - część działki
nr 394/2 o powierzchni 127,00 m2 (RVI) położona w Głuszycy Górnej, przy ul. Kłodzkiej 105 –
dzierżawa na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) 12,70 zł
- wadium 2,54 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 104 5
- do wynegocjowanej ceny dolicza się 23% VAT
6. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na ogródek - część działki
nr 97/6 o powierzchni 320,00 m2 (Bp) położona w Sierpnicy, przy ul. Świerkowej 31 – dzierżawa
na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) 32,00 zł
- wadium 6,40 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 105 5
- do wynegocjowanej ceny dolicza się 23% VAT
7. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na ogródek - część działki
nr 97/6 o powierzchni 300,00 m2 (Bp) położona w Sierpnicy, przy ul. Świerkowej 31 – dzierżawa
na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) 30,00 zł
- wadium 6,00 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 110 5
- do wynegocjowanej ceny dolicza się 23% VAT
2
8. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na ogródek - część działki
nr 97/6 o powierzchni 250,00 m2 (Bp) położona w Sierpnicy, przy ul. Świerkowej 31 – dzierżawa
na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) 25,00 zł
- wadium 5,00 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 111 5
- do wynegocjowanej ceny dolicza się 23% VAT
9. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na cele rolne - działka nr 190
o powierzchni 0,88 ha położona w obrębie Grzmiąca, Gmina Głuszyca – dzierżawa na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) 331,20 zł
- wadium 66,20 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 112 5
10. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na cele rolne - działka nr 52/2
o powierzchni 0,51 ha położona w obrębie Grzmiąca, Gmina Głuszyca – dzierżawa na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) 88,40 zł
- wadium 17,70 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 113 5
11. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na cele rolne - działka nr 82/1
o powierzchni 0,2678 ha położona w obrębie Grzmiąca, Gmina Głuszyca – dzierżawa na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) 81,10 zł
- wadium 16,20 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 114 5
Oprócz czynszu Dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczania podatku od nieruchomości, którego
wysokość zostanie określona odrębną decyzją wydaną przez Burmistrza Gminy Głuszyca na podstawie
uregulowań określonych w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.
Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz stosownej Uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy.
Przetargi zostaną przeprowadzone dnia 10 lipca 2013 r. (środa) w godzinach wyszczególnionych
powyżej, w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej
55.
Osoby zainteresowane muszą dokonać wpłaty wadium na konto Gminy Głuszyca
- Bank Zachodni O/Głuszyca nr 70 1090 2314 0000 0001 0872 9278 w terminie
do dnia 5 lipca 2013 r.
W przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia umowy dzierżawy, wadium nie podlega zwrotowi.
Dodatkowe informacje o w/w działkach można uzyskać pod nr tel. (74) 8866747 lub w Urzędzie Miejskim
w Głuszycy, pokój nr 15, pierwsze piętro budynku Urzędu.
Zastrzega się prawo wycofania działki z przetargu bez podania przyczyn.22.05.2013r.

INFORMACJA BURMISTRZA GŁUSZYCY

Informuję, że w dniu 22.05.2013 r. przeprowadzony został przetarg na dzierżawę oraz najem nieruchomości,
wg poniższego opisu:
1. Drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu pod garaż - część działki
nr 123/11 o powierzchni 26 m2(B) połoŜonej w Głuszycy, przy ul. Sienkiewicza 59 – dzierżawa na
okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz miesięczny) 15,10 zł
- wadium 3,02 zł
- cena wylicytowana w przetargu przez Pana Sławomira Kulika – 202 zł netto
2. Drugi przetarg ustny nieograniczony na najem garażu przy ul. Grunwaldzkiej 82
w Głuszycy (część działki nr 23/2, obręb Głuszyca 2) o powierzchni 15,50 m2 – najem na okres
3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz miesięczny) 26,35 zł
- wadium 5,27 zł
- cena wylicytowana w przetargu przez Panią Ewelinę Chilińską – 310 zł netto
3. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki nr 9/21 o powierzchni
43 m2 (B) położonej w Głuszycy, przy ul. Dolnej 17 – dzierżawa na ogródek przydomowy - na okres
3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) - 10,00 zł
- wadium - 2,00 zł
- cena wylicytowana w przetargu przez Panią Henrykę Zejer – 550 zł netto

Do cen wynegocjowanych w przetargu dolicza się 23% VAT.
Informację niniejszą podaję się do publicznej wiadomości na okres 7 dni
tj. od 22.05.2013 r. do 29.05.2013 r.


19.04.2013 r.

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA PRZETARGI NA DZIERŻAWĘ ORAZ NAJEM

1. Drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu pod garaż - część działki
nr 123/11 o powierzchni 26 m2(B) położonej w Głuszycy, przy ul. Sienkiewicza 59 – dzierżawa na
okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz miesięczny) 15,10 zł
- wadium 3,02 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 100 0
- do wynegocjowanej ceny dolicza się 23% VAT
2. Drugi przetarg ustny nieograniczony na najem garażu przy ul. Grunwaldzkiej 82
w Głuszycy (część działki nr 23/2, obręb Głuszyca 2) o powierzchni 15,50 m2 – najem na okres
3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz miesięczny) 26,35 zł
- wadium - 5,27 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 101 0
- do wynegocjowanej ceny dolicza się 23% VAT
3. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki nr 9/21 o powierzchni
43 m2 (B) położonej w Głuszycy, przy ul. Dolnej 17 – dzierżawa na ogródek przydomowy - na okres
3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) - 10,00 zł
- wadium - 2,00 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 102 0
- do wynegocjowanej ceny dolicza się 23% VAT
MINIMALNE POSTĄPIENIE W PRZETARGU USTALA SIĘ W WYSOKOŚCI 1 ZŁ.
Oprócz czynszu Dzierżawca lub najemca zobowiązany będzie do uiszczania podatku od nieruchomości,
którego wysokość zostanie określona odrębną decyzją wydaną przez Burmistrza Gminy Głuszyca na
podstawie uregulowań określonych w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz stosownej Uchwały Rady Miejskiej
w Głuszycy.
Przetargi zostaną przeprowadzone dnia 22 maja 2013 r. (środa) w godzinach wyszczególnionych
powyżej, w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej
55.
Osoby zainteresowane muszą dokonać wpłaty wadium na konto Gminy Głuszyca
- Bank Zachodni O/Głuszyca nr 70 1090 2314 0000 0001 0872 9278 w terminie
do dnia 17 maja 2013 r.
W przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia umowy dzierżawy, wadium nie podlega zwrotowi.
Dodatkowe informacje o w/w działkach można uzyskać pod nr tel. (74) 8866747 lub w Urzędzie Miejskim
w Głuszycy, pokój nr 15, pierwsze piętro budynku Urzędu.
Zastrzega się prawo wycofania działki z przetargu bez podania przyczyn.
Głuszyca, 05-03-2013 r.


INFORMACJA BURMISTRZA GŁUSZYCY

Informuję, że w dniu 04.03.2013 r. przeprowadzony został przetarg na dzierżawę oraz najem nieruchomości,
wg poniższego opisu:

1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu pod garaż - część działki
nr 123/11 o powierzchni 26 m2(B) położonej w Głuszycy, przy ul. Sienkiewicza 59 – dzierżawa na
okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz miesięczny) 15,10 zł
- wadium 3,02 zł
- cena wylicytowana w przetargu przez Panią Elżbietę Kobylińską – 155 zł netto
(DZIERŻAWCA ZREZYGNOWAŁ Z ZAWARCIA UMOWY DZIERŻWY).

2. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem garażu przy ul. Bohaterów Getta 30
w Głuszycy (część działki nr 443, obręb Głuszyca 1) o powierzchni 17,16 m2 – najem na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz miesięczny) 29,17 zł
- wadium - 5,83 zł
- cena wylicytowana w przetargu przez Panią Kamilę Jankowską – 101 zł netto

3. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem garażu przy ul. Grunwaldzkiej 67
w Głuszycy (część działki nr 54/3, obręb Głuszyca 2) o powierzchni 17,76 m2 – najem na okres
3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz miesięczny) 30,19 zł
- wadium - 6,04 zł
- cena wylicytowana w przetargu przez Pana Wiesława Kaluszkę – 120 zł netto

4. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem garażu przy ul. Grunwaldzkiej 82
w Głuszycy (część działki nr 23/2, obręb Głuszyca 2) o powierzchni 15,50 m2 – najem na okres
3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz miesięczny) 26,35 zł
- wadium 5,27 zł
- cena wylicytowana w przetargu przez Pana Jerzego Mlazgę – 420 zł netto
(NAJEMCA ZREZYGNOWAŁ Z ZAWARCIA UMOWY NAJMU).

5. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki nr 9/21 o powierzchni
43 m2 (B) położonej w Głuszycy, przy ul. Dolnej 17 – dzierżawa na ogródek przydomowy - na okres
3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) - 4,35 zł
- wadium - 0,87 zł
- PRZETARG ZOSTAŁ ODWOŁANY

Do cen wynegocjowanych w przetargu dolicza się 23% VAT.
Informację niniejszą podaję się do publicznej wiadomości na okres 7 dni
tj. od 05.03.2013 r. do 12.03.2013 r.
Głuszyca, 31-01-2013 r.INFORMACJA BURMISTRZA GŁUSZYCY


1.Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu pod garaż - części działki
nr 123/11 o powierzchni 26 m2(B) położonej w Głuszycy, przy ul. Sienkiewicza 59 – dzierżawa na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz miesięczny)15,10 zł
- wadium3,02 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 1000
- do wynegocjowanej ceny dolicza się 23% VAT
2.Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem garażu przy ul. Bohaterów Getta 30
w Głuszycy (część działki nr 443, obręb Głuszyca 1) o powierzchni 17,16 m2– najem na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz miesięczny) 29,17 zł
- wadium-5,83 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 1012
- do wynegocjowanej ceny dolicza się 23% VAT
3.Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem garażu przy ul. Grunwaldzkiej 67
w Głuszycy (część działki nr 54/3, obręb Głuszyca 2) o powierzchni 17,76 m2– najem na okres
3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz miesięczny) 30,19 zł
- wadium-6,04 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 1025
- do wynegocjowanej ceny dolicza się 23% VAT
4.Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem garażu przy ul. Grunwaldzkiej 82
w Głuszycy (część działki nr 23/2, obręb Głuszyca 2) o powierzchni 15,50 m2– najem na okres
3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz miesięczny) 26,35 zł
- wadium-5,27 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 1035
- do wynegocjowanej ceny dolicza się 23% VAT
5.Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki nr 9/21 o powierzchni 43 m2 (B) położonej w Głuszycy, przy ul. Dolnej 17 – dzierżawa na ogródek przydomowy - na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) -4,35 zł
- wadium-0,87 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 1045
- do wynegocjowanej ceny dolicza się 23% VAT

Informację wytworzył: Alicja Ogorzelec
Informację wprowadził: Tomasz Szachta
Czas wytworzenia informacji: 2006-02-24
Czas udostępnienia informacji: 2014-05-22 14:15:20

 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

Ilosc wyswietlen strony: 77069

 

 

 

do góry  |