Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 2004 - Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta

Pełna treść zarządze może zostać udostępniona osobom zainteresowanym po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego, pokój nr 1 na parterze.

1/04 z dn. 06.01.2004 w spr. powołania Komisji Przetargowej na wynajem lokalu użytkowego położonego w Głuszycy przy ul. Sienkiewicza 1

2/04 z dn. 13.01.2004 w spr. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 221/4 położonej przy ul. 11-go Listopada 33

3/04 z dn. 13.01.2004 w spr. ustalenia stawek czynszu dzierżawnego gruntów i najmu nieruchomości na 2004 r.

4/04 z dn. 16.01.2004 w spr. zasad wydzierżawiania nieruchomości rolnych - stawki na 2004 rok

5/04 z dn. 16.01.2004 w spr. przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych położonych przy ul. Grunwaldzkiej 34/1, 34/2, 34/3, 34/4

6/04 z dn. 16.01.2004 w spr. powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę działek nr 193, część dz. nr 521, część dz. nr 370/6, część dz. nr 25

7/04 z dn. 20.01.2004 w spr. przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych położonych przy ul. Grunwaldzkiej 34/1, 34/2, 34,3, 34,4

8/04 z dn. 23.01.2004 w spr. przezn. do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych przy ul. Sienkiewicza 1/1, 1/16, ul. Częstochowskiej 2/28, Kłodzkiej 3/3

9/04 z dn. 23.01.2004 w spr. przezn. do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych przy ul. Kościuszki 3/3, ul. Dolnej 7/6

10/04 z dn. 27.01.2004 w spr. przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy, przy ul. Niecałej 6/5

11/04 z dn. 27.01.2004 w spr. przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Ogrodowej 5A/2

12/04 z dn. 30.01.2004 w spr. powołania Przewodniczącego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu Nr 1/5/2004 na zadanie: Modernizacja drogi gminnej

13/04 z dn. 30.01.2004 w spr. powołania Sekretarza Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu Nr 1/5/2004 na zadanie: Modernizacja drogi gminnej

14/04 z dn. 30.01.2004 w spr. powołania Głosującego Członka Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu Nr 1/5/2004 na zadanie: Modernizacja drogi gminnej

15/04 z dn. 30.01.2004 w spr. powołania Głosującego Członka Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu Nr 1/5/2004 na zadanie: Modernizacja drogi gminnej

16/04 z dn. 30.01.2004 w spr. powołania Głosującego Członka Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu Nr 1/5/2004 na zadanie: Modernizacja drogi gminnej

17/04 z dn. 02.02.2004 w spr. przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych przy ul. Sienkiewicza 45/4 i ul. Kłodzkiej 64/4

18/04 z dn. 02.02.2004 w spr. przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego przy ul. Bohaterów Getta 34/3

19/04 z dn. 02.02.2004 w spr. powołania Komisji Przetargowej na wynajem lokalu użytkowego, położonego w Głuszycy przy ul. Sienkiewicza 37

20/04 z dn. 02.02.2004 w spr. przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych przy ul. Grunwaldzkiej 87/3 i 87/5

21/04 z dn. 03.02.2004 w spr. cennika opłat za usługi wykonywane w Gminnym Centrum Informacji Urzędu Miejskiego

22/04 z dn. 09.02.2004 w spr. ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadcze Socjalnych

23/04 z dn. 09.02.2004 w spr. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego położonego w Głuszycy przy ul. Sienkiewicza 4

24/04 z dn. 09.04.2004 w spr. przeznaczenia do sprzedaży, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości zabudowanej położonej w Łomnicy przy ul. Sudeckiej

25/04 z dn. 09.02.2004 w spr. przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych przy ul. Kłodzkiej 103/1, 103/2, 103/2

26/04 z dn. 09.02.2004 w spr. przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych przy ul. Grunwaldzkiej 43/2, 54/3 i ul. Pionierów 8/1

27/04 z dn. 09.02.2004 w spr. przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego poł. przy ul. Sienkiewicza 2/10

28/04 z dn. 09.02.2004 w spr. powołania komisji do protokolarnego przejęcia nieruchomości zabudowanej posadowionej przy ul. Grunwaldzkiej 36

29/04 z dn. 10.02.2004 w spr. wprowadzania regulaminu w Gminnym Centrum Informacji Urzędu Miejskiego w Głuszycy

30/04 z dn. 12.02.2004 w spr. przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemcy lokalu użytkowego położonego w Głuszycy przy ul. Bohaterów Getta 40

31/04 z dn. 12.02.2004 w spr. prowadzenia gospodarki kasowej w Urzędzie Miejskim w Głuszycy

32/04 z dn. 13.02.2004 w spr. wprowadzenia instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miejskimw Głuszycy

33/04 z dn. 16.02.2004 w spr. zatwierdzenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora w placówkach oświatowych na terenie Gminy Głuszyca

34/04 z dn. 18.02.2004 w spr. zmian wysokości procentowego udziału sprzedanych lokali mieszkalnych posadowionych w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2

35/04 z dn. 18.02.2004 w spr. zmian wysokości procentowego udziału sprzedanych lokali mieszkalnych posadowionych w budynku przy ul. Pionierów nr 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

36/04 z dn. 18.02.2004 w spr. zmian wysokości procentowego udziału sprzedanych lokali mieszkalnych posadowionych w budynku przy ul. Sienkiewicza 20

37/04 z dn. 18.02.2004 w spr. przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Pionierów 2/10

38/04 z dn. 23.02.2004 w spr. przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 79/3, ul. Ogrodowej 5c/13

39/04 z dn. 24.02.2004 w spr. powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż działek: 359/1, 359/2, 359/3, 359/4, 359/5, 359/6, 359/7

40/04 z dn. 24.02.2004 w spr. powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż działek: 31/1, 31/2, 31/3, 31/4, 10/11

41/04 z dn. 24.02.2004 w spr. przeznczenia do sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Górnej 5/5

42/04 z dn. 25.02.2004 w spr. powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż działki nr 221/4 i lok. użytkowego położonego przy ul. Bohaterów Getta 22

43/04 z dn. 01.03.2004 w spr. przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych przy ul. Sienkiewicza 3/3, 3/15, ul. Pionierów 14/10

44/04 z dn. 01.03.2004 w spr. zmiany regulaminu Gminnego Centrum Informacji Urzędu Miejskiego w Głuszycy

45/04 z dn. 01.03.2004 w spr. cennika opłat za usługi wykonywane w Gminnym Centrum Informacji Urzędu Miejskiego

46/04 z dn. 02.03.2004 w spr. przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Sienkiewicza 17/3

47/04 z dn. 02.03.2004 w spr. przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kłodzkiej 3/4

48/04 z dn. 02.03.2004 w spr. wprowadzenia stałego monitoringu stanowisk komputerowych Urzędu Miejskiego

49/04 z dn. 02.03.2004 w spr. zakresu informacji oraz osób odpowiedzialnych za ich wytworzenie i publikację na stronach BIP Urzędu Miejskiego

50/04 z dn. 03.03.2004 w spr. przeznaczenia do sprzedaży, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokalu mieszkalnego przy ul. Sudeckiej 21/2

51/04 z dn. 03.03.2004 w spr. przeznaczenia do sprzedaży, na rzecz najemcy, lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Grunwaldzkiej 30/1

52/04 z dn. 03.03.2004 w spr. przeznaczenia do sprzedaży, na rzecz najemców, lokali mieszkalnych położonych przy ul. Sudeckiej 21/2, 21/3

53/04 z dn. 03.03.2004 w spr. przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Parkowej 1/9

54/04 z dn. 04.03.2004 w spr. przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych przy ul. Pionierów 8/15, ul. Grunwaldzkiej 20

55/04 z dn. 05.03.2004 w spr. przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych przy ul. Częstochowskiej 1a/1, ul. Sienkiewicza 61/1, ul. Górnośląskiej 2/2

56/04 z dn. 08.03.2004 w spr. powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę działek nr 372/13, część dz. nr 3/2, nr 9, część dz. nr 10/12

57/04 z dn. 09.03.2004 w spr. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokali mieszkalnych przy ul. Sienkiewicza 79/1, 79/2, 79/6, 79/7

58/04 z dn. 09.03.2004 w spr. przeznaczenia do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemców lokali mieszkalnych przy ul. Parkowej 1/6, 1/8, 1/11 i ul. Dolnej 21/1, 21/3

59/04 z dn. 11.03.2004 w spr. udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych wykorzystywanych na cele mieszkaniowe

60/04 z dn. 12.03.2004 w spr. przeznaczenia do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego poł. przy ul. Grunwaldzkiej 18/5

61/04 z dn. 15.03.2004 w spr. przeznaczenia do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego poł. przy ul. Kłodzkiej 1/7

62/04 z dn. 18.03.2004 w spr. przeznaczenia do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemców lokali mieszkalnych przy ul. Dolnej 21/4, ul. Częstochowskiej 2/14, ul. Kłodzkiej 26/2

63/04 z dn. 22.03.2004 w spr. przeznaczenia do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemców lokali mieszkalnych przy ul. Sienkiewicza 39/8, ul. Częstochowskiej 8/6

64/04 z dn. 23.03.2004 w spr. przeznaczenia do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego przy ul. Kłodzkiej 93/5

65/04 z dn. 24.03.2004 w spr. przeznaczenia do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 59/4

66/04 z dn. 25.03.2004 w spr. zabezpieczania treści informacji publicznych udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej

67/04 z dn. 26.03.2004 w spr. powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę działek: cz. działki nr 308/17, 308/10 i cz. działki nr 4/1

68/04 z dn. 26.03.2004 w spr. powołania Komisji Przetargowej na najem cz. działki nr 252/2

69/04 z dn. 29.03.2004 w spr. udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych wykorzystywanych na cele mieszkaniowe

70/04 z dn. 31.03.2004 w spr. powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż i najem podanych nieruchomości

71/04 z dn. 01.04.2004 w spr. przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego poł. przy ul. Grunwaldzkiej 34a/4

72/04 z dn. 02.04.2004 w spr. przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego poł. przy ul. Pionierów 18/5

73/04 z dn. 02.04.2004 w spr. wyrażenia zgody na dok. zamiany działki nr 24/5 będącej własnością gminy Głuszyca na działkę nr 24/7

74/04 z dn. 06.04.2004 w spr. przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego poł. przy ul. Sudeckiej 39/3

75/04 z dn. 07.04.2004 w spr. przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego poł. przy ul. Ogrodowej 5b/10

76/04 z dn. 08.04.2004 w spr. przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego poł. przy ul. Ogrodowej 5b/12

77/04 z dn. 08.04.2004 w spr. przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego poł. przy ul. Pionierów 2/5

78/04 z dn. 13.04.2004 w spr. przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego poł. przy ul. Parkowej 1/7

79/04 z dn. 14.04.2004 w spr. przeznaczenia do sprzedaży, w drodze negocjacji ceny, działek nr 31/1, 31/2, 31/3, 31/4, położonych przy ul. Grunwaldzkiej

80/04 z dn. 14.04.2004 w spr. przeznaczenia do sprzedaży, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, działki nr 451/1 położonej przy ul. Niecałej

81/04 z dn. 14.04.2004 w spr. powołania Komisji Konkursowej dla wyboru Dyrektora Szkoły Nr 2 w Głuszycy

82/04 z dn. 16.04.2004 w spr. powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż, najem i dzierżawę podanych działek i nieruchomości

83/04 z dn. 16.04.2004 w spr. układu wykonawczego budżetu gminy na 2004 rok

84/04 z dn. 19.04.2004 w spr. cennika opłat za usługi wykonywane w Gminnym Centrum Informacji Urzędu Miejskiego

85/04 z dn. 19.04.2004 w spr. powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ...

86/04 z dn. 20.04.2004 w spr. ustalenia wysokości stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Głuszyca

87/04 z dn. 20.04.2004 w spr. przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego poł. przy ul. Kłodzkiej 6/1

88/04 z dn. 22.04.2004 w spr. przeznaczenia do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemców lokali mieszkalnych poł. przy ul. Ogrodowej 5c/8, 5b/15, ul. Kolejowej 1/23, ul. Kłodzkiej 3/1

89/04 z dn. 22.04.2004 w spr. przeznaczenia do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego poł. przy ul. 11-go Listopada 2a/4

90/04 z dn. 23.04.2004 w spr. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok

91/04 z dn. 26.04.2004 w spr. powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę działek nr 190, 524, 490

92/04 z dn. 26.04.2004 w spr. powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

93/04 z dn. 27.04.2004 w spr. powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż działek nr 10/12, 452/1, 177/1, 354/27

94/04 z dn. 27.04.2004 w spr. przeznaczenia do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego poł. przy ul. Sienkiewicza 12/3

95/04 z dn. 27.04.2004 w spr. przeznaczenia do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego poł. przy ul. Grunwaldzkiej 46/3

96/04 z dn. 28.04.2004 w spr. przeznaczenia do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego poł. przy ul. Ogrodowej 5c/3

97/04 z dn. 28.04.2004 w spr. przeznaczenia do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemców lokali mieszkalnych poł. przy ul. Parkowej 1/2, Kolejowej 1/7, Kłodzkiej 75/3

98/04 z dn. 28.04.2004 w spr. przeznaczenia do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy lokalu użytkowego poł. przy ul. Grunwaldzkiej 6

99/04 z dn. 29.04.2004 w spr. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok

100/04 z dn. 04.05.2004 w spr. powierzenia funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głuszycy

101/04 z dn. 07.05.2004 w spr. powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż lokali mieszkalnych przy ul. Sienkiewicza 79

102/04 z dn. 07.05.2004 w spr. cofnięcia pełnomocnictwa p. Irenie Telickiej - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

103/04 z dn. 10.05.2004 w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Leśnej 10/1

104/04 z dn. 07.05.2004 w spr. udzielenia pełnomocnictwa p. Joannie Beacie Fornalskiej - kierownikowi OPS

105/04 z dn. 12.05.2004 w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Sienkiewicza 79

106/04 z dn. 13.05.2004 w spr. środków ochrony indywidualnej pracowników: palacz centralnego ogrzewania

107/04 z dn. 17.04.2004 w spr. powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę części działek nr 103/3 i 10/12 oraz działki nr 137

108/04 z dn. 17.05.2004 w spr. powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przepr. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

109/04 z dn. 18.05.2004 w spr. przeznaczenia do dzierżawy, w drodze przetargu ofertowego, basenu kąpielowego

110/04 z dn. 20.05.2004 w spr. powołania składów osobowych komisji wyborczych do wyborów do Parlamentu Europejskiego

111/04 z dn. 20.05.2004 w spr. przeznaczenia do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego przy ul. Leśnej 10/2

112/04 z dn. 20.05.2004 w spr. powołania Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej oraz zatwierdzenia jej regulaminu

113/04 z dn. 25.05.2004 w spr. zmiany zarządzenia nr 3/04 z dn. 13.01.2004 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Głuszyca

113A/04 z dn. 25.05.2004 w spr. przeznaczenia do sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, działki nr 378/2 położonej w Sierpnicy

114/04 z dn. 27.05.2004 w spr. przeznaczenia do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, lokali mieszkalnych przy ul. Mazurskiej 5/2, 5/3, 5/4

115/04 z dn. 27.05.2004 w spr. przeznaczenia do sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, lokalu użytkowego przy ul. Sienkiewicza 71

116/04 z dn. w spr. powołania zespołu do przeglądu i inwentaryzacji dokumentów dot. mienia komunalnego

117/04 z dn. 01.06.2004 w spr. ustalenia dyżurów w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego

118/04 z dn. 01.06.2004 w spr. uchylenia zarządzenia nr 1/02 z dnia 23.01.02 w spr. powołania Komisji do roztrzygania o przyznaniu lub odmowie dodatku mieszkaniowego

119/04 z dn. 01.06.2004 w spr. powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych, ubiegających się o awans na stopie nauczyciela mianowanego

120/04 z dn. 02.06.2004 w spr. przeznaczenia do sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, działki nr 57 w Głuszycy Górnej

121/04 z dn. 03.06.2004 w spr. powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę cz. działki nr 454/22, cz. działki nr 252/2, działki nr 454/16

122/04 z dn. 03.06.2004 w spr. powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Głuszyca

123/04 z dn. 08.06.2004 w spr. zmian w składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 i Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5

124/04 z dn. 08.06.2004 w spr. powierzenia funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Głuszycy Górnej

125/04 z dn. 08.06.2004 w spr. powierzenia funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Głuszycy

126/04 z dn. 16.06.2004 w spr. powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Głuszyca (dz. nr 518/1, 518/2, 518/3, lokal użytkowy przy ul. Boh. Getta 22a)

127/04 z dn. 18.06.2004 w spr. powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę cz. działki nr 10/12 położonej w Głuszycy Górnej

128/04 z dn. 25.06.2004 w spr. przeznaczenia do sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, działki nr 31/2 położonej w Łomnicy

129/04 z dn. 25.06.2004 w spr. przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 25 położonej w Głuszycy, przy ul. Sienkiewicza jako niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej ...

130/04 z dn. 29.06.2004 w spr. przeznaczenia do sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, działki nr 325 położonej w Sierpnicy

131/04 z dn. 29.06.2004 w spr. przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowego najemcy, lokalu mieszkalnego

132/04 z dn. 28.06.2004 w spr. powołania Komisji d/s wylosowania nagród dla respondentów w konkursie \"Analiza satysfakcji klienta Urzędu Miejskiego w Głuszycy\"

133/04 z dn. 30.06.2004 w spr. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 r.

134/04 z dn. 02.07.2004 w spr. zmiany regulaminu Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej, wprowadzonego zarządzeniem Nr 112/04 z dn. 20.05.2004 roku

135/04 z dn. 05.07.2004 w spr. przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowego najemcy, lokalu mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 19/3

136/04 z dn. 05.07.2004 w spr. powołania pełnomocnika i zespołu ds. opracowania Planu Rozwoju Lokalnego dla Gminy Głuszyca

137/04 z dn. 07.07.2004 w spr. przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowego najemcy, lokalu mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 2/2

138/04 z dn. 07.07.2004 w spr. wprowadzenia zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Głuszycy

139/04 z dn. 12.07.2004 w spr. powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przejęcia na rzecz gminy Głuszyca działki nr 96, położonej w Głuszycy przy ul. Górnośląskiej 20

140/04 z dn. 15.07.2004 w spr. przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowm, na rzecz najemcy, lokalu mieszkalnego przy ul. Parkowej 1/9a

141/04 z dn. 16.07.2004 w spr. powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę niżej podanych działek

142/04 z dn. 16.07.2004 w spr. powołania Komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Głuszyca, lok. mieszkalny przy ul. Sienkiewicza 79/1, ul. Grunwaldzkiej 36, 52, ul. Warszawskiej 40

143/04 z dn. 20.07.2004 w spr. przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowego najemcy, lokalu mieszkalnego przy ul. Kłodzkiej 6/5

144/04 z dn. 20.07.2004 w spr. przekazania Zakładowi Usług Mieszkaniowych i Komunalnych w Głuszycy, w administrowanie, nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Sienkiewicza 79 w Głuszycy

145/04 z dn. 23.07.2004 w spr. przeznaczenia do sprzedaży w drodze negocjaji ceny działek nr 518/1, 518/2, 518/3 położonych przy ul. Górnej w Głuszycy

146/04 z dn. 23.07.2004 w spr. przeznaczenia do sprzedaży, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokalu użytkowego poł. przy ul. Grunwaldzkiej nr 6

147/04 z dn. 23.07.2004 w spr. przeznaczenia do sprzedaży, w drodze negocjacji ceny, lokalu użytkowego przy ul. Boh. Getta 22a

148/04 z dn. 23.07.2004 w spr. powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż lokalu użytkowego poł. przy ul. Grunwaldzkiej 6

149/04 z dn. 23.07.2004 w spr. powołania komisji do odbioru zadania pn: Zagospodarowanie turystyczne terenów wiejskich \"Wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych\"

150/04 z dn. 26.07.2004 w spr. przeznaczenia do sprzedaży, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, działek rolnych nr 65/2 i 70 poł. w Sierpnicy, gmina Głuszyca

151/04 z dn. 30.07.2004 w spr. wprowadzenia instrukcji postępowania w przypadku podejrzenia wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł

152/04 z dn. 03.08.2004 w spr. przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowego najemcy, lokalu mieszkalnego

153/04 z dn. 11.08.2004 w spr. powołania Komisji Przetargowej na najem i sprzedaż podanych nieruchomości stanowiących własność gminy Głuszyca

154/04 z dn. 19.08.2004 w spr. przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowego najemcy, lokalu mieszkalnego przy ul. Pionierów 2/4

155/04 z dn. 19.08.2004 w spr. przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działek położonych w Głuszycy, przy ul. 11-go Listopada nr 221/1, 221/2, 221/3, 221/5, 221/6, 221/7, 221/8

156/04 z dn. 20.08.2004 w spr. powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ... (\"Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej z miejsca zamieszkania do szkół specjalnych z Głuszycy do Wałbrzycha\")

157/04 z dn. 20.08.2004 w spr. powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ... (\"Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej z miejsca zamieszkania do szkół na terenie Gminy Głuszyca\")

158/04 z dn. 31.08.2004 w spr. przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego położonego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 52

159/04 z dn. 01.09.2004 w spr. wprowadzenia regulaminu w Gminnym Centrum Informacji Urzędu Miejskiego w Głuszycy

160/04 z dn. 01.09.2004 w spr.powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę części działek nr 134, 270/3, 201/1

161/04 z dn. 01.09.2004 w spr. opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na 2005 rok

162/04 z dn. 01.09.2004 w spr. wprowadzenia instrukcji organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Głuszycy

163/04 z dn. 07.09.2004 w spr. powołania komisji do odbioru zadania pn: \"Modernizacja drogi gminnej nr 4503004 we wsi Łomnica (Łomnica - Granna, działki nr 155, 156, 161)

164/04 z dn. 08.09.2004 w spr. powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, (... ) w trybie przetargu nieograniczonego; dot. zadania \"Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych działki nr 9,14, cz. 7/2 w Głuszycy\"

165/04 z dn. 13.09.2004 w spr. powołania Komisji przetargowej na sprzedaż i najem nieruchomości; sprzedaż: lokal mieszkalny przy ul. Sienkiewicza 79/2, lokal użytkowy położony w Łomnicy przy ul. Sudeckiej 25 najem: lokal użytkowy położony w Głuszycy przy ul. Sienkiewicza 39

166/04 z dn. 13.09.2004 w spr. powołania Komisji przetargowej na sprzedaż działek rolnych nr 325 i 326

167/04 z dn. 15.09.2004 w spr. powołania Komisji przetargowej na najem lokali użytkowych: przy ul. Kłodzkiej 28 w Głuszycy Górnej, przy ul. Grunwaldzkiej 72 w Głuszycy

168/04 z dn. 15.09.2004 w spr. przeznaczenia do sprzedaży w drodze negocjacji ceny nieruchomości zabudowanej położonej w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 36

169/04 z dn. 15.09.2004 w spr. przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 92/7A

170/04 z dn. 15.09.2004 w spr. powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę części działki 134

171/04 z dn. 27.09.2004 w spr. powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przejęcia na własność gminy Głuszyca działki nr 266/2 położonej w Sierpnicy

172/04 z dn. 30.09.2004 w spr. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 r.

173/04 z dn. 05.10.2004 w spr. przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Wysokiej 2/4

174/04 z dn. 05.10.2004 w spr. powołania Komisji konkursowej w ramach programu profilaktycznego \"Jestem sobą, nie uzależniam się\"

175/04 z dn. 11.10.2004 w spr. powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę części działek nr 45/2, 45/3,445/4,400/2, 252/2

176/04 z dn. 13.10.2004 w spr. powołania Komisji ds. Rokowa na sprzedaż działki nr 334/1 przy ul. Warszawskiej

177/04 z dn. 13.10.2004 w spr. powołania Komisji ds. Rokowa na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 36

178/04 z dn. 14.10.2004 w spr. powołania Komisji ds. Rokowa na najem lokalu użytkowego położonego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej nr 72

179/04 z dn. 14.10.2004 w spr. powołania Komisji ds. Rokowa na sprzedaż działki rolnej nr 359/6 położonej w Głuszycy przy ul. Warskiego

180/04 z dn. 15.10.2004 w spr. przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy Górnej przy ul. Kłodzkiej 3/5

181/04 z dn. 15.10.2004 w spr. przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Górnej 5/3

182/04 z dn. 15.10.2004 w spr. powołania Komisji Przetargowej na najem lokalu użytkowego położonego w Głuszycy przy ul. Sienkiewicza 39 i sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Łomnicy przy ul. Sudeckiej 25

183/04 z dn. 18.10.2004 w spr. przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej garażem posadowionej w Głuszycy przy ul. Bohaterów Getta 22

184/04 z dn. 27.10.2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: \"Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Głuszyca w sezonie 2004/2005\"

185/04 z dn. 27.10.2004 w spr. powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę działek : Nr 79/10, 79/12, części działek: 79/13, 78/7, 445/4

186/04 z dn. 03.11.2004 w spr. powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:\"Modernizacja Gimnazjum Publicznego w Głuszycy\".

187/04 z dn. 09.11.2004 w spr. przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Dolnej 5/6.

188/04 z dn. 09.11.2004 w spr. przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul.Grunwaldzkiej 3/6

189/04 z dn. 10.11.2004 w spr. przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy Górnej przy ul.Kłodzkiej 40 a /3

190/04 z dn. 10.11.2004 w spr. przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul.Wysokiej 3/10

191/04 z dn. 16.11.2004 w spr. sprostowania Uchwały Zarządu Miasta Głuszycy z dnia 27 VIII 2002 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działki nr 334/1 w części dotyczącej ulicy Warskiego

192/04 z dn. 16.11.2004 w spr. powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę części działek: Nr 86, Nr 10/12, Nr 252/2, Nr 486/11 , Nr 147/19, 456/16 położonych w Głuszycy i działki Nr 434 położonej w Głuszycy Górnej

193/04 z dn. 18.11.2004 w spr. przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Parkowej 1/3

194/04 z dn. 19.11.2004 w spr. przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Głuszycy Górnej przy ul. Granicznej 4

195/04 z dn. 23.11.2004 w spr. powołania Komisji celem przeprowadzenia przeklasyfikowania, wybrakowania oraz inwentaryzacji sprzętu OC i sprzętu znajdującego się na wyposażeniu magazynu p/powodziowego

196/04 z dn. 23.11.2004 w spr. przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 56/5

197/04 z dn. 23.11.2004 w spr. przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Kolejowej 1/22

198/04 z dn. 26.11.2004 w spr. powołania Komisji d/s Rokowa na najem lokalu użytkowego poł. w Głuszycy przy ul. Sienkiewicza 39 oraz sprzedaż lokalu użytkowego poł. w Łomnicy przy ul. Sudeckiej 25.

199/04 z dn. 26.11.2004 w spr. powołania Komisji Przetargowej na najem lokalu użytkowego - garażu poł. w Głuszycy przy ul. Parkowej 5.

200/04 z dn. 01.12.2004 w spr. przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego poł. w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 53/1

201/04 z dn. 01.12.2004 w spr. powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na zadania pn.: 1. \"Wykonywanie prac geodezyjnych\" 2. \"Wykonywanie prac związanych z wyceną nieruchomości\"

202/04 z dn. 03.12.2004 w spr. przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy przy ul. Sienkiewicza 71/7

203/04 z dn. 03.12.2004 w spr. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu działki nr 65/2 położonej w Sierpnicy Gmina Głuszyca

204/04 z dn. 03.12.2004 w spr. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu działki nr 440 położonej w Głuszycy Górnej

205/04 z dn. 10.12.2004 w spr. przeprowadzenia likwidacji składników majątkowych

206/04 z dn. 13.12.2004 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych

207/04 z dn. 13.12.2004 w spr. inwentaryzacji składników majątkowych

208/04 z dn. 13.12.2004 w spr. powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę części działek: Nr 86, Nr 10/12, Nr 78/7, Nr 79/13, Nr 476/2, położonych w Głuszycy

209/04 z dn. 14.12.2004 w spr. przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokali mieszkalnych położonych prz ul. Sienkiewicza 79/3,79/4.

210/04 z dn. 22.12.2004 w spr. przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Głuszycy Górnej przy ul. Kłodzkiej 40/7

211/04 z dn. 27.12.2004 w spr. powołania Komisji Przetargowej na najem: lokalu użytkowego położonego w Głuszycy Górnej przy ul. Kłodzkiej 91, lokalu użytkowego położonego w Głuszycy przy ul. Sienkiewicza 6 b;na sprzedaż: lokalu użytkowego położonego w Głuszycy przy ul. Sienkiewicza 71, nieruchomości zabudowanej położonej w Głuszycy Górnej przy ul. Granicznej 4

212/04 z dn. 28.12.2004 w spr. powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie \"Letnie i zimowe utrzymanie chodników i przystanków na terenie gminy Głuszyca na rok 2005\"

213/04 z dn. 30.12.2004 w spr. wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głuszycy.

214/04 z dn. 30.12.2004 w spr. wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Głuszycy Górnej.

215/04 z dn. 30.12.2004 w spr. wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności dyrektora Przedszkola Nr 1 w Głuszycy.

216/04 z dn. 30.12.2004 w spr. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 r.

217/04 z dn. 31.12.2004 w spr. zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Głuszyca Nr 206/04 z dn. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych z dnia 13 grudnia 2004 roku.

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |