Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE / Kontrole zewnętrzne / < Kontrola RIO 2011 r. >

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Kontrola RIO 2011 r. >

Głuszyca, 03-06-2011 r.

 

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.), przeprowadziła, w okresie od 13 stycznia do 24 marca 2011 roku, kompleksową kontrole gospodarki finansowej Gminy Głuszyca. Ustalenia kontroli przedstawione zostały w protokole, którego jeden egzemplarz, w dniu podpisania, pozostawiono w jednostce.
W ramach kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Gminy przeprowadzono kontrolę wybranych zagadnień dotyczących gospodarki finansowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Głuszycy Górnej. Na podstawie ustaleń, zawartych w odrębnym protokole, Izba wystosowała do kierownika kontrolowanej jednostki wystąpienie pokontrolne, przekazane Pani do wiadomości.
Kontrolą, przeprowadzoną w Urzędzie, objęto losowo wybrane operacje finansowo - gospodarcze, dokonane w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 30 września 2010 r, w zakresie; wydatków budżetowych (w tym inwestycyjnych oraz dotacji), prawidłowości i skuteczność realizacji dochodów własnych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz przestrzegania obowiązków w zakresie inwentaryzacji majątku Gminy.

Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu znak: WK.30/311/K-11/11 z dnia 20 maja 2011 r.

Informację wytworzył: RIO
Informację wprowadził: Tomasz Szachta
Czas wytworzenia informacji: 2011-05-20
Czas udostępnienia informacji: 2011-06-03 11:30:50

 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

Ilosc wyswietlen strony: 3089

 

 

 

do góry  |