Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Przetargi 2006 r. >

06.07.2006 r. - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości do 60 000 euro ogłasza przetarg nieograniczony na: „pełnienie funkcji inżyniera kontraktu”:

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
- ofeta,
- wykaz usług,
- wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia,
- osoby uprawnione do podpisania oferty ...,
- sprzęt niezbędny do realizacji zamówienia,
- umowa.

30.06.2006 r. - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości do 60 000 euro na „zarządzanie cmentarzem komunalnym przy ul. Cmentarnej w Głuszycy:

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
- ofeta,
- wykaz usług,
- wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia,
- osoby uprawnione do podpisania oferty ...,
- sprzęt niezbędny do realizacji zamówienia,
- umowa.

10.05.2006 r. - przetarg nieograniczony na "Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu" dla zadania inwestycyjnego "Osówka centrum tajemnic i przygody - budowa obiektu obsługi ruchu turystycznego".

06.02.2006 r. - przetarg nieograniczony na letnie i zimowe utrzymanie chodników i przystanków na terenie gminy w roku 2006/2007 ...

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |