Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Informacja o najbliższej sesji Rady Miejskiej

Głuszyca, dnia 16 grudnia 2013 r.

ORM.0002.60.2013
Radni

Rady Miejskiej w Głuszycy
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity Dz. U z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) zwołuję LX Sesję Nadzwyczajną Rady Miejskiej

na dzień 17 grudnia 2013 r. o godz. 17.00.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.Porządek obrad:

    1. Otwarcie sesji.

    2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głuszycy.

    3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głuszycy.

    4. Zakończenie obrad.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

(-) Janusz Rech
AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |