Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Informacja o najbliższej sesji Rady Miejskiej Głuszycy

Głuszyca, 14 czerwca 2006 r.
 

Uprzejmie informuję, że XLII sesja Rady Miejskiej w Głuszycy odbędzie się w dniu 22 czerwca 2006 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Grunwaldzka 55

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu nr 41/2006.
  4. Informacja o pracy Burmistrza między sesjami.
  5. Wnioski i zapytania mieszkańców gminy.
  6. Ocena działalności Zakładu Turystycznego „Osówka”.
  7. Informacja Biura Pracy o sytuacji na miejscowym rynku pracy.
  8. Ocena stanu sanitarnego gminy. Działania w zakresie podnoszenia poziomu estetycznego gminy.
  9. Efekty działań wychowawczych prowadzonych w placówkach  oświatowych gminy w roku szkolnym 2005/06.
  10. Podjęcie uchwał:

10.1   w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r. oraz usunięcia uchybień stwierdzonych przez RIO w uchwale Rady Miejskiej Nr XL/209/2006 r. z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie budżetu gminy na 2006 r.

10.2   w sprawie emisji obligacji Gminy Głuszyca

10.3   w sprawie zaopiniowania propozycji Planu Aglomeracji „Głuszyca” na obszarze gminy Głuszyca

10.4   w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu    zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie miasta Głuszyca

10.5   w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na miesiące VIII-X 2006 r.

10.6   w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2006 r.

10.7   w sprawie zabezpieczenia przyznanych środków FRKF w formie „weksla in blanco”

10.8   w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta i Gminy Głuszyca”

10.9   w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Pana Józefa Wójcika

11.    Interpelacje, zapytania, odpowiedzi.

12.    Zakończenie obrad.

 

                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                              Jan Chmura

                                                                 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |