Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Informacja o najbliższej sesji Rady Miejskiej

Głuszyca, dnia 3 grudnia 2014 r.Radni

Rady Miejskiej w Głuszycy

Sołtysi

WszyscyNa podstawie art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U z 2013, poz. 594) Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu Postanowieniem Nr 17/14 z dnia 03 grudnia 2014 roku zwołuje II sesję Rady Miejskiej w Głuszycy

na dzień 08 grudnia 2014 r. o godz.12 00

Sesja odbędzie się w sali widowiskowej Centrum Kultury – MBP ul. Grunwaldzka 26 w Głuszycy.
Porządek obrad:


1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Złożenie ślubowania przez Radną nieobecną na sesji w dniu 01 grudnia 2014r.

4. Złożenie ślubowania przez Burmistrza.

5. Powołanie Komisji Rady Miejskiej.

5.1 Projekt Uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

5.2 Projekt Uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego.

5.3 Projekt Uchwały w sprawie powołania Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Społecznych.

5.4 Projekt Uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

5.5 Projekt Uchwały w sprawie powołania Komisji ds. Wsi, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  1. Sprawy różne.

  2. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Grzegorz MilczarekAKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |