Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE / Kontrole zewnętrzne / < Kontrola NIK 2010 >

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Kontrola NIK 2010 >

Wrocław, dnia 5 marca 2010 r

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu

Pan Wojciech Durak
Burmistrz Głuszycy

P/09/190 LWR-410-40-02/2009

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 roku o Najwyższej Izbie Kontroli1, zwanej dalej „ustawą o NIK", Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu przeprowadziła kontrolę Urzędu Miejskiego w Głuszycy, zwanego dalej „Urzędem'' w przedmiocie naboru pracowników na stanowiska urzędnicze w jednostkach samorządu terytorialnego w 2009 r.
W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w podpisanym protokole kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Burmistrzowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie przeprowadzanie w Urzędzie naborów pracowników na stanowiska urzędnicze w 2009 r.

Pełna treść wystąpienia pokontrolnego NIK

Informację wytworzył: NIK
Informację wprowadził: Tomasz Szachta
Czas wytworzenia informacji: 2010-03-05
Czas udostępnienia informacji: 2010-03-12 13:31:58

 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

Ilosc wyswietlen strony: 2505

 

 

 

do góry  |