Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Ogłoszenia różne, konkursy ofert

23.05.2006 r. - Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadania publicznego: "Organizacja aktywnego spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych, na 2006 r., w ramach zajęć pozalekcyjnych" ...

23.05.2006 r. - Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadania publicznego: "Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin uzależnionych, w czasie wakacji w 2006 r." ...

16.05.2006 r. - Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2006 roku ...

10.05.2006 r. - Gmina Głuszyca ogłasza przetarg nieograniczony na "Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu" dla zadania inwestycyjnego "Osówka centrum tajemnic i przygody - budowa obiektu obsługi ruchu turystycznego"...

12.04.2006 r. - ogłoszenie Burmistrza Miasta Głuszyca w sprawie konkursu na organizację aktywnego spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych, na 2006 rok, w ramach zajęć pozalekcyjnych ... (konkurs rozstrzygnięty - więcej ...)

12.04.2006 r. - ogłoszenie Burmistrza Miasta Głuszyca w sprawie konkursu na realizację zadania publicznego: "Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin uzależnionych w czasie wakacji
w 2006 r." ...
(konkurs rozstrzygnięty - więcej ...)

29.03.2006 r. - Burmistrz Miasta Głuszyca ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2006 roku ... (konkurs rozstrzygnięty - więcej ...)

12.09.2005 r. - Ogłoszenie Burmistrza Miasta Głuszycy o przystąpieniu gminy Głuszyca do prac nad projektem budżetu na 2006 rok ...

 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |