Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < SPRZEDAŻ >


BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ

LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO NA I PARTERZE
BUDYNKU PRZY UL. GÓRNEJ Nr 5/2 W GŁUSZYCY

Lokal składa się z 1 izby o powierzchni użytkowej 22,04 m2. Wc wspólne w budynku.
Do lokalu nie przynależą żadne pomieszczenia

Udział sprzedawanego lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej i działce gruntu oznaczonego numerem 497/10 wynosi 301/10 000.

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr SW1W/00027430/7

CENA WYWOŁAWCZA 25 000 zł

WADIUM 2 500 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 26marca 2015 roku ( czwartek ) o godz. 1000 w sali konferencyjnej pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

  1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

  2. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto
    nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy do dnia
    23 marca 2015 r.

  3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

  4. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.

  5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
    O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

  6. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca
    nr 94 9531 1016 2007 7000 9928 0003 przed zawarciem aktu notarialnego.

  7. Termin podpisania aktu notarialnego ustala się najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

  8. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia
    z ważnych powodów.

  9. W razie uchylenia się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 5) bądź pod numerem telefonu 74 88 66 755.

Ogłoszenie wywiesza się na okres od 23 lutego do 26 marca 2015 roku


BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ

LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO NA I PARTERZE
BUDYNKU PRZY UL. KOLEJOWEJ 1/8 W GŁUSZYCY

Lokal składa się z kuchni oraz pokoju o powierzchni użytkowej 36,49 m2.
Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 1,07 m 2

Udział sprzedawanego lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej i działce gruntu oznaczonego numerem 393/3 wynosi 321/10 000.

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr SW1W/00034848/2

CENA WYWOŁAWCZA 35 000 zł

WADIUM 3 500 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 26 marca 2015 roku ( czwartek) o godz. 10 15 w sali konferencyjnej pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

  1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

  2. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto
    nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy do dnia
    23 marca 2015 r.

  3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

  4. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.

  5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
    O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

  6. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca
    nr 94 9531 1016 2007 7000 9928 0003 przed zawarciem aktu notarialnego.

  7. Termin podpisania aktu notarialnego ustala się najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

  8. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia
    z ważnych powodów.

  9. W razie uchylenia się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 5) bądź pod numerem telefonu 74 88 66 755.

Ogłoszenie wywiesza się na okres od 23 lutego 2015r. do 26 marca 2015 rokuBURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ

LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO NA PARTERZE BUDYNKU
PRZY UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 3/1 W GŁUSZYCY

Lokal składa się z: przedpokoju, kuchni i pokoju o powierzchni użytkowej - 34,17 m2.

Do lokalu przynależ wc w budynku o powierzchni - 3,34 m2.

Udział sprzedawanego lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej i działce gruntu oznaczonego numerem 159 wynosi 2541/10 000.

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr SW1W/00085137/7

CENA WYWOŁAWCZA 12 000 zł

WADIUM 1 200 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 26 marca 2015 roku ( czwartek ) o godz. 1030 w sali konferencyjnej pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

  1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

  2. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto
    nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy do dnia
    23 marca 2015 r.

  3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

  4. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.

  5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
    O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

  6. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca
    nr 94 9531 1016 2007 7000 9928 0003 przed zawarciem aktu notarialnego.

  7. Termin podpisania aktu notarialnego ustala się najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

  8. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia
    z ważnych powodów.

  9. W razie uchylenia się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 5) bądź pod numerem telefonu 74 88 66 755.

Ogłoszenie wywiesza się od 23 lutego 2015 roku do dnia 26 marca 2015 roku.BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA

III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA NAJEMLOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W GŁUSZYCY GÓRNEJ
PRZY UL. KŁODZKIEJ 91

O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 57,04 m2

CENA WYWOŁAWCZA 1 m2 3,00 zł

WADIUM 513,40 zł

Przeznaczenie lokalu – działalność dowolna nieuciążliwa

Przetarg odbędzie się w dniu 26 marca 2015 roku ( czwartek) o godz. 1045 w sali konferencyjnejpokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3-krotnego miesięcznego czynszu przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy do dnia 23 marca 2015 roku.

2. Do wynegocjowanej w przetargu ceny 1 m2 dolicza się 23% podatku VAT.

3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek groszy.

4. Wadium zostanie zaliczone na poczet opłat czynszowych i ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy najmu przez uczestnika, który wygrał przetarg. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż
na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

5. Jeżeli osoba ustalona w przetargu jako najemca nie stawi się bez usprawiedliwienia celem podpisania umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy najmu.

6. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy
( pokój nr 5 ) , bądź pod numerem telefonu 74 88 66 768.

Ogłoszenie wywiesza się na okres od 23 lutego 2015 roku do dnia 26 marca 2015 roku

BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ


LOKALU INNEGO NIŻ MIESZKALNY O POWIERZCHNI 12,36 m2 POŁOŻONEGO PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ NR 54 W GŁUSZYCY


Do lokalu nie przynależy żadne pomieszczenie.


Udział sprzedawanego lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej i działce gruntu nr 255/1 wynosi 231/10 000


CENA WYWOŁAWCZA 5 000 zł

WADIUM 500 zł


Przetarg odbędzie się w dniu 26 marca 2015 r. (czwartek) o godz. 10 10 w sali konferencyjnej pokój nr 11 Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej Nr 55


  1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

  2. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto
    nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy do dnia
    23 marca 2015 r.

  3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

  4. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.

  5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
    O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

  6. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca
    nr 94 9531 1016 2007 7000 9928 0003 przed zawarciem aktu notarialnego.

  7. Termin podpisania aktu notarialnego ustala się najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

  8. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia
    z ważnych powodów.

  9. W razie uchylenia się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 5) bądź pod numerem telefonu 74 88 66 755.

Ogłoszenie wywiesza się na okres od 23 lutego 2015 roku do dnia 26 marca 2015 roku

 
Głuszyca, dnia 05.2.2015r.


I N F O R M A C J A
Burmistrz Głuszycy

Informuję, że w dniu  30 stycznia 2015 roku w godz. 10:00  do godz. 10:30 w siedzibie Urzędu miały miejsce przetargi:

1) I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 151/1 o powierzchni 0,0185 ha  położonej we wsi Grzmiąca, gmina Głuszyca.
Cena wywoławcza – 1700, 00 zł. Wadium 170, 00 zł.
Działka nie została sprzedana.

2 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 151/3 o powierzchni 0,0119 ha  położonej we wsi Grzmiąca, gmina Głuszyca.
Cena wywoławcza – 1500, 00 zł. Wadium 150, 00 zł.
Działka nie została sprzedana.

3 I przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż działki nr 229/3 o powierzchni 0,0439 ha  położonej w Głuszycy, przy ul. Piastowskiej.
Cena wywoławcza – 9 500, 00 zł. Wadium 950, 00 zł.
Działka nie została sprzedana.

Informację umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głuszycy na czas od dnia 30 stycznia 2015 r. do dnia 06 lutego 2015 r.Głuszyca, dnia 31.12.2014r.

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ - DZIAŁKI NR 151/1 o powierzchni 0,0185 ha

Położenie nieruchomości - GRZMIĄCA – OBRĘB 2
Numer księgi wieczystej - (gruntowa) WAŁBRZYCH – SW1W/00080607/8
Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – PsV
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - brak planu zagospodarowania przestrzennego
Cena wywoławcza nieruchomości - 1 700,00 zł
Wielkość wadium - 170,00 zł
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 30 STYCZNIA 2015 roku (piątek), o godz. 10:15 w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.
1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.
2. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 26 STYCZNIA 2014 roku.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet
ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
3. Cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy
notarialnej.
4. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi
nabywca.
5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik
przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić
mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
6. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca
przed zawarciem aktu notarialnego.
7. Termin zawarcia aktu notarialnego ustala się najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia
rozstrzygnięcia przetargu.
8. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w formie właściwej dla jego
ogłoszenia z ważnych powodów.
9. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca
może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 15) bądź pod numerem telefonu 74 8866741.


BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ - DZIAŁKI NR 151/3 o powierzchni 0,0119 ha

Położenie nieruchomości - GRZMIĄCA – OBRĘB 0002
Numer księgi wieczystej - (gruntowa) WAŁBRZYCH – SW1W/00080607/8
Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – PsV
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - brak planu zagospodarowania przestrzennego
Cena wywoławcza nieruchomości - 1 500,00 zł
Wielkość wadium - 150,00 zł
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 30 STYCZNIA 2015 roku (piątek), o godz. 1030 w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.
1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.
2. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 26 STYCZNIA 2014 roku.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet
ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
3. Cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy
notarialnej.
4. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi
nabywca.
5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik
przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić
mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
6. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca
przed zawarciem aktu notarialnego.
7. Termin zawarcia aktu notarialnego ustala się najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia
rozstrzygnięcia przetargu.
8. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w formie właściwej dla jego
ogłoszenia z ważnych powodów.
9. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca
może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 15) bądź pod numerem telefonu 74 8866741.


BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA
I PRZETARG PISEMNY OGRANICZONY
do użytkowników i właścicieli działek graniczących z działką nr 229/3
NA SPRZEDAŻ - DZIAŁKI NR 229/3 o powierzchni 0,0439 ha

Położenie nieruchomości - GŁUSZYCA – OBRĘB 0001
Numer księgi wieczystej - KW (gruntowa) – SW1W/00014373/5
Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – RIVb
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – A-MN1.3 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
Cena wywoławcza nieruchomości – 9 500,00 zł
Wielkość wadium - 950,00 zł
Przetarg (OTWRCIE OFERT) zostanie przeprowadzony w dniu 30 STYCZNIA 2015 roku (PIĄTEK), o godz. 1000 w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.
1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.
2. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 26 STYCZNIA 2015 roku.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet
ceny nabycia. Jeżeli przetarg nie dojdzie

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |