Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 2006 - Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta

 Pełna treść zarządzeń może zostać udostępniona osobom zainteresowanym po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego, pokój nr 1 na parterze

1/2006 z dnia 2 stycznia 2006 roku w sprawie zakończenia działalności Gminnego Centrum Informacji Urzędu Miejskiego w Głuszycy.

2/2006 z dnia 2 stycznia 2006 roku w sprawie uchylenia cennika opłat za usługi wykonywane w Gminnym Centrum Informacji Urzędu Miejskiego w Głuszycy.

3/2006z dnia 3 stycznia 2006 roku  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Sienkiewicza 12.

4/2006 z dnia 3 stycznia 2006 roku w sprawie sprostowania omyłki w nazwie miejscowości Sierpnice.

5/2006z dnia 10 stycznia 2006 roku  w sprawie powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę działki.

6/2006 z dnia 12 stycznia 2006 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Parkowej 1.

7/2006 z dnia 12 stycznia 2006 roku w sprawie wysokości czynszu dzierżawnego nieruchomości rolnych na rok 2006.

8/2006 z dnia 17 stycznia 2006 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej  na najem lokali użytkowych i sprzedaż działek stanowiących własność gminy Głuszyca.

9/2006 z dnia 17 stycznia 2006 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy Górnej przy ul. Kłodzkiej 2.

10/2006 z dnia 19 stycznia 2006 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na polepszenie warunków zagospodarowania działki nr 166/3 położonej w łomnicy przy ul. Sudeckiej 26.

11/2006 z dnia 20 stycznia 2006 roku w sprawie przeznzczenia do sprzedaży w drodze przetargu działki nr 262/1 położonej w Głuszycy.

12/2006 z dnia 20 stycznia 2006 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na polepszenie warunków zagospodarowania działki nr 435/12 położonej w Głuszycy przy ul. Bohaterów Getta.

13/2006 z dnia 20 stycznia 2006 roku w sprawie inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w świetlicy w Kolcach.

14/2006 z dnia 26 stycznia 2006 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu działki nr 31/1 położonej w Łomnicy.

15/2006 z dnia 26 stycznia 2006 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu działki nr 324/4 położonej w Sierpnicy.

16/2006 z dnia 26 stycznia 2006 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na polepszenie warunków zagospodarowania działki nr 425/10 położonej w Głuszycy przy ul. Sienkiewicza 3a.

17/2006 z dnia 2 lutego 2006 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Głuszycy.

18/2006 z dnia 8 lutego 2006 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Mazurskiej 5.

19/2006 z dnia 21 lutego 2006 roku w sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia konsultacji.

20/2006 z dnia 21 lutego 2006 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej na najem lokali użytkowych, dzierżawę i sprzedaż działek stanowiących własność  gminy Głuszyca.

21/2006 z dnia 22 lutego 2006 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 EURO na zadanie pn.: Letnie i zimowe utrzymanie chodników i przystanków na terenie gminy w roku 2006/2007".

22/2006 z dnia 23 lutego 2006 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego.

23/2006 z dnia 23 lutego 2006 w sprawie wprowadzenia zmian w projekcie budżetu gminy na 2006 rok.

 24/2006 z dnia 27 lutego 2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na polepszenie warunków zagospodarowania działki nr 512/16 położonej w Głuszycy
przy ul. Grunwaldzkiej.

25/2006 z dnia 3 marca 2006 roku  w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do zatrudnienia instruktora w świetlicy wiejskiej w Kolcach.

26/2006 z dnia 6 marca 2006 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży użytkowania wieczystego działki nr 412 położonej w Głuszycy.

27/2006 z dnia 10 marca 2006 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Chrobrego 5.

28/2006 z dnia 10 marca 2006 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy
przy ul. Bohaterów Getta 48.

29/2006 z dnia 16 marca 2006 roku w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.

 30/2006 z dnia 16 marca 2006 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 7.

31/02006 z dnia 23 marca 2006 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 7.

32/2006 z dnia 23 marca 2006 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Kościuszki 2.

33/2006 z dnia 24 marca 2006 roku w sprawie wdrożenia polityki bezpieczeństwa dotyczącej ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Głuszycy.

34/2006 z dnia 24 marca 2006 roku w sprawie wdrożenia Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi w Urzędzie Miejskim w Głuszycy.

35/2006 z dnia 24 marca 2006 roku w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim w Głuszycy.

36/2006 z dnia 24 marca 2006 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę działki.

37/2006 z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 r.

38/2006 z dnia 5 kwietnia 2006 roku w sprawie wytycznych do przygotowania projektów arkuszy organizacyjnych szkół na rok szkolny 2006/2007 prowadzonych przez Gminę Głuszyca.

39/2006 z dnia 7 kwietnia 2006 roku w sprawie inwentaryzacji zdawczo -odbiorczej w Filii Centrum Kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy Górnej.

40/2006 z dnia 20 kwietnia 2006 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 79.

41/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Sienkiewicza 57.

 42/2006  z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania konkursów na realizację zadań publicznych określonych w Uchwale Nr XXXVI/193/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami Pozarządowymi  i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 r.

43/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie powołania komisji do rozpatrywania ofert  w ramach ogłoszonych konkursów na realizację zadań publicznych określonych w Uchwale Nr XXXVI/193/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie Programu Współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami Pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 r.

44/2006 z dnia 8 maja 2006 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu użytkowego położonego w Głuszycy przy ul. Bohaterów Getta 22.

 45/2006 z dnia 8 maja 2006 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy Leśnej 8.

46/2006 z dnia 11 maja 2006 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy Górnej przy ul. Granicznej 7.

47/2006 z dnia 11 maja 2006 roku w sprawie wymagań jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

48/2006 z dnia 18 maja 2006 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na polepszenie warunków zagospodarowania działki nr 97/2 położonej w Sierpnicy gmina Głuszyca.  

49/2006 z dnia 23 maja 2006 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 EURO  na zadanie pn.:"Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu" dla projektu "Osówka centrum tajemnic i przygody, budowa obiektu obsługi ruchu turystycznego".

50/2006 z dnia 24 maja 2006 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy Górnej przy ul. Kłodzkiej 47.

51/2006 z dnia 24 maja 2006 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Mazurskiej 5.

52/2006 z dnia 24 maja 2006 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej na najem i sprzedaż lokali użytkowych oraz sprzedaż działek stanowiących własność gminy Głuszyca.

53/2006 z dnia 24 maja 2006 roku w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego "Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin uzależnionych w czasie wakacji w 2006 r."

54/2006 z dnia 5 czerwca 2006 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży użytkowania wieczystego działki nr 91 położonej w Głuszycy przy ul. Górnośląskiej nr 22.

55/2006 z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Sienkiewicza 37.

 

 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |