Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / Rejestr zmian

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

Rejestr zmian
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
Joanna Fornalska - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy
ważne od: 2010-07-08 07:46:53 do 2011-06-21 12:24:27
Dlaczego: oświadczenie za 2010 r
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
Józef Piksa - Zastępca Burmistrza
ważne od: 2011-01-13 09:10:11 do 2011-06-21 12:23:52
Dlaczego: •oświadczenie za 2010 r
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
Roman Rozmarynowski - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Głuszycy Górnej
ważne od: 2010-07-08 07:49:02 do 2011-06-21 12:22:59
Dlaczego: oświadczenie za 2010 r
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
Jadwiga Szewczyk - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głuszycy
ważne od: 2010-12-01 14:39:43 do 2011-06-21 11:32:04
Dlaczego: oświadczenie za 2010 r
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
Iwona Wiśniewska - Dyrektor Przedszkola Nr 1 w Głuszycy
ważne od: 2010-07-08 10:16:49 do 2011-06-21 11:31:24
Dlaczego: oświadczenie za 2010 r
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
Dorota Lidia Hałas - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Głuszycy
ważne od: 2010-12-01 11:00:10 do 2011-06-21 11:30:50
Dlaczego: oświadczenie za 2010 r
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
Andrzej Poniewierski - pełniący obowiązki kierownika Biura Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami
ważne od: 2010-12-01 14:40:55 do 2011-06-21 11:29:52
Dlaczego: oświadczenie za 2010 r.
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim oraz jednostkach podległych >
ważne od: 2011-06-16 14:55:30 do 2011-06-20 11:36:36
Dlaczego: Sprostowanie błędu redakcyjnego
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim oraz jednostkach podległych >
ważne od: 2011-06-15 10:32:20 do 2011-06-16 14:55:30
Dlaczego: Stanowisko pracy: inspektor ds. inwestycji, zamówień publicznych, pozyskiwania środków pomocowych i promocji - pełny wymiar czasu pracy.
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
Uchwały Rady Miejskiej
ważne od: 2011-06-03 08:24:26 do 2011-06-16 07:01:51
Dlaczego: u 42 ogłoszona w duwd
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
Zdzisław Łazanowski - Dyrektor Zakładu Turystycznego
ważne od: 2010-07-08 07:49:53 do 2011-06-15 13:57:57
Dlaczego: oświadczenie za 2010 r. - korekta
 
Typ zmiany: Opublikowanie nowej podstrony
Ewa Kłusek - były Skarbnik Gminy
data: 2014-12-29 21:33:05
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
Maria Wszołek - Sekretarz Gminy
ważne od: 2010-07-08 10:18:26 do 2011-06-15 13:56:56
Dlaczego: oświadczenie za 2010 r
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
Magdalena Styś-Kruszelnicka - dyrektor Zespołu Szkół
ważne od: 2010-12-01 14:39:12 do 2011-06-15 13:56:21
Dlaczego: oświadczenie za 2010 r. - korekta
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
Katarzyna Starzyńska (zd. Morawska) - Specjalista Pracy Socjalnej, Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy
ważne od: 2011-06-15 13:54:31 do 2011-06-15 13:55:10
Dlaczego: oświadczenie za 2010 r. - korekta
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
Katarzyna Starzyńska (zd. Morawska) - Specjalista Pracy Socjalnej, Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy
ważne od: 2010-07-08 10:17:15 do 2011-06-15 13:54:30
Dlaczego: os za 2010
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
Elżbieta Ludkiewicz - Inspektor ds. Wymiaru Podatku i Opłat Lokalnych
ważne od: 2010-07-08 07:47:57 do 2011-06-15 13:53:47
Dlaczego: os za 2010
 
Typ zmiany: Opublikowanie nowej podstrony
Magdalena Jarosz - dyrektor Centrum Kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy
data: 2015-01-08 11:46:51
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
Bożena Żołnieruk - Zastępca Skarbnika. Urząd Miejski w Głuszycy
ważne od: 2010-12-01 14:40:17 do 2011-06-15 13:52:35
Dlaczego: osw za 2010
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
Piotr Popek - Prezes Zarządu Zakładu Usług Mieszkaniowych i Komunalnych Spółka z o.o. w Głuszycy
ważne od: 2010-12-01 14:38:35 do 2011-06-15 13:51:41
Dlaczego: oświadczenie za 2010 r.
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
Informacja o najbliższej sesji Rady Miejskiej
ważne od: 2011-05-31 12:19:07 do 2011-06-15 11:20:00
Dlaczego: porz 13 sesji
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< 2011 - Rejestr Zarządzeń Burmistrza Głuszycy >
ważne od: 2011-06-14 10:39:09 do 2011-06-15 10:33:34
Dlaczego: zarządzenia 45 i 46 dodane
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim oraz jednostkach podległych >
ważne od: 2011-05-27 07:44:40 do 2011-06-15 10:32:20
Dlaczego: Protokół z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora ds. inwestycji, zamówień publicznych, pozyskiwania środków pomocowych i promocji z dnia 06 czerwca 2011 roku
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
>2011 Rejestr Zarządzeń Burmistrza - Kierownika Urzędu<
ważne od: 2011-05-16 14:50:08 do 2011-06-15 07:29:21
Dlaczego: dodane 14k
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< Przetargi 2011 r. >
ważne od: 2011-06-13 14:21:18 do 2011-06-14 14:26:48
Dlaczego: dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: "Remont umocnień brzegowych wzdłuż ul. Sienkiewicza - usuwanie skutków powodzi".
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW
ważne od: 2011-06-02 14:06:09 do 2011-06-14 11:43:06
Dlaczego: aktualizacja
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< 2011 - Rejestr Zarządzeń Burmistrza Głuszycy >
ważne od: 2011-06-08 09:57:13 do 2011-06-14 10:39:09
Dlaczego: poprawa błędu gramatycznego w zarz 41
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW
ważne od: 2011-06-13 07:16:41 do 2011-06-14 09:20:12
Dlaczego: zgłoszenie wyłączenia nr 494
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< Przetargi 2011 r. >
ważne od: 2011-06-03 11:44:28 do 2011-06-13 14:21:18
Dlaczego: dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: "Remont murów oporowych Ciek R-20 we wsi Grzmiąca – usuwanie skutków powodzi etap II"
 
Typ zmiany: Zmiana treści podstrony
< SPRZEDAŻ >
ważne od: 2011-05-11 11:47:28 do 2011-06-13 07:41:02
Dlaczego: sprzedaż DZIAŁKI NR 454/1 o powierzchni 0,0387 ha
 
[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299]

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |