Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Uchwały Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2010 - 2014Uchwała Nr LXXVII/304/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie: uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2014-2029

Uchwała Nr LXXVII/303/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Głuszyca na rok 2014

Uchwała Nr LXXVII/302/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową

Uchwała Nr LXXVII/301/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca

Uchwała Nr LXXVII/300/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 18/3, 23/3, 23/4, 23/5, 23/6, 23/7, 24/1, 24/2, 24/3, 26, 22, 25 we wsi Łomnica, po uwzględnieniu aktualnych podziałów geodezyjnych, przeznaczonych na cele mieszkaniowo-rekreacyjne i turystyczne

Uchwała Nr LXXVII/299/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie: Rocznego Programu Współpracy Gminy Głuszyca z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

Uchwała Nr LXXV/298/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 20 października 2014 r. w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Głuszyca oraz jej jednostek podległych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych.

Uchwała Nr LXXV/297/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 20 października 2014 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca w granicach działeki ewidencyjnej nr 127/1.

Uchwała Nr LXXV/296/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 20 października 2014 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca w granicach działek 64/1 i 64/2.

Uchwała Nr LXXV/295/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 20 października 2014 r. w sprawie: stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr LXXV/294/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 20 października 2014 r. w sprawie: ustalenia stawek opłaty targowej.

Uchwała Nr LXXV/293/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 20 października 2014 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr LXXV/292/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 20 października 2014 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałbrzyskiemu na realizację zadania związanego z przeciwdziałaniem bezrobociu oraz aktywizację lokalnego rynku pracy.

Uchwała Nr LXXIV/291/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 Września 2014 r. w sprawie: uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2014-2029.

Uchwała Nr LXXIV/290/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 Września 2014 r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Głuszyca na rok 2014

Uchwała Nr LXXIII/289/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 Sierpnia 2014 r. w sprawie: uchwalenia zmian Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2014-2029.


Uchwała Nr LXXIII/288/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 Sierpnia 2014 r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Głuszyca na rok 2014

Uchwała Nr LXXII/287/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Głuszyca w 2014 roku.


Uchwała Nr LXXII/286/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 czerwca 2014 r. w sprawie : wydzierżawienia nieruchomości rolnej na okres dłuższy niż 3 lata.

Uchwała Nr LXXII/285/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 czerwca 2014 r. w sprawie : wydzierżawienia nieruchomości rolnej na okres dłuższy niż 3 lata.

Uchwała Nr LXXII/284/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 czerwca 2014 r. w sprawie : zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

- Załącznik nr 1 do uchwały nr 284 - Porozumienie Miedzygminne

Uchwała Nr LXXII/283/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 czerwca 2014 r. w sprawie : udzielenia Burmistrzowi Głuszycy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.

Uchwała Nr LXXII/282/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 czerwca 2014 r. w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok.

Uchwała Nr LXXII/281/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 czerwca 2014 r. w sprawie : uchwalenie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2014-2029.

Uchwała Nr LXXII/280/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 czerwca 2014 r. w sprawie : zmian budżetu Gminy Głuszyca na rok 2014

Uchwała Nr LXXI/279/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 maja 2014 r. w sprawie : skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy.

Uchwała Nr LXXI/278/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 maja 2014 r. w sprawie : uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2014-2029.

Uchwała Nr LXXI/277/2014
Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 maja 2014 r. w sprawie : zmian budżetu Gminy Głuszyca na rok 2014

Uchwała Nr LXX/276/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie : uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2014-2029

Uchwała Nr LXX/275/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie : zmian budżetu Gminy Głuszyca na rok 2014

Uchwała Nr LXIX/274/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie : uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2014-2029.

Uchwała Nr LXIX/273/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie : zmian budżetu Gminy Głuszyca na rok 2014

Uchwała Nr LXVII0I/272/2014
Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 05 kwietnia 2014 r. w sprawie : uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2014-2029.

Uchwała Nr LXVII0I/271/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 05 kwietnia 2014 r. w sprawie : zmian budżetu Gminy Głuszyca na rok 2014

Uchwała Nr LXVII/270/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 marca 2014 r. w sprawie : przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Głuszyca w 2014 roku

Uchwała Nr LXVII/269/2014
Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 marca 2014 r. w sprawie : Programu współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na  2014 rok

Uchwała Nr LXVII/267/2014
Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 marca 2014 r. w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 18/3, 23/3, 23/4, 23/5, 23/6, 23/7, 24/1, 24/2, 24/3, 26,22,25 we wsi Łomnica, po uwzględnieniu aktualnych podziałów geodezyjnych, przeznaczonych na cele mieszkaniowo-rekreacyjne i turystyczne.

Uchwała Nr LXVII/266/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 marca 2014 r. w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca

Uchwała Nr LXVII/265/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 marca 2014 r. w sprawie : wydzierżawienia nieruchomości rolnej na okres dłuższy niż 3 lata

Uchwała Nr LXVII/264/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 marca 2014 r. w sprawie : użyczenia nieruchomości gruntowych na okres dłuższy niż 3 lata

Uchwała Nr LXVII/263/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 marca 2014 r. w sprawie : wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr LXVI/262/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 05 marca 2014 r. w sprawie : udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałbrzyskiemu na realizację zadania związanego z przeciwdziałaniem bezrobociu oraz aktywizacją lokalnego rynku pracy

Uchwała Nr LXIV/261/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie : uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2014-2029

Uchwała Nr LXIV/260/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie : zmian budżetu Gminy Głuszyca na rok 2014

Uchwała Nr LXIV/259/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie : określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Gminę Głuszyca udziałów i akcji spółek prawa handlowego

Uchwała Nr LXIV/258/2014
Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie : wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji wspólnego projektu Aglomeracji Wałbrzyskiej pn,"Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst. Strategi ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego"

Uchwała Nr LXIV/257/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie : zmieniająca uchwałę Nr XXIV/123/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie podjęcia współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej

Uchwała Nr LXIV/256/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie : przyjęcia harmonogramu realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani w Głuszycy na 2014 rok.

Uchwała Nr LXIV/255/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie : przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok

Uchwała Nr LXIV/254/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie : przystąpienia do sporządzenia stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głuszyca

Uchwała Nr LXIV/253/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie : przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca

Uchwała Nr LXIV/252/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie : wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat za przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe

 • Opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, rok 2014, pozycja 630, z dnia 11 lutego 2014 roku.
http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2014&poz=630


Uchwała Nr LXIV/251/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie : przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Głuszycy na 2014 r.

Uchwała Nr LXIV/250/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie : przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady  Miejskiej na 2014

Uchwała Nr LXIV/249/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie : zmian w składzie Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr LXIII/248/2013 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie : zmian w składzie Komisji Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego

Uchwała Nr LXIII/247/2013 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie : zmian budżetu Gminy Głuszyca na rok 2014

Uchwała Nr LXI/246/2013 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca.

Uchwała Nr LXI/245/2013 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie : budżetu gminy Głuszyca na rok 2014

Uchwała Nr LXI/244/2013 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie : uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2013-2029

Uchwała Nr LXI/243/2013 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie : zmian budżetu gminy Głuszyca na rok 2013.
 • Opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, Rok 2014, pozycja 694, z dnia 12 lutego 2014 roku.

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2014&poz=694

Uchwała Nr LXI/242/2013 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie : zmian w składzie Komisji Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego

Uchwała Nr LXI/241/2013 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie : określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i pobyt w grupie żłobkowej w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych realizujących roczne przygotowanie przedszkolne w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Głuszyca
 • Opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, Rok 2014, pozycja 290, z dnia 17 stycznia 2014 roku
http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2014&poz=290


Uchwała Nr LXI/240/2013 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie : zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Głuszyca na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 • Opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, Rok 2014, pozycja 289, z dnia 17 stycznia 2014 roku.
http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2014&poz=289


Uchwała Nr LXI/239/2013 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie : ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Głuszyca
 • Opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, Rok 2014, pozycja 288, z dnia 17 stycznia 2014 roku
http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2014&poz=288

Uchwała Nr LXI/238/2013 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie : przyjęcia apelu dotyczącego podjęcia rozmów z samorządami oraz władzami państwa w kwestii powierzania nowych zadań własnych gminom, wymagających  zapewnienie koniecznych środków finansowych na ich realizację

Uchwała Nr LX/237/2013 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie : wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głuszycy

Uchwała Nr LX/236/2013 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie : przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głuszycy

Uchwała Nr LIX/235/2013 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie : zmian budżetu gminy Głuszyca na rok 2013.
 • Opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, Rok 2014, pozycja 7, z dnia 2 stycznia 2014 roku
http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2014&poz=7

Uchwała Nr LIX/234/2013 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie : zmiany Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 • Opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, rok 2013, pozycja 6503, z dnia 17 grudnia 2013 r.
http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2013&poz=6503


Uchwała Nr LVIII/233/2013 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie : uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2013-2025.

Uchwała Nr LVIII/232/2013 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie : zmian budżetu gminy Głuszyca na rok 2013
 • Opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, Rok 2014, pozycja 1, z dnia 2 stycznia 2014 roku.
http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2014&poz=1

Uchwała Nr LVIII/231/2013 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głuszyca w granicach działki ewidencyjnej nr 127/1

Uchwała Nr LVIII/230/2013 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie : Programu współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.

Uchwała Nr LVIII/229/2013 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 • Opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnosląskiego, rok 2013, pozycja 6352, z dnia 10 grudnia 2013 r.
http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2013&poz=6352

Uchwała Nr LVIII/228/2013 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie : ustalenia stawek opłaty targowej

 • Opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, rok 2013, pozycja 6351, z dnia 10 grudnia 2013 r.
http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2013&poz=6351

Uchwała Nr LVIII/227/2013 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie : stawek podatku od środków transportowych

 • Opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, rok 2013, pozycja 6350, z dnia 10 grudnia 2013 roku
http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2013&poz=6350

Uchwała Nr LV/226/2013 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 października 2013 r. w sprawie : przyjęcia Statutu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji

Uchwała Nr LIV/225/2013 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 października 2013 r. w sprawie : uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie określenia opłat i zasad umieszczania reklam na tablicach informacyjnych będących własnością Gminy Głuszyca

 • Opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, rok 2013, pozycja 5488, z dnia 28 października 2013 roku

Uchwała Nr LIV/224/2013 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 października 2013 r. w sprawie : zgłoszenia przez Radę Miejską w Głuszycy kandydatów do składów Obwodowych Komisji ds. Referendum w Głuszycy w referendum gminnym w sprawie odwołania burmistrza Głuszycy przed upływem kadencji zarządzonym na dzień 24 listopada 2013

Uchwała Nr LIV/223/2013 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 października 2013 r. w sprawie : zgłoszenia przez Radę Miejską w Głuszycy kandydatów do składu Miejskiej Komisji ds. Referendum w Głuszycy w referendum gminnym w sprawie odwołania burmistrza Głuszycy przed upływem kadencji zarządzonym na dzień 24 listopada 2013 r.

Uchwała Nr LIV/222/2013 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 października 2013 r. w sprawie : powołania Pełnomocnika ds. Referendum w referendum gminnym w sprawie odwołania burmistrza Głuszycy przed upływem kadencji, zarządzonym na dzień 24 listopada 2013r.

Uchwała Nr LII/221/2013 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 września 2013 r. w sprawie : zmian w składzie Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Uchwała Nr LII/220/2013 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 września 2013 r. w sprawie : zmian w składzie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

Uchwała Nr LII/219/2013 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 września 2013 r. w sprawie : uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Głuszyca na lata 2013-2017.

 • Opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, Rok 2013, pozycja 5254, z dnia 8 października 2013 r.

Uchwała Nr LII/218/2013 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 września 2013 r. w sprawie : zmian Uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2013-2025.

Uchwała Nr LII/217/2013 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 września 2013 r. w sprawie : zmian budżetu gminy Głuszyca na rok 2013.

 • publikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, Rok 2013, pozycja 5283, z dnia 9 października 2013 r.

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2013&poz=5283

Uchwała Nr LII/216/2013 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 września 2013 r. w sprawie : wydzierżawienia nieruchomości rolnej na okres dłuższy niż 3 lata

Uchwała Nr LI/215/2013 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 sierpnia 2013 r. o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Burmistrza Głuszycy z powodu nie udzielenia absolutorium.

 • Opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, Rok 2013, Pozycja 4801, z dnia 29 sierpnia 2013 roku

Uchwała Nr LI/214/2013 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie: skargi na Burmistrza Miasta Głuszyca.

Uchwała Nr LI/213/2013 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca.

 • Opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, Rok 2013, Pozycja 4830, z dnia 2 września 2013 roku

Uchwała Nr L/212/2013 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie: wynagrodzenia Burmistrza Głuszycy.

Uchwała Nr XLIX/211/2013 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2013-2025.

Uchwała Nr XLIX/210/2013 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie: zmian budżetu gminy Głuszyca na rok 2013.

Uchwała Nr XLVIII/209/2013 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIII/67/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Głuszyca.

 • Opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, Rok 2013, Pozycja 4434, z dnia 19 lipca 2013 r.

Uchwała Nr XLVIII/208/2013 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Głuszycy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.


Uchwała Nr XLVIII/207/2013 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok.

Uchwała Nr XLVI/206/2013 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 03 czerwca 2013 r. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr III/9/2010 z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie przystąpienia Gminy Głuszyca do realizacji projektu realizowanego przez Województwo Dolnośląskie


Uchwała Nr XLV/205/2013 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie: wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej do Rady Gminnej Działalności Pożytku Publicznego w Głuszycy.


Uchwała Nr XLV/204/2013 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie: ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głuszyca.

Uchwała Nr XLV/203/2013 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie: ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głuszyca.

Uchwała Nr XLIV/202/2013 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie: zmiany w składzie Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Uchwała Nr XLIV/201/2013 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały wzoru w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia terminów i miejsca składania deklaracji

Uchwała Nr XLIV/200/2013 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie w użytkowanie infrastruktury kanalizacji sanitarnej we wsi Głuszyca Górna ul. Kłodzka 61 do końca i ul. Graniczna na rzecz związku międzygminnego - Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu

Uchwała Nr XLIV/199/2013 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Głuszyca na lata 2013-2017

   

Uchwała Nr XLIV/198/2013 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 • Opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, Rok 2013, Pozycja 3099, z dnia 13 maja 2013 r.

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2013&poz=3099

 

Uchwała Nr XLIII/197/2013 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 20 kwietnia 2013 r. w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego 

Uchwała Nr XLIII/196/2013 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 20 kwietnia 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

 • Opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, Rok 2013, Pozycja 2847, z 26 kwietnia 2013 r

Uchwała Nr XLII/195/2013 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 marca  2013 r. w sprawie: trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Gminnej Działalności Pożytku Publicznego w Głuszycy

 • Opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, Rok 2013, Pozycja 2594, z dnia 15 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr XLII/194/2013 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 marca  2013 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca.

Uchwała Nr XLII/193/2013 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 marca  2013 r. w sprawie: podjęcia współdziałania Miasta Głuszyca z jednostkami samorządu terytorialnego w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej w celu realizacji zapisów "Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2012isyskiej na lata 2013-3-2020" poprzez partycypację w roku 2013 w kosztach umów zlecenia Specjalistów/Doradców ds, wdrażania "Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020"

Uchwała Nr XLII/192/2013 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 marca  2013 r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głuszyca w 2013 roku.

Uchwała Nr XLI/191/2013 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 marca  2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr XLI/190/2013 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 11 marca  2013 r. w sprawie: zmian budżetu gminy Głuszyca na rok 2013
 • Opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, Rok 2013, Pozycja 4642, z dnia 9 sierpnia 2013 r.Uchwała Nr XL/189/2013 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 22 lutego  2013 r. w sprawie: zmian w składzie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Uchwała Nr XL/188/2013 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 22 lutego  2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIII/67/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Głuszyca.

Uchwała Nr XL/188/2013 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 22 lutego  2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIII/67/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Głuszyca.
 • Opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, Rok 2013, Pozycja 2827, z 26 kwietnia 2013 r.
http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2013&poz=2827
Uchwała Nr XL/187/2013 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 22 lutego  2013 r. w sprawie: podziału Gminy Głuszyca na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 • Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, Rocznik 2013, Pozycja 1662, z dnia 7 marca 2013 r.

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1662

Uchwała Nr XL/186/2013 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 22 lutego  2013 r. w sprawie: skargi na Dyrektora Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna

Uchwała Nr XL/185/2013 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 22 lutego  2013 r. w sprawie: skargi na Burmistrza Głuszycy

Uchwała Nr XL/184/2013 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 22 lutego  2013 r. w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2013&poz=2268

Uchwała Nr XL/183/2013 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 22 lutego  2013 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia terminów i miejsca składania deklaracji
 • Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, Rocznik 2013, Pozycja 1661, z dnia 7 marca 2013 r.

Uchwała Nr XL/182/2013 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 22 lutego  2013 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVII/168/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami

 • Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, Rocznik 2013, Pozycja 1659, z dnia 7 marca 2013 r.

Uchwała Nr XL/181/2013 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 22 lutego  2013 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVI/162/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Głuszyca

 • Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, Rocznik 2013, Pozycja 1657, z dnia 7 marca 2013 r.

Uchwała Nr XL/180/2013 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 22 lutego  2013 r. w sprawie: przyjęcia harmonogramu realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Głuszycy na 2013 rok.

Uchwała Nr XL/179/2013 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 22 lutego  2013 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok

Uchwała Nr XXXIX/178/2013 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 stycznia  2013 r. w sprawie: zmian budżetu gminy  Głuszyca na rok 2013.

 • Opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, Rok 2013, Pozycja 4641, z dnia 9 sierpnia 2013 r.

Uchwała Nr XXXVIII/177/2013 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 18 stycznia  2013 r. w sprawie: wyrażenia przez Radę Miejską w Głuszycy opinii dotyczącej podziału powiatu wałbrzyskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Uchwała Nr XXXVII/176/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: ustalenia diet dla radnych i sołtysów Gminy Głuszyca

Uchwała Nr XXXVII/175/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca

Uchwała Nr XXXVII/174/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: budżetu gminy Głuszyca na rok 2013

 

Uchwała Nr XXXVII/173/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: zmian Uchwały Nr V/21/2011 Rady Miejskiej Głuszyca z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie : uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2011-2025

Uchwała Nr XXXVII/172/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2012 rok

Uchwała Nr XXXVII/171/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, Rocznik 2013, Pozycja 491, a dnia 24 stycznia 2013 r.

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2013&poz=491

Uchwała Nr XXXVII/170/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, Rocznik 2013, Pozycja 490, z dnia 24 stycznia 2013 r.

 http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2013&poz=490

Uchwała Nr XXXVII/169/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia terminów i miejsca składania deklaracji

 • Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, Rocznik 2013, Pozycja 1660, z dnia 7 marca 2013 r.

Uchwała Nr XXXVII/168/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami

 • Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, Rocznik 2013, Pozycja 1658, z dnia 7 marca 2013 r.

Uchwała Nr XXXVII/167/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: terminu ,częstotliwości i trybu uniszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, Rocznik 2013, Pozycja 1196, z dnia 20 lutego 2013 r.
http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1196

Uchwała Nr XXXVII/166/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, Rocznik 2013, Pozycja 1196, z dnia 20 lutego 2013 r.
http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1195

Uchwała Nr XXXVII/165/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie:przyjęcia planów pracy Rady Miejskiej w Głuszycy na 2013 r.

Uchwała Nr XXXVII/164/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie:przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej 2013 r.

Uchwała Nr XXXVI/163/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/99/2001 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 listopada 2001 r. "w sprawie utworzenia przez Gminę Głuszyca jednosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą: Zakład Usług Mieszkaniowych i Komunalnych w Głuszycy, działającą pod firmą "ZUMIK" społka z ograniczoną odpowiedzialnością i wniesienia aportem maszyn, urządzeń i środków transportowych na pokrycie kapitału zakładowego w wysokości 50.000 zł (słowinie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)".

Uchwała Nr XXXVI/162/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Głuszyca

 • Ogłoszona w dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, Rocznik 2013, Pozycja 1656, z dnia 7 marca 2013 r.

  http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1656


Uchwała Nr XXXVI/161/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiay Uchwały Nr V/21/2011 Rady Miejskiej Głuszyca z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2011-2025

Uchwała Nr XXXVI/160/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2012 rok.

Uchwała Nr XXXV/159/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2012 rok.

Uchwała Nr XXXV/158/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie: przyjęcia strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020.

Uchwała Nr XXXV/157/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie: ustalenie opłaty za korzystanie z cmentarza komunalnego w Głuszycy.

Uchwała Nr XXXV/156/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 l

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |