Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / AKTY PRAWNE / Podatki i opłaty / PODATKI i OPŁATY w 2010 roku

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 PODATKI i OPŁATY w 2010 roku

Uchwała nr XXXII/180/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z 2009-10-26 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości została ogłoszona Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego  Nr 195 Pozycja 3439 w dniu  16 listopada 2009 r.
- akt: http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2009/195/3439

Uchwała Nr XXXII/181/2009  Rady Miejskiej w Głuszycy z 2009-10-26 w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej została ogłoszona w  Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoąląskiego Nr 195  pozycja 3440 w dniu  16 listopada 2009 r.
-akt: http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2009/195/3440

Uchwała Nr XXXII/182/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z 2009-10-26 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych i opłaty targowej; okreś lenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso została ogłoszona w  Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoąląskiego Nr 195 pozycja 3441 w dniu 16 listopada 2009 r.
-akt: http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2009/195/3441

Uchwała Nr XXXII/183/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z 2009-10-26 w sprawie: ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową została ogłoszona w  Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoąląskiego Nr 195 pozycja 3442 w dniu 16 listopada 2009 r.
-akt: http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2009/195/3442

Uchwała Nr XXXIII/188/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z 2009-11-30 w sprawie ustalenia opłaty partycypacyjnej w kosztach przygotowania posiłków w przedszkolu prowadzonym przez gminę Głuszyca została ogłoszona w  Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoąląskiego Nr 3 pozycja 52 w dniu 7 stycznia 2010 r.
-akt http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2010/3/52

Uchwała Nr XXXIII/189/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 2009-11-30 w sprawie stawek podatku od środków transportowych została ogłoszona w  Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoąląskiego Nr 214 pozycja 4058 w dniu 14 grudnia 2009 r.
-akt: http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2009/214/4058

Uchwała Nr XXXIV/192/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z 2009-12-30 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości została ogłoszona w  Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoąląskiego Nr 12 pozycja 180 w dniu 22 stycznia 2010 r. 
-akt: http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2010/12/180

Uchwała Nr XXXIV/193/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z 2009-12-30 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnego, od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych i opłaty targowej, określenia inkasa i wysokości wynagrodzenia za inkaso została ogłoszona w  Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoąląskiego Nr 12 pozycja 181 w dniu 22 stycznia 2010 r. 
-akt http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2010/12/181

 

Informację wytworzył: ref. finansowy
Informację wprowadził: Tomasz Szachta
Czas wytworzenia informacji: 2009-10-26
Czas udostępnienia informacji: 2010-01-27 11:30:23

 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

Ilosc wyswietlen strony: 3462

 

 

 

do góry  |