Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / POLITYKA EKOLOGICZNA / Ochrona Środowiska

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Ochrona Środowiska

14.05.2014

OBWI E S Z C Z E N I E
BURMISTRZ GŁUSZYCY

działając na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn.zm.)

ZAWIADAMIA

Że w dniu 13.05.2014 r., na wniosek złożony przez Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu, Wydział Infrastruktury Powiatu, Al. Wyzwolenia 20-24, 58 – 300 Wałbrzych wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p. n.: „Przebudowa i remont mostu (JNI 01013307) w ciągu drogi powiatowej nr 3377D w Sierpnicy”. Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 15, I piętro w godz. od 7:00 do 15:00 (we Wtorki w godz. od 8:00 do 16:00).

26.06.2013

Obwieszczenie o wydanej decyzji w o umorzeniu w całości postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego przebudowie drogi leśnej o nr inwentarzowym 220/602 w Leśnictwie Jedlinka, zlokalizowanej na działkach nr 1/94 i 2/93 w obrębie Głuszyca 3.

Informację wytworzył: Tomasz Szachta
Informację wprowadził: Tomasz Szachta
Czas wytworzenia informacji: 2013-03-05
Czas udostępnienia informacji: 2014-05-14 14:15:29

 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

Ilosc wyswietlen strony: 6283

 

 

 

do góry  |