Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE / Kontrole zewnętrzne / < Kontrola RIO 2003 -2004 r. >

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Kontrola RIO 2003 -2004 r. >

Kontrola przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu na przełomie 2003 i 2004 r.

Regionalna  Izba  Obrachunkowa we Wrocławiu,  działając  na  podstawie  art.  1  ust.  1  ustawy  z  dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz.  577  ze  zm.),  przeprowadziła  w  okresie  od  9  grudnia  2003 r.  do  20  lutego  2004  r.,  kontrolę kompleksową  gospodarki  finansowej  Miasta  i  Gminy  Głuszyca.  Ustalenia  kontroli  przedstawione zostały w protokole, którego jeden egzemplarz został przekazany Burmistrzowi w dniu jego podpisania.
Kontrolą objęto losowo wybrane i udokumentowane operacje finansowo - gospodarcze dokonane w okresie od 1 stycznia  2001  r.  do  31  grudnia  2003  r.  w  zakresie  wydatków  budżetowych,  w  tym  inwestycyjnych, prawidłowości  i  skuteczność  realizacji  dochodów  własnych  z  tytułu  podatków  i  opłat  lokalnych, gospodarowania mieniem komunalnym oraz inwentaryzacji mienia jednostki. Z jej ustaleń wynika, że w wielu dziedzinach działalność Urzędu Miejskiego nie budziła zastrzeżeń; stwierdzono jednak również, że w trakcie realizacji zadań przez organy wykonawcze Miasta (Zarząd oraz Burmistrza Miasta) miały miejsce nieprawidłowości i uchybienia.
Wnioski pokontrolne zawiera pismo WK.660/311/K-77/03 RIO we Wrocławiu.
< pobierz treść wystąpienia pokontrolnego >
 

Informację wytworzył: Tomasz Krzak
Informację wprowadził: Tomasz Szachta
Czas wytworzenia informacji: 2008-01-10
Czas udostępnienia informacji: 2008-02-22 10:21:15

 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

Ilosc wyswietlen strony: 2835

 

 

 

do góry  |