Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Przetargi 2015 r. >

IiR.271.3.2.2015

27.04.2015

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert dotyczących wykonania zadania pn.: „Odbudowa drogi gminnej w Łomnicy (dz. nr 22 dr. obręb 0004 Łomnica) wraz z odwodnieniem liniowym zamkniętym na długości 200 mb (od 0+000 do 0+200) [powódź, intensywne opady deszczu i gradu czerwiec 2013 r.]”

 

1.Ogłoszenie 96588-2015
2.SIWZ IiR.271.3.2.2015
3.Wzór oferty wraz z załącznikami IiR.271.3.2.2015
4.Projekt umowy IiR.271.3.2.2015
5.kosztorys ofertowy IiR.271.3.2.2015
6.Projekt budowlany IiR.271.3.2.2015
7.specyfikacje techniczne IiR.271.3.2.2015
8.rysunki IiR.271.3.2.2015
9.BIOZ IiR.271.3.2.2015
10.kopia mapy ewidencyjnej IiR.271.3.2.2015

 IiR.271.3.1.2015

27.04.2015

 

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert dotyczących wykonania zadania pn.: „Odbudowa muru oporowego wraz z fundamentem oraz odbudową części drogi gminnej wraz z podbudową na działkach nr 569 dr. i 460 (wody płynące) w Głuszycy na łącznej powierzchni 80 m2 – [intensywne opady deszczu lipiec 2014 r.]”

1.Ogłoszenie 96504-2015
2.SIWZ-IiR.271.3.1.2015
3.Formularz oferty, załączniki do SIWZ IiR.271.3.1.2015
4.Projekt umowy IiR.271.3.1.2015
5.kosztorys ofertowy IiR.271.3.1.2015
6.Projekt budowlano-wykonawczy IiR.271.3.1.2015
7.Rysunek 1 iiR.271.3.1.2015
8.Rysunek 2 IiR.271.3.1.2015
9.Rysunek 3 IiR.271.3.1.2015
10.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót IiR.271.3.1.2015

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |