Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < NAJEM >

 Głuszyca, 05-03-2013 r.


INFORMACJA BURMISTRZA GŁUSZYCY

Informuję, że w dniu 04.03.2013 r. przeprowadzony został przetarg na dzierżawę oraz najem nieruchomości,
wg poniższego opisu:

1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu pod garaż - część działki
nr 123/11 o powierzchni 26 m2(B) położonej w Głuszycy, przy ul. Sienkiewicza 59 – dzierżawa na
okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz miesięczny) 15,10 zł
- wadium 3,02 zł
- cena wylicytowana w przetargu przez Panią Elżbietę Kobylińską – 155 zł netto
(DZIERŻAWCA ZREZYGNOWAŁ Z ZAWARCIA UMOWY DZIERŻWY).

2. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem garażu przy ul. Bohaterów Getta 30
w Głuszycy (część działki nr 443, obręb Głuszyca 1) o powierzchni 17,16 m2 – najem na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz miesięczny) 29,17 zł
- wadium - 5,83 zł
- cena wylicytowana w przetargu przez Panią Kamilę Jankowską – 101 zł netto

3. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem garażu przy ul. Grunwaldzkiej 67
w Głuszycy (część działki nr 54/3, obręb Głuszyca 2) o powierzchni 17,76 m2 – najem na okres
3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz miesięczny) 30,19 zł
- wadium - 6,04 zł
- cena wylicytowana w przetargu przez Pana Wiesława Kaluszkę – 120 zł netto

4. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem garażu przy ul. Grunwaldzkiej 82
w Głuszycy (część działki nr 23/2, obręb Głuszyca 2) o powierzchni 15,50 m2 – najem na okres
3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz miesięczny) 26,35 zł
- wadium 5,27 zł
- cena wylicytowana w przetargu przez Pana Jerzego Mlazgę – 420 zł netto
(NAJEMCA ZREZYGNOWAŁ Z ZAWARCIA UMOWY NAJMU).

5. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki nr 9/21 o powierzchni
43 m2 (B) położonej w Głuszycy, przy ul. Dolnej 17 – dzierżawa na ogródek przydomowy - na okres
3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) - 4,35 zł
- wadium - 0,87 zł
- PRZETARG ZOSTAŁ ODWOŁANY

Do cen wynegocjowanych w przetargu dolicza się 23% VAT.
Informację niniejszą podaję się do publicznej wiadomości na okres 7 dni
tj. od 05.03.2013 r. do 12.03.2013 r.



Głuszyca, 16-10-2012 r.

 

 

INFORMACJA BURMISTRZA GŁUSZYCY

 

Informuję, że w dniu 16 października 2012 roku o godz.10:15 w siedzibie Urzędu miał miejsce przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego o powierzchni 31,54 m2 położonego przy ul. Kłodzkiej 28 w Głuszycy Górnej
Cena wywoławcza 1 m2 – 4 zł. Wadium 378 zł
Lokal użytkowy został wynajęty za cenę 4,10 zł plus 23% podatku VAT .
Informację umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza na tablicy ogłoszeń
Urzędu na czas od dnia 16.10.2012 roku do dnia 23.10.2012 roku.

 




Informuję, że w dniu 16 października 2012 roku o godz.1000 w siedzibie Urzędu miał miejsce przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego o powierzchni 28,50 m2 położonego przy ul. Sienkiewicza 39 w Głuszycy
Cena wywoławcza 1 m2 – 7 zł. Wadium 599 zł
Lokal nie został wynajęty. Nikt nie wpłacił wadium.
Informację umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza na tablicy ogłoszeń
Urzędu na czas od dnia 16.10.2012 roku do dnia 23.10.2012 roku.

 


Głuszyca, 14-09-2012 r.

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA


I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA NAJEMLOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W GŁUSZYCY GÓRNEJ PRZY UL. KŁODZKIEJ 28 O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 31,54 m2 CENA WYWOŁAWCZA 1 m2 4 zł WADIUM 378 zł Przeznaczenie lokalu – działalność dowolna nieuciążliwa Przetarg odbędzie się w dniu 16 października 2012 roku /wtorek/ o godz. 10:15 w Urzędzie Miejskim w Głuszycy przy ul.Grunwaldzkiej 55 w sali konferencyjnej – pokój nr 11.


I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W GŁUSZYCY
PRZY UL. SIENKIEWICZA 39
O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 28,50 m2
CENA WYWOŁAWCZA 1 m2 7 zł
WADIUM 599 zł
Przeznaczenie lokalu – działalność dowolna nieuciążliwa
Przetarg odbędzie się w dniu 16 października 2012 roku /wtorek/ o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55 w sali konferencyjnej – pokój nr 11.


Głuszyca, 19-06-2012 r.


BURMISTRZ GŁUSZYCY


Informuję, że w dniu 19 czerwca 2012 roku o godz.10:00 w siedzibie Urzędu miał miejsce II przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego o powierzchni 14,41 m2 położonego przy ul. Bohaterów Getta 8 w Głuszycy
Cena wywoławcza 1 m2 – 7 zł. Wadium 303 zł
Lokal nie został wynajęty. Nikt nie wpłacił wadium.
Informację umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza na tablicy ogłoszeń Urzędu na czas od dnia 18.06.2012 roku do dnia 24.06.2012 roku.


                                                                                                                                            


Informuję, że w dniu 19 czerwca 2012 roku o godz.1015 w siedzibie Urzędu miał miejsce II przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego o powierzchni 26,40 m2 położonego przy ul. Bohaterów Getta 38 w Głuszycy
Cena wywoławcza 1 m2 – 7 zł. Wadium 554 zł
Lokal użytkowy został wynajęty za cenę 26 zł plus 23% podatku VAT .
Informację umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza na tablicy ogłoszeń Urzędu na czas od dnia 18.06.2012 roku do dnia 24.06.2012 roku.


Głuszyca, 23-05-2012 r.


BURMISTRZ GŁUSZYCY



 


BURMISTRZ GŁUSZYCY


Głuszyca, 26-04-2012 r.


BURMISTRZ GŁUSZYCY

 






21-03-2012 r.

Burmistrz  Głuszycy ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Głuszycy przy ulicy Bohaterów Getta 8

Burmistrz  Głuszycy ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Głuszycy przy ulicy Bohaterów Getta 38

Burmistrz  Głuszycy ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Głuszycy przy ulicy Grunwaldzkiej 56

 

28-07-2010 r.

BURMISTRZ GŁUSZYCY

  • Informuje, że w dniu 28 lipca 2010 roku o godz. 1015 w siedzibie Urzędu miał miejsce przetarg pisemny ograniczony na najem lokalu użytkowego o pow. 18,99 m2 i pomieszczeń  strychowych o powierzchni 130,97 m 2, położonego przy ul. Grunwaldzkiej 40 a w Głuszycy.
    Ograniczenie do użytkownika przedmiotowego lokalu użytkowego.
    Cena wywoławcza 1m 2  – 7,00  zł. Wadium –   3 149,00 zł
    Lokal został wynajęty.

 

23-06-2010 r.

BURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZA PRZETARG PISEMNY OGRANICZONY NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W GŁUSZYCY PRZY ULICY GRUNWALDZKIEJ Nr 40 a

 


 

15-06-2010 r.

Burmistrz Głuszycy informuje, że w dniu 15 czerwca 2010 roku o godz. 1000 w siedzibie Urzędu miał miejsce przetarg pisemny ograniczony na najem lokalu użytkowego o pow. 18,99 m2 i pomieszczeń  strychowych o powierzchni 130,97 m2, położonego przy ul. Grunwaldzkiej 40 a w Głuszycy. Ograniczenie do użytkownika przedmiotowego lokalu użytkowego położonego  przy ul. Grunwaldzkiej 40 a w Głuszycy. Lokal nie został wynajęty.

Burmistrz Głuszycy informuje, że w dniu 15 czerwca 2010 roku o godz. 1015 w siedzibie Urzędu miał miejsce przetarg pisemny ograniczony na najem lokalu użytkowego o pow. 130,97  m2, położonego przy ul. Grunwaldzkiej 81 w Głuszycy. Ograniczenie do mieszkańców przedmiotowego budynku przy ul. Grunwaldzkiej 81 w Głuszycy. Lokal został wynajęty.

 

05-13-2010 r.

Burmistrz  Głuszycy ogłasza przetarg  pisemny ograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Głuszycy przy ulicy Grunwaldzkiej Nr 40 a

Burmistrz  Głuszycy ogłasza przetarg  pisemny ograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Głuszycy przy ulicy Grunwaldzkiej Nr 81

 

 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |