Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

  < 2014 - Rejestr Zarządzeń Burmistrza Głuszycy >

<Rejestr  Zarządzeń Burmistrza Głuszycy 2014 r. >Nr 123/0/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 października 2014 roku w sprawie : wskazania osób wchodzących z urzędu skład obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014

Nr 122/0/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 21 października 2014 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Głuszycy.

Nr 120/0/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 października 2014 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2014 rok


Nr 119/0/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 października 2014 roku w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 118/0/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 14 października 2014 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2014 rok

Nr 117/0/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 14 października 2014 roku w sprawie : wyznaczenia na terenie Gminy Głuszyca siedziby obwodowej komisji wyborczej właściwej dla głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w wyborach do rad gmin, rad powiatów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Nr 116/0/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 07 października 2014 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Głuszycy

Nr 115/0/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 07 października 2014 roku w sprawie : ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Głuszycy.

Nr 114/0/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 07 października 2014 roku w sprawie : zatwierdzenia planu zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Głuszyca w okresie zimowym 2014-2015


Nr 113/0/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 06 października 2014 roku w sprawie : powołania komisji ds. uporządkowania ewidencji środków trwałych w Gminie Głuszyca

Nr 112/0/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 01 października 2014 roku w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Górnej 1 w Głuszycy działki nr 499/4 o powierzchni 0,0297 ha położonej w Głuszycy przy ul. Górnej 1

Nr 111/0/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 24 września 2014 roku w sprawie : powołania kordynatora gminnego w Gminie Głuszyca w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

Nr 110/0/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 24 września 2014 roku w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 109/0/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 24 września 2014 roku w sprawie : powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 108/0/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 22 września 2014 roku w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców

Nr 107/0/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 18 września 2014 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2014 rok

Nr 106/0/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 15 września 2014 roku w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż środków trwałych stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 105/0/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 15 września 2014 roku w sprawie : powołania Komisji odbiorowej dla zadania pn.: "Odbudowa mostu dojazd posesji ul. Kłodzka 97 w Głuszycy Górnej - [powódź sierpień 2010]", współfinansowanego na podstawie Promesy MAiC nr DUSKŻ-I-864.497.2014 z dnia 17 lutego 2014 roku.

Nr 104/0/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 września 2014 roku w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 103/0/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 września 2014 roku w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 101/0/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 09 września 2014 roku w sprawie : powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych

Nr 99/0/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 05 września 2014 roku w sprawie : wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności dyrektora Gimnazjum Publicznego w Głuszycy

Nr 98/0/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 05 września 2014 roku w sprawie : wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Głuszycy

Nr 90/0/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 05 września 2014 roku w sprawie : wyznaczenia na obszarze miasta i gminy Głuszyca miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych


Nr 97/O/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 02 września 2014 roku w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców

Nr 95/O/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie : wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Głuszycy Górnej

Nr 94/O/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 93/O/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 92/O/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie : zmiany Zrządzenia Nr 129/O/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie powierzenia funkcji dyrektora Zespołu Szkół w Głuszycy

Nr 91/O/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie : powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Nr 89/O/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 22 sierpnia 2014 roku w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 88/O/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 18 sierpnia 2014 roku w sprawie : powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 87/O/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 13 sierpnia 2014 roku w sprawie : opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Głuszyca na 2015 rok


Nr 86/O/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 11 sierpnia 2014 roku w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż środków trwałych stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 84/O/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 1 sierpnia 2014 roku w sprawie : odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Głuszyca

Nr 83/O/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie : utworzenia Stałego Zasobu Mieszkaniowego Gminy Głuszyca

Nr 82/O/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie : ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Głuszyca

Nr 81/O/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie : powołania gminnej Komisji ds. szacowania szkód powstałych w infrastrukturze Gminy, strat w gospodarstwach domowych i przedsiębiorstwach, w wyniku nawałnicy, nawalnych opadów deszczu, podtopień i spływu powierzchniowego wód na terenie Gminy Głuszyca.

Nr 80/O/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 lipca 2014 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2014 rok

Nr 79/O/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 29 lipca 2014 roku w sprawie : powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nr 78/O/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 25 lipca 2014 roku w sprawie : przeznaczenia do przetargu do wynajmu wolnych lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Głuszyca o powierzchni przekraczającej 80 m2.

Nr 77/O/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 21 lipca 2014 roku w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 76/O/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 15 lipca 2014 roku w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy

Nr 75/O/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 1 lipca 2014 roku w sprawie : powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 74/O/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2014 rok

Nr 73/O/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie : wprowadzenia Regulaminu przetargu na sprzedaż środków trwałych stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 72/O/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców

Nr 71/O/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 czerwca 2014 roku w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 70/O/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie : przygotowania i zapewnienia działania miejskiego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz miejskiego systemu wykrywania i alarmowania

Nr 69/O/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2014 rok


Nr 68/O/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 67/O/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 13 czerwca 2014 roku w sprawie : przeznaczenia do wynajęcia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego

Nr 66/O/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego środków technicznych (maszyn i urządzeń) po byłej ciepłowni znajdującej się przy ul. Kolejowej w Gminie Głuszyca


Nr 65/O/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 04 czerwca 2014 roku w sprawie : przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca.

Nr 64/O/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2014 rok

Nr 63/O/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 62/O/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie : powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Nr 61/O/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie : przekazania sprawozdania finansowego gminy Głuszyca za 2013 rok

Nr 60/O/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie : przeznaczenia do przetargu wolnych lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Głuszyca

Nr 59/O/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę działek

Nr 58/O/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 maja 2014 roku w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 57/O/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2014 rok

Nr 56/O/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Nr 55/O/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 08 maja 2014 roku w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 327/12 o powierzchni 0,0702 ha położonej w Głuszycy przy ul. Warszawskiej

Nr 54/O/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 08 maja 2014 roku w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca.

Nr 53/O/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 05 maja 2014 roku w sprawie : powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Głuszyca w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.

Nr 52/O/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 05 maja 2014 roku w sprawie : powołania koordynatora gminnego odpowiedzialnego za obsługę informatyczną wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.

Nr 51/O/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 05 maja 2014 roku w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę działek


Nr 50/O/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca

Nr 49/O/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Nr 48/O/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie : przeznaczenia do wynajęcia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego

Nr 47/O/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie : powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 46/0/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie : powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych na realizację zmiany zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Nr 45/0/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 23 kwietnia 2014 roku w sprawie : zmiany Zarządzenia Nr 40/O/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Nr 44/0/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 22 kwietnia 2014 roku w sprawie : wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2014-2029

Nr 43/0/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 18 kwietnia 2014 roku w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 42/0/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 kwietnia 2014 roku w sprawie : ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Głuszycy

Nr 41/0/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie : powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i jej Regulaminu

Nr 40/0/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Nr 39/0/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 09 kwietnia 2014 roku w sprawie : wyznaczenia siedziby obwodowej komisji wyborczej właściwej dla głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.


Nr 38/0/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 08 kwietnia 2014 roku w sprawie : ustalenia regulaminu przeprowadzania konkursów na realizację zadań publicznych określonych w Uchwale Nr LXVII/269/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 marca 2014 r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r.

Nr 37/0/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 07 kwietnia 2014 roku w sprawie : powierzenia funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Głuszycy

Nr 36/0/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 01 kwietnia 2014 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w w Zarządzeniu Nr 105/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Głuszyca z dnia 19 czerwca 2009 roku.

Nr 35/0/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie : określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2014 oraz ustalenia wykazu specjalności kształcenia nauczycieli dofinansowanych w 2014 roku


Nr 33/0/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie : informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2013 rok oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury za 2013 rok

Nr 32/0/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie : udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z  tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe

Nr 31/0/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie : wyrażenia zgody na dokonanie zamiany działki nr 308/18 o powierzchni 0.0926 ha i działki nr 308/19 o powierzchni 0,2968 ha położonych w Sierpnicy, obręb 0005 - Obszar Wiejski będących własnością Gminy Głuszyca, na działkę nr 324/2 o powierzchni 0,0926 ha i działkę nr 324/3 o powierzchni 0,2968 ha położonych w Sierpnicy, obręb 0005 - Obszar Wiejski stanowiących własność Pana Zdzisława Jakubowskiego

Nr 30/0/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 29/0/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 21 marca 2014 roku w sprawie : ustalenie zasad opracowania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola na rok szkolny 2014/2015 prowadzonych przez Gminę Głuszyca.

Nr 28/0/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 21 marca 2014 roku w sprawie : o sprostowanie błędu pisarskiego w zarządzeniu Nr 21/O/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 11 marca 2014

Nr 27/0/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie : przekazania księgozbioru z punktu w Głuszycy Górnej do Centrum Kultury Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy

Nr 26/0/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie : wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2014 rok

Nr 25/0/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 19 marca 2014 roku w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców

Nr 24/0/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 19 marca 2014 roku w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 23/0/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie : przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 22/0/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 13 marca 2014 roku w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 21/0/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie : zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Głuszyca

Nr 20/0/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie : powołania Zespołu konsultacyjnego ds. przeprowadzenia konsultacji na terenie Gminy Głuszyca w sprawie przekazania przez Gminę Głuszyca zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Głuszyca miastu Wałbrzych i zawarciu w tej sprawie porozumienia międzygminnego.

Nr 19/0/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 10 marca 2014 roku w sprawie : powołania komisji celem dokonania naboru na stanowisko do spraw planowania i gospodarki przestrzennej

Nr 18/0/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 07 marca 2014 roku w sprawie : przyjęcia darowizny przez Gminę Głuszyca od osoby fizycznej


Nr 17/0/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 03 marca 2014 roku w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 16/0/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2014 rok

Nr 15/0/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 14/0/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 221/19 o powierzchni 0,0460 ha położonej w Głuszycy przy ul. 11 Listopada

Nr 13/0/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 18 lutego 2014 roku w sprawie : powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 12/0/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 lutego 2014 roku w sprawie : powołania komisji celem dokonania naboru na stanowisko do spraw windykacji należności czynszowych i opłat

Nr 11/0/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 14 lutego 2014 roku w sprawie : przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 10/0/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2014 rok

Nr 9/0/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 11 lutego 2014 roku w sprawie : powołania komisji Przetargowej na najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 8/0/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 07 lutego 2014 roku w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 7/0/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 04 lutego 2014 roku w sprawie : powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 6/0/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca 2014 rok

Nr 5/0/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 21 stycznia 2014 roku w sprawie : powołania komisji celem dokonania naboru na stanowisko do spraw windykacji należności czynszowych i opłat

Nr 4/0/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 stycznia 2014 roku w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |