Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / Rejestr zmian

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

Rejestr zmian
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< Dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie >
ważne od: 2005-12-16 09:29:30 do 2005-12-16 09:41:38
Dlaczego:
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< Dokonanie wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie >
ważne od: 2005-12-16 09:05:42 do 2005-12-16 09:29:30
Dlaczego:
 
Typ zmiany: Opublikowanie nowej podstrony
< Zameldowanie na pobyt czasowy ponad trzy miesiące >
data: 2013-06-26 08:59:36
 
Typ zmiany: Opublikowanie nowej podstrony
< Zameldowanie na pobyt czasowy do dwóch miesięcy >
data: 2005-12-21 10:34:52
 
Typ zmiany: Opublikowanie nowej podstrony
< Wymeldowanie z pobytu stałego >
data: 2013-06-26 09:06:46
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
Informacja o najbliższej sesji Rady Miejskiej Głuszycy
ważne od: 2005-11-25 08:12:37 do 2005-12-16 08:18:06
Dlaczego: 1
 
Typ zmiany: Opublikowanie nowej podstrony
< Zameldowanie na pobyt stały >
data: 2013-06-26 09:02:07
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego >
ważne od: 2005-12-15 12:28:51 do 2005-12-15 12:34:23
Dlaczego:
 
Typ zmiany: Opublikowanie nowej podstrony
< Prowadzenie spraw dotyczących organizacji poborów do służby wojskowej >
data: 2005-12-20 15:18:29
 
Typ zmiany: Opublikowanie nowej podstrony
< Ustalenie wysokości świadczenia rekompensującego żołnierza rezerwy odbywającego ćwiczenia wojskowe >
data: 2005-12-20 14:51:36
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego >
ważne od: 2005-12-15 12:20:02 do 2005-12-15 12:28:51
Dlaczego:
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< WYDANIE JEDNORAZOWEGO ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH DO SPOŻYCIA W MIEJSCU SPRZEDAŻY >
ważne od: 2005-12-14 14:54:22 do 2005-12-15 10:12:32
Dlaczego:
 
Typ zmiany: Opublikowanie nowej podstrony
Nowa podstrona gotowa do edycji
data: 2005-12-19 10:10:18
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O DOKONANIU OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH >
ważne od: 2005-12-14 14:52:58 do 2005-12-15 10:11:42
Dlaczego:
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< PRZYJMOWANIE OŚWIADCZEŃ O WARTOŚCI SPRZEDAŻY POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W ROKU POPRZEDNIM >
ważne od: 2005-12-14 14:52:09 do 2005-12-15 10:10:41
Dlaczego:
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH DO SPOŻYCIA W MIEJSCU LUB POZA MIEJSCEM SPRZEDAŻY >
ważne od: 2005-12-14 14:51:03 do 2005-12-15 10:09:47
Dlaczego:
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O LATACH PRACY PRZEDSIĘBIORCÓW FIGURUJĄCYCH W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ >
ważne od: 2005-12-14 14:49:49 do 2005-12-15 10:08:13
Dlaczego:
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< POTWIERDZENIE WPISU W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - AKTUALNOŚĆ WPISU >
ważne od: 2005-12-14 14:48:22 do 2005-12-15 10:06:48
Dlaczego:
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< WYKREŚLENIE WPISU Z EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ >
ważne od: 2005-12-14 14:45:58 do 2005-12-15 10:05:52
Dlaczego:
 
Typ zmiany: Opublikowanie nowej podstrony
< Rejestracja przedpoborowych >
data: 2005-12-16 12:11:27
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< ZMIANA WPISU DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ >
ważne od: 2005-12-14 14:44:21 do 2005-12-15 10:04:22
Dlaczego:
 
Typ zmiany: Opublikowanie nowej podstrony
< Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności >
data: 2005-12-16 11:12:51
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ >
ważne od: 2005-12-14 14:43:12 do 2005-12-15 10:03:11
Dlaczego:
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży>
ważne od: 2005-12-14 14:36:22 do 2005-12-14 14:54:22
Dlaczego:
 
Typ zmiany: Opublikowanie nowej podstrony
< Dokonanie wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie >
data: 2005-12-16 09:05:42
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< Wydawanie zaświadczeń o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych >
ważne od: 2005-12-14 11:45:02 do 2005-12-14 14:52:58
Dlaczego:
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< Przyjmowanie oświadczeń o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim >
ważne od: 2005-12-14 11:12:32 do 2005-12-14 14:52:09
Dlaczego:
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży >
ważne od: 2005-12-14 13:17:51 do 2005-12-14 14:51:03
Dlaczego:
 
Typ zmiany: Opublikowanie nowej podstrony
< Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego >
data: 2005-12-15 12:20:02
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< Wydanie zaświadczenia o latach pracy przedsiębiorców figurujących w ewid. działalności gospodarczej. >
ważne od: 2005-12-13 14:20:21 do 2005-12-14 14:49:49
Dlaczego:
 
[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299]

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |