Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Informacja o najbliższej sesji Rady Miejskiej

ORM.0002.67.2014 Głuszyca, dnia 03 marca 2014 r.
Radni

Rady Miejskiej w Głuszycy

Sołtysi

WszyscyNa podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity Dz. U z 2013,
poz. 594) zwołuję LXVI Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Głuszycy

na dzień 05 marca 2014 r. o godz. 1700

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Podjęcie uchwał:

    1). Uchwała Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie przekazania przez Gminę zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Głuszyca Miastu Wałbrzych i zawarcia w tej sprawie porozumienia międzygminnego;

    2). Uchwała Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałbrzyskiemu na realizację zadania związanego z przeciwdziałaniem bezrobociu oraz aktywizacją lokalnego rynku pracy.

  4. Zakończenie obrad.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

(-) Janusz Rech
AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |