Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < 2013 - Rejestr Zarządzeń Burmistrza Głuszycy >

<Rejestr  Zarządzeń Burmistrza Głuszycy 2013 r. >


Nr 155/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 października 2013 roku w sprawie : przeznaczenia do wynajęcia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego


Nr 153/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 października 2013 roku w sprawie : wyznaczenia siedziby obwodowej komisji wyborczej właściwej dla głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Głuszycy przed upływem kadencji, zarządzonych na dzień 24 listopada 2013 r.


Nr 152/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 15 października 2013 roku w sprawie : powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 150/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 11 października 2013 roku w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy


Nr 149/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 11 października 2013 roku w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 148/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 07 października 2013 roku w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Głuszyca

Nr 146/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 września 2013 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2013 rok

Nr 145/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 27 września 2013 roku w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głuszyca

Nr 144/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 27 września 2013 roku w sprawie : przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących programu współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2014 rok

Nr 143/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 września 2013 roku w sprawie : powołania komisji odbiorowej dla zadania pn.:"Wykonanie zasilania elektrycznego ulicznego ul.Polnej."

Nr 142/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 19 września 2013 roku w sprawie : zmiany Zarządzenia nr 124/2013 z dnia 13 sierpnia 2013 r. dotyczącego opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Głuszyca na 2014 rok.

Nr 141/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 19 września 2013 roku w sprawie : powołania Komisji odbiorowej dla zadania pn.: "Remont części dachu papowego budynku przy ul. Grunwaldzkiej 29 w Głuszycy (budynek poszpitalny)".

Nr 140/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 września 2013 roku w sprawie : powołania Komisji na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 139/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 13 września 2013 roku w sprawie : powołania Komisji na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 138/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 13 września 2013 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2013 rok

Nr 137/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 13 września 2013 roku w sprawie : wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności dyrektora Zespołu Szkół w Głuszycy

Nr 136/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 2 września 2013 roku w sprawie : wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Głuszycy

Nr 135/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 2 września 2013 roku w sprawie : wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Głuszycy

Nr 134/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 2 września 2013 roku w sprawie : wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej nr1 w Głuszycy Górnej

Nr 133/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 2 września 2013 roku w sprawie : wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności dyrektora Przedszkola Samorządowego w Głuszycy

Nr 132/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 2 września 2013 roku w sprawie : wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności dyrektora Gimnazjum Publicznego w Głuszycy

Nr 131/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 2 września 2013 roku w sprawie : powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Nr 129/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie : powierzenia funkcji dyrektora Zespołu Szkół w Głuszycy

Nr 128/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 26 sierpnia 2013 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2013


Nr 127/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 23 sierpnia 2013 roku w sprawie : zmiany Zarządzenia Nr 125/O/2013 z dnia 13 sierpnia 2013 r w sprawie powołania Komisji konkursowej dla wyboru Dyrektora Zespołu Szkół w Głuszycy

Nr 126/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 sierpnia 2013 roku w sprawie : powołania Komisji odbiorowej dla zadania pn.: "Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuszyca Górna na terenie Gminy Głuszyca"

Nr 125/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 13 sierpnia 2013 roku w sprawie : powołania Komisji konkursowej dla wyboru Dyrektora Zespołu Szkół w Głuszycy
 
Nr 124/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 13 sierpnia 2013 roku w sprawie : opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej gminy Głuszyca na 2014 rok.

Nr 123/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 09 sierpnia 2013 roku w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 122/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 06 sierpnia 2013 roku w sprawie : wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w formie elektronicznej

Nr 121/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 06 sierpnia 2013 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2013 rok.

Nr 120/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 06 sierpnia 2013 roku w sprawie : zmiany Uchwały Nr XLIX/211/2013 Rady Miejskiej Głuszyca z dnia 11 lipca 2013 roku w sprawie : uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2013-2025.

Nr 119/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 05 sierpnia 2013 roku w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 118/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 05 sierpnia 2013 roku w sprawie : powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


Nr 117/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 05 sierpnia 2013 roku w sprawie : powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


Nr 116/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 02 sierpnia 2013 roku w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 115/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 02 sierpnia 2013 roku w sprawie : powołania Komisji Przetargowej

Nr 113/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 23 lipca 2013 roku w sprawie : zmiany Zarządzenia Nr 56/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 06 lipca 2011r. dotyczącego powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Nr 112/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 22 lipca 2013 roku w sprawie : powołania komisji odbiorowej zakończonych prac związanych z remontem ogrodzenia Cmentarza Ofiar Faszyzmu w miejscowości Kolce

Nr 111/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 18 lipca 2013 roku w sprawie : zmiany Zarządzenia Nr 109/O/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy.

Nr 110/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 lipca 2013 roku w sprawie : udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe

Nr 109/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 lipca 2013 roku w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy

Nr 108/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 10 lipca 2013 roku w sprawie : zmiany zarządzenia Nr 72/O/2013 z dnia 09 maja 2013 r. dotyczącego powołania zespołu do opracowania Programu Naprawczo - Oszczędnościowego dla Gminy Głuszyca

Nr 107/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 09 lipca 2013 roku w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę działek


Nr 106/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 09 lipca 2013 roku w sprawie : ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Głuszycy

Nr 105/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 08 lipca 2013 roku w sprawie : powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Głuszycy

Nr 104/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 05 lipca 2013 roku w sprawie : powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nr 103/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 05 lipca 2013 roku w sprawie : komisyjnego zlikwidowania kasy w Urzędzie Miejskim w Głuszycy.

Nr 102/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 01 lipca 2013 roku w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 109/2 o powierzchni 0,6421 ha, położonej w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 29.

Nr 101/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 01 lipca 2013 roku w sprawie : powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Pani Moniki Kaczur ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Nr 100/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 01 lipca 2013 roku w sprawie : powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Pani Ewy Heinysz ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Nr 99/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 01 lipca 2013 roku w sprawie : powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Pana Grzegorza Będzińskiego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Nr 98/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 97/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2013 rok

Nr 96/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Głuszycy

Nr 95/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie : odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Głuszyca

Nr 94/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie : ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Głuszyca

Nr 93/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki zabudowanej garażem nr 485/11 o powierzchni 0,0052 ha położonej w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej

Nr 92/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2013 rok

Nr 91/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy

Nr 89/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 88/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 10 czerwca 2013 roku w sprawie : powołania Rady Gminnej Działalności Pożytku Publicznego w Głuszycy.

Nr 87/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 10 czerwca 2013 roku w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 86/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 10 czerwca 2013 roku w sprawie : powołania gminnej Komisji ds. szacowania szkód powstałych w infrastrukturze Gminy, strat w gospodarstwach domowych i przedsiębiorstwach, w wyniku miejscowego gradobicia, nawalnych opadów deszczu, podtopień i spływu powierzchniowego wód na terenie Gminy Głuszyca.

Nr 85/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 07 czerwca 2013 roku w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 84/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 05 czerwca 2013 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2013 rok

Nr 83/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 04 czerwca 2013 roku w sprawie : zmian w regulaminie wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Głuszycy

Nr 82/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie : przekazania sprawozdania finansowego gminy Głuszyca za 2012 rok

Nr 81/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie : powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 80/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Nr 79/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2013 rok

Nr 78/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie : powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Nr 77/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie : powołania komisji odbiorowej dla zadania pn.: "Modernizacja - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, obręb Sierpnica na działkach nr 354/10 , 444"

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |