Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Informacja o najbliższej sesji Rady Miejskiej

                                Głuszyca, dnia 18 grudnia 2014 roku


                            Radni
                            Rady Miejskiej w Głuszycy
                            Sołtysi
                            Wszyscy

 


Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ( Dz. U z 2013, 
          poz. 594) zwołuję  III sesję  nadzwyczajną  Rady   Miejskiej  w   Głuszycy
    na dzień  19 grudnia   2014 r. o godz.16:00
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.


Proponowany porządek obrad:


1.Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie porządku obrad sesji.
3.Przyjęcie protokołów z sesji nr LXXVII, I, II.
4.Podjęcie uchwał:
  4.1Projekt Uchwały w sprawie odwołania skarbnika Gminy Głuszyca.
  4.2Projekt Uchwały w sprawie powołania skarbnika Gminy Głuszyca.
  4.3Projekt Uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza     Głuszycy.
  4.4Projekt Uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Głuszyca na 2014 rok.
  4.5Projekt Uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej    Gminy Głuszyca na lata 2014 – 2029.  
  4.6Projekt Uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych.
5.Interpelacje, zapytania.
6.Sprawy różne.
7.Zamknięcie obrad.
                                Przewodniczący Rady Miejskiej
                                (-) Grzegorz Milczarek

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |