Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / AKTY PRAWNE / Zarządzenia Burmistrza / < 2008 - Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta >

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < 2008 - Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta >

Pełna treść zarządzeń może zostać udostępniona osobom zainteresowanym po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego, pokój nr 1 na parterze

1/08  z dnia 2 stycznia 2008 roku  w sprawie zmiany załącznika
Nr 1 Zarządzenia Nr 31/04 z dnia 12 lutego 2004 roku w sprawie prowadzenia gospodarki kasowej w Urzędzie Miejskim w Głuszycy.

2/08 z dnia 11 stycznia 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Przemysłowej 2.

3/08 z dnia 11 stycznia 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Przemysłowej 2

4/08 z dnia 14 stycznia 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 65.  

5/08 z dnia 14 stycznia 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 65.

6/08  z dnia 14 stycznia 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego
najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 58.

7/08 z dnia 14 stycznia 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz długoletniego dzierżawcy działki nr 123/1 położonej w Głuszycy Obręb II.

8/08 z dnia 15 stycznia 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego działki nr 469 położonej w Głuszycy Górnej.

9/08 z dnia 18 stycznia 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej na najem i sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Głuszyca.

10/08 z dnia 18 stycznia 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę działek.

11/08 z dnia 21 stycznia 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego położonego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy Górnej przy ul. Kłodzkiej 29.

12/08 z dnia 21 stycznia 2008 roku  w sprawie regulaminu postępowania w sprawie dokonywania w Urzędzie Miejskim w Głuszycy wydatków publicznych nieobjętych przepisami o zamówieniach publicznych.

13/08 z dnia 21 stycznia 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Sienkiewicza 8.

14/08 z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie wysokości czynszu dzierżawnego nieruchomości rolnych na rok 2008.

15/08 z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 41.

16/08 z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Górnośląskiej 16.

17/08 z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Pionierów 18.

18/08 z dnia 4 lutego 2008 roku w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do zatrudnienia instruktora w świetlicy wiejskiej w Kolcach.

19/08 z dnia 7 lutego 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 221/12 przy ul. 11 Listopada 48 w Głuszycy.

20/08 z dnia 7 lutego 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 221/13 przy ul. 11 Listopada  50 w Głuszycy.

21/08 z dnia 7 lutego 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 221/10 przy ul. 11 Listopada 43 w Głuszycy.

22/08 z dnia 7 lutego 2008 roku w sprawie przeznaczenia
do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 221/11 przy ul. 11 Listopada 41 w Głuszycy .

23/08 z dnia 7 lutego 2008 roku w sprawie przeznaczenia
do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 221/9 przy ul. 11 Listopada 45 w Głuszycy.

24/08 z dnia 7 lutego 2008 roku w sprawie przeznaczenia
do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 221/14 przy ul. 11 Listopada 52 w Głuszycy.

25/08 z dnia 7 lutego 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży użytkowania wieczystego działki nr 817 położonej w Głuszycy przy ul. Ogrodowej 3,3a,3b i 3c.

26/08 z dnia 8 lutego 2008 roku zmieniające Zarządzenie nr 78/2005 Burmistrza Miasta Głuszycy z dnia 29 lipca 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego gruntu i najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca.

27/08 z dnia 15 lutego 2008 roku w sprawie uchylenia Zarządzeń :
- Szefa Obrony Cywilnej Gminy Głuszyca Nr 42 /2005 z dnia 4 kwietnia 2005 roku w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Głuszyca,
- Nr 41/2005 z dnia 4 kwietnia w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania na terenie Gminy Głuszyca.

28/08 z dnia 15 lutego 2008 roku w sprawie powołania i organizacji Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

29/08 z dnia 20 lutego 2008 roku   sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 58.

30/08 z dnia 21 lutego 2008 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok.

31/08 z dnia 21 lutego 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.

32/08 z dnia 22 lutego 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.

33/2008 z dnia 22 lutego 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Grunwaldzkiej 35 w Głuszycy działki nr 120/5.

34/08 z dnia 25 lutego 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : "Wybór banku do bankowej obsługi budżetu Gminy Głuszyca".

35/08 z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 38/2001 z dnia 20 września 2001 roku w sprawie opłat pobieranych za usługi ksero.

36/08 z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie prowadzenia gospodarki kasowej w Urzędzie Miejskim w Głuszycy.

37/08 z dnia  4 marca 2008 roku w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania konkursów na realizację zadań publicznych określonych w Uchwale Nr XV/86/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 16 lutego 2008 roku w sprawie Programu Współpracy Gminy Głuszyca
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 r.

38/08 z dnia 4 marca 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż i najem nieruchomości stanowiących własność gminy Głuszyca.

39/08 z dnia 4 marca 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego samochodu specjalnego - wozu gaśniczego.

40/08 z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż samochodu specjalnego - wozu gaśniczego.

41/08 z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie odpłatnej zamiany działki 262/3 o powierzchni ogólnej 252 m2 położonej w Głuszycy Obręb I będącej własnością Gminy Głuszyca na działkę nr 263/5 o powierzchni 286 m2 położonej w Głuszycy Obręb I stanowiącej własność  osoby prywatnej.

42/08 z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie odpłatnej zamiany działki nr 264/3 o powierzchni ogólnej 286 m2 połozonej w Głuszycy Obręb I będącej własnością Gminy Głuszyca na działkę nr 263/3 o powierzchni 252 m2 położonej w Głuszycy Obręb I stanowiącej własność osoby prywatnej.

43/08 z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie wyrażania zgody na dokonanie nieodpłatnej zamiany działki nr 816/1 o powierzchni ogólnej 0, 0002 ha położonej w Głuszycy Obręb I stanowiącej własność osoby prywatnej.

44/08 z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie likwidacji składników majątkowych.

45/08 z dnia 17 marca 2008 roku w sprawie udzielenia bonifikaty
z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych przeznaczonych lub wykorzystanych na cele mieszkaniowe.

46/08 z dnia 18 marca 2008 roku w sprawie przeznaczenia
do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 65.

47/08 z dnia 21 marca 2008 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów za okulary korygujące wzrok.

48/08 z dnia 21 marca 2008 roku w sprawie określenia opłat
i zasad wynajmu świetlic wiejskich stanowiących mienie Gminy Głuszyca.

49/08 z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie przeznaczenia
do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Łomnicy
przy ul. Sudeckiej 19.

50/08 z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Pionierów 16.

51/08 z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego
najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Sienkiewicza 1.

52/08 z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie umorzenia przedawnionych wierzytelności gminy Głuszyca z tytułu zaległości związanych z rozliczeniami za wodę i wynagrodzeniami za zarząd nieruchomością wspólną.

53/08 z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy
przy ul. Sienkiewicza 2.

54/08 z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego
najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Grzmiącej przy ul. Turystycznej 5.

55/08 z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

 56/08 z dnia 04 kwietnia 2008 roku w sprawie powołania komisji do rozpatrywania ofert w ramach ogłoszonych konkursów na realizację zadań publicznych określonych w Uchwale Nr XV/86/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 16 lutego 2008 roku w sprawie Programu Współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami Pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok.

57/08 z dnia 7 kwietnia 2008 roku w sprawie udzielenie pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Głuszyca w zakresie zarządu mieniem.

58/08 z dnia 10 kwietnia 2008 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Głuszycy.

59/08  z dnia 11 kwietnia 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy
lokalu użytkowego.
Dotyczy lokalu użytkowego położonego w Głuszycy przy ul. Sienkiewicza 1.

60/08 z dnia 15 kwietnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia "Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów" w Urzędzie Miejskim w Głuszycy.

61/08 z dnia 16 kwietnia 2008 roku  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego.
Dotyczy lokalu użytkowego położonego w Kolcach przy ul. Pamięci Narodowej 23.

62/08 z dnia 17 kwietnia 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul.Pionierów 16

63/08 z dnia 17 kwietnia 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Częstochowskiej 2.

64/08 z dnia 21 kwietnia 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę działek.

65/08 z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie wykorzystania dodatkowego dnia wolnego. 

66/08 z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca.

67/08 z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

68/08 z dnia  7 maja 2008 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do zatrudnienia instruktora w świetlicy wiejskiej w Głuszycy Górnej.

69/08 z dnia 9 maja 2008 roku w sprawie określenia norm zużycia opału w świetlicach wiejskich stanowiących mienie Gminy Głuszyca.

70/08 z dnia 9 maja 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Bohaterów Getta 48.

71/08 z dnia 9 maja 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Ogrodowej 5 a.

72/08 z dnia 9 maja 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Pionierów 10.

73/08 z dnia 9 maja 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Niecałej 6.

74/08 z dnia 12 maja 2008 roku w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert w ramach ogłoszonego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez udział dzieci i młodzieży z Głuszycy, z rodzin uzależnionych.

75/08 z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Kolcach  przy ul.
Pamięci Narodowej 8.

76/08 z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin uzależnionych w czasie wakacji 2008 roku.

77/08 z dnia 20 maja 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy Górnej przy ul. Kłodzkiej 29.

78/08 z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w Urzędzie Miejskim w Głuszycy.

79/08 z dnia 26 maja 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę działek.

80/08 z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.

81/08 z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie odpisania w straty wierzytelności gminy Głuszyca z tytułu zaległości czynszowych, po zmarłych dłużnikach lub których okres spłaty uległ przedawnieniu.

82/08 z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego
najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Sienkiewicza 75.

83/08 z dnia 31 maja 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

84/08 z dnia 4 czerwca 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Ogrodowej 5 B.

85/08 z dnia 4 czerwca 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego
najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy Górnej  przy
ul. Granicznej 1.

86/08 z dnia 4 czerwca 2008 roku w sprawie ewidencjonowania środków trwałych majątku Gminy Głuszyca.

87/08 z dnia 6 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu sprawowania opieki nad uczniami w czasie dowozu 
do szkół i odwozu ze szkół na terenie Gminy Głuszyca.

88/08 z dnia 9 czerwca 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Górnej 4.

89/08  z dnia 12 czerwca 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca.

90/08 z dnia 12 czerwca 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca.

91/08 z dnia 12 czerwca 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Pionierów 2.

92/08  z dnia 12 czerwca 2008 roku w sprawie przeznaczenia na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Kościuszki 10.

93/08 z dnia 17 czerwca 2008 roku w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do zatrudnienia instruktora w świetlicy wiejskiej  w Głuszycy Górnej.

94/08 z dnia 17 czerwca 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy Górnej przy ul. Kłodzkiej 31.

95/08 z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy
przy ul. Kościuszki 10.

96/08 z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie uzupełnienia składu osobowego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Głuszycy.

 97/08 z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Kolejowej 46.

98/08 z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy działek nr 193/1 i 194/4 położonych w Sierpnicy.

99/08 z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości.

100/08 z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Kościuszki10.

101/08 z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca.

102/08 z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie Gminy na 2008 rok.

103/08 z dnia 7 lipca 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę działek.

104/08 z dnia 8 lipca 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego. Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 47.

105/08 z dnia 15 lipca 2008 roku w sprawie odpisania w straty wierzytelności gminy Głuszyca z tytułu zaległości czynszowych po zmarłych dłużnikach lub których okres spłaty uległ przedawnieniu.

106/08 z dnia 15 lipca 2008 roku w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

107/08 z dnia 21 lipca 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Bohaterów Getta 8.

108/08 z dnia 24 lipca 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Sienkiewicza 15. 

109/08 z dnia 24 lipca 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego. 41/5.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej

110/08 z dnia 28 lipca 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Grzmiącej przy ul. Turystycznej 5.

111/08 z dnia 28 lipca 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Bolesława Chrobrego 2.

112/08 z dnia 30 lipca 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dzierżawę działek.

113/08  z dnia 1 sierpnia 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy Górnej przy ul. Kłodzkiej 61A.

114/08  z dnia 5 sierpnia 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Bolesława Chrobrego 2.

115/08 z dnia 5 sierpnia 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Bolesława Chrobrego 2.

116/08 z dnia 5 sierpnia 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Bolesława Chrobrego 2

117/08 z dnia 5 sierpnia 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Bolesława Chrobrego 2.

118/08 z dnia 11 sierpnia 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 68.

119/08 z dnia 13 sierpnia 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Pionierów 4

120/08 z dnia 13 sierpnia 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Leśnej 6.

121/08 z dnia 13 sierpnia 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Kościuszki 2.

122/08 z dnia 13 sierpnia 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Bohaterów Getta 16.

123/08 z dnia 18 sierpnia 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Ogrodowej 5B.

124/08 z dnia 18 sierpnia 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Bolesława Chrobrego 4.

125/08 z dnia 18 sierpnia 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Bolesława Chrobrego 4.

126/08 z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Głuszyca.

127/08 z dnia 21 sierpnia 2008 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na 2009 rok.

128/08 z dnia 21 sierpnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia systemu alarmowego w budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy.

129/08 z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Parkowej 1.

130/08 z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 544/10 przy ul. Kłodzkiej 13 w Głuszycy Górnej.

131/08 z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Bolesława Chrobrego 2.

132/08 z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Sienkiewicza 23

133/08 z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Pionierów 18.

134/08 z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 64.

135/08 z dnia 19 sierpnia 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Wysokiej 2.

136/08 z dnia 1 września 2008 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności dyrektora Przedszkola Nr 1 w Głuszycy.

137/08 z dnia 1 września 2008 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Głuszycy Górnej.

138/08 z dnia 1 września 2008 roku  w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głuszycy.

139/08 z dnia 1 września 2008 roku w sprawie powołania Komisji do przejęcia od Powiatu Wałbrzyskiego nieruchomości położonej w Głuszycy przy ul. Parkowej 9 wraz z działką oraz środków ruchomych będących w dyspozycji Zespołu Szkół w Głuszycy.

140/08 z dnia 1 września 2008 roku  w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności dyrektora Zespołu Szkół w Głuszycy.

141/08 z dnia 4 września 2008 roku w sprawie upoważnienia Pani Joanny Fornalskiej - Kierownika OPS w Głuszycy do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wydawania w tych sprawach decyzji, a także do przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrni oświadczenia majątkowego w sprawach dłużników alimentacyjnych.

142/08 z dnia 4 września 2008 roku w sprawie odpisania w straty wierzytelności gminy Głuszyca z tytułu zaległości czynszowych, po zmarłych dłużnikach lub których okres spłaty uległ przedawnieniu.

143/08 z dnia 10 września 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Grzmiącej przy ul. Lipowej 1.

144/08 z dnia 30 września 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

145/08 z dnia 2 października 2008 roku w sprawie przekazywania danych koniecznych do ustalenia prognozowanej i faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Głuszycy dla celów naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

146/08 z dnia 8 października 2008 roku w sprawie przeznaczenia
do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Pionierów 18.

147/08 z dnia 8 października  2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Łomnicy przy ul. Sudeckiej 21

148/08 z dnia 8 października 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego. Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Kolejowej 4.

149/08 z dnia 8 października 2008 roku  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Sienkiewicza 61.

150/08 z dnia 8 października 2008 roku  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 3.

151/08 z dnia 8 października 2008 roku  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy Górnej przy ul. Kłodzkiej 40.

152/08 z dnia 8 października 2008 roku  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Grzmiącej przy ul. Zdrojowej 3.

153/08 z dnia 8 października 2008 roku  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Dolnej 17.

154/08 z dnia 8 października 2008 roku  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy Górnej przy ul. Kłodzkiej 51.

155/08 z dnia 13 października 2008 roku  w sprawie powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż  nieruchomości stanowiących własność gminy Głuszyca.

156/08 z dnia 14 października 2008 roku  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w obiekcie turystycznym w Łomnicy.

157/08 z dnia 20 października 2008 roku  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Sienkiewicza 21.

158/08 z dnia 20 października 2008 roku  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Bohaterów Getta 12.

159/08 z dnia 20 października 2008 roku  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Kościuszki 1.

160/08 z dnia 20 października 2008 roku  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy Górnej przy ul. Kłodzkiej 31.

161/08 z dnia 20 października 2008 roku  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Sienkiewicza 23.

162/08 z dnia 20 października 2008 roku  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Dolnej 15.

163/08 z dnia 24 paździenika 2008 roku w sprawie wykorzystania dodatkowego dnia wolnego.

164/08 z dnia 29 października 2008 roku  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy Górnej przy ul. Kłodzkiej 43.

165/08 z dnia 29 października 2008 roku  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Dolnej 15.

166/08 z dnia 4 listopada 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Głuszyca.

167/08 z dnia 5 listopada 2008 roku w sprawie powołania Komisji celem przeprowadzenia przeklasyfikowania, wybrakowania oraz inwentaryzacji sprzętu OC i sprzętu znajdującego się na wyposażeniu magazynu p/powodziowego.

168/08 z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

169/08 z dnia 6 listopada 2008 roku  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Sienkiewicza 23.

170/08 z dnia 6 listopada 2008 roku  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy Górnej przy ul. Kłodzkiej 79.

171/08 z dnia 6 listopada 2008 roku  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Kościuszki 8.

172/08 z dnia 6 listopada 2008 roku  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie art. 231 Kodeksu Cywilnego na rzecz właścicielki zabudowań, działki nr 58/3 położonej w  Głuszycy Obręb II.

173/08 z dnia 13 listopada 2008 roku  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Bohaterów Getta 12.

174/08 z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie odpisania w straty wierzytelności gminy Głuszyca z tytułu zaległości czynszowych, po zmarłych dłuznikach lub których okres spłaty uległ przedawnieniu.

175/08 z dnia 20 listopada 2008 roku  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Kościuszki 2.

176/08 z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Głuszyca.

177/08 z dnia 20 listopada 2008 roku  w sprawie upoważnienia Pani Anny Kasperowicz - Adamczyk - inspektora ds. śiadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnegow Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych oraz odbierania oswiadczeń majątkowych w sprawach dłużników alimentacyjnych.

178/08 z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie upoważnienia Pana Bartłomieja Nerlo - referenta ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych oraz odbierania oświadczeń majątkowych w sprawach dłużników alimentacyjnych.

179/08 z dnia 21 listopada 2008 roku  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 5.

180/08 z dnia 21 listopada 2008 roku  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Ogrodowej 5a.

181/08 z dnia 24 listopada 2008 roku  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Ogrodowej 5a.

182/08 z dnia 25 listopada 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

183/08 z dnia 27 listopada 2008 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ewidencjonowania środków trwałychmajątku gminy Głuszyca.

184/08 z dnia 27 listopada 2008 roku zmieniające zarządzenie nr 78/2005 z dnia 29 lipca 2005 roku w spraiwe ustalenia wysokości czynszu dzierżaawnego gruntu i najmu nieruchomości stanowiących własność gminy Głuszyca.

185/08 z dnia 27 listopada 2008 roku wsprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości.

186/08 z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie art. 234 w związku z art. 231 Kodeksu Cywilnego na rzecz Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu prawa użytkowania wieczystego działek nr 41, 332, 439.

187/08 z dnia 5 grudnia 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę działek.

188/08 z dnia 5 grudnia 2008 roku  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.
Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 47.

189/08 z dnia 11 grudnia 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sporzedaży w trybie przetargu ograniczonego działkę nr 123/4 o pow. 0,0201 ha położoną przy ul. Sienkiewicza w Głuszycy.

190/08 z dnia 12 grudnia 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie art. 231 Kodeksu Cywilnego działki nr 414/1 o pow. 0,0089 ha położonej obręb 0001 - Głuszyca 1 na rzecz EnergiiPro GRUPY TAURON S.A. we Wrocławiu Oddziału w Wałbrzychu.

191/08 z dnia 12 grudnia 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie art. 231 Kodeksu Cywilnego działki nr 414/4 o pow. 0,0039 ha położonej obręb 0001 - Głuszyca 1 na rzecz EnergiiPro GRUPY TAURON S.A. we Wrocławiu Oddziału w Wałbrzychu.

192/08 z dnia 12 grudnia 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie art. 231 Kodeksu Cywilnego działki nr 396/1 o pow. 0,0102 ha położonej obręb 0001 - Głuszyca 1 na rzecz EnergiiPro GRUPY TAURON S.A. we Wrocławiu Oddziału w Wałbrzychu.

193/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej.

194/08 z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie kontroli wewnętrznych na 2009 rok.

195/08 z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na  2008 rok.

 

Informację wytworzył: Beata Jagóra
Informację wprowadził: Tomasz Szachta
Czas wytworzenia informacji: 2008-01-14
Czas udostępnienia informacji: 2009-05-06 10:49:29

 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

Ilosc wyswietlen strony: 5419

 

 

 

do góry  |