Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Informacje, ogłoszenia, komunikaty Burmistrza Głuszycy

Głuszyca  12.09.2013 r

Zgodnie z § 10 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. Dz.U. 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach( Dz.U. z 2013, poz.96).
W związku z zaplanowanym treningiem na 23 października 2013 r. na terenie kraju, ćwiczeń taktyczno-specjalnych, w ramach którego planowane jest uruchomienie na obszarze województwa dolnośląskiego akustycznego podsystemu ostrzegania. Za niedogodności przepraszamy.
                

 Trening
podsystemu ostrzegania


Na terenie Gminy Głuszyca w dniu 23 października  2013 r. między godziną 10.00 a 11.00 zostanie przeprowadzony trening podsystemu ostrzegania. W tym czasie zostanie sprawdzone funkcjonowanie akustyczne podsystemu alarmowego poprzez uruchomienie syren alarmowych.23 październik  2013 r. godzina 10.00


                           


Głuszyca  12.09.2013 r.


Komunikat

Burmistrz Głuszycy zatrudni na stanowisko ds. gospodarki przestrzennej w ramach umowy na zastępstwoGłuszyca  26.04.2013 r.

Ogłoszenie Burmistrza Głuszycy

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Głuszyca  22.04.2013 r.

 
Ogłoszenie Burmistrza GłuszycyGłuszyca  22.04.2013 r.

Ogłoszenie Burmistrza Głuszycy

Głuszyca  22.04.2013 r.


Ogłoszenie Burmistrza Głuszycy

W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca oraz o przystąpieniuAKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |