Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Informacja o najbliższej sesji Rady Miejskiej

Głuszyca, dnia 09 grudnia 2013 r.

ORM.0002.59.2013
Radni

Rady Miejskiej w Głuszycy
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity Dz. U z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) zwołuję LIX Sesję Nadzwyczajną Rady Miejskiej

na dzień 12 grudnia 2013 r. o godz. 16.00.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Podjęcie uchwał:

   1). Uchwała Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości stanowiących własność gminy Głuszyca.

    2). Uchwała Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie zmian budżetu gminy Głuszyca na rok 2013.

  4. Zakończenie obrad.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

w Głuszycy

(-) Janusz RechAKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |