Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Zastępca Burmistrza

Tomasz Gromala - Zastępca Burmistrza

Do zadań Zastępcy Burmistrza należy:

 • Zastępca podejmuje czynności kierownika Urzędu w czasie nieobecności Burmistrza lub niemożności pełnienia obowiązków z innych przyczyn.
 • Zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:
  - nadzór nad organizacją pracy Urzędu;
  - przygotowywanie projektów oraz zmian regulaminów, zarządzeń i innych aktów wewnętrznych.
 • Przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy w Urzędzie.
 • Nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej.
 • Organizowanie współdziałania z Sołectwami oraz jednostkami organizacyjnymi.
 • Wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników i komórek organizacyjnych bezpośrednio podległych.
 • Nadzór nad gospodarką mieniem Urzędu i nad środkami budżetowymi przeznaczonymi na pokrycie kosztów jego funkcjonowania, zakupy, wyposażenie, remonty i inwestycje.
 • Nadzorowanie przestrzegania rzetelnego i terminowego załatwiania interpelacji, skarg i wniosków.
 • Wykonywanie innych zadań z upoważnienia lub na polecenie Burmistrza.
 • Koordynowanie działalności komórek oraz jednostek organizacyjnych miasta w zakresie oświaty, kultury, sportu, turystyki oraz promocji Miasta

 test test test2 test3 test4 test5 test6 test7 test8 test9 test10  test11 test

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |