Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < 2013 - Rejestr Zarządzeń Burmistrza Głuszycy >

<Rejestr  Zarządzeń Burmistrza Głuszycy 2013 r. >
 
Nr 113/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 23 lipca 2013 roku w sprawie : zmiany Zarządzenia Nr 56/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 06 lipca 2011r. dotyczącego powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Nr 112/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 22 lipca 2013 roku w sprawie : powołania komisji odbiorowej zakończonych prac związanych z remontem ogrodzenia Cmentarza Ofiar Faszyzmu w miejscowości Kolce

Nr 111/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 18 lipca 2013 roku w sprawie : zmiany Zarządzenia Nr 109/O/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy.

Nr 110/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 lipca 2013 roku w sprawie : udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe

Nr 109/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 lipca 2013 roku w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy

Nr 108/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 10 lipca 2013 roku w sprawie : zmiany zarządzenia Nr 72/O/2013 z dnia 09 maja 2013 r. dotyczącego powołania zespołu do opracowania Programu Naprawczo - Oszczędnościowego dla Gminy Głuszyca

Nr 107/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 09 lipca 2013 roku w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę działek


Nr 106/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 09 lipca 2013 roku w sprawie : ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Głuszycy

Nr 105/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 08 lipca 2013 roku w sprawie : powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Głuszycy

Nr 104/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 05 lipca 2013 roku w sprawie : powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nr 103/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 05 lipca 2013 roku w sprawie : komisyjnego zlikwidowania kasy w Urzędzie Miejskim w Głuszycy.

Nr 102/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 01 lipca 2013 roku w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 109/2 o powierzchni 0,6421 ha, położonej w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 29.

Nr 101/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 01 lipca 2013 roku w sprawie : powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Pani Moniki Kaczur ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Nr 100/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 01 lipca 2013 roku w sprawie : powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Pani Ewy Heinysz ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Nr 99/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 01 lipca 2013 roku w sprawie : powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Pana Grzegorza Będzińskiego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Nr 98/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 97/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2013 rok

Nr 96/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Głuszycy

Nr 95/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie : odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Głuszyca

Nr 94/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie : ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Głuszyca

Nr 93/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki zabudowanej garażem nr 485/11 o powierzchni 0,0052 ha położonej w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej

Nr 92/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2013 rok

Nr 91/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy

Nr 89/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 88/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 10 czerwca 2013 roku w sprawie : powołania Rady Gminnej Działalności Pożytku Publicznego w Głuszycy.

Nr 87/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 10 czerwca 2013 roku w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 86/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 10 czerwca 2013 roku w sprawie : powołania gminnej Komisji ds. szacowania szkód powstałych w infrastrukturze Gminy, strat w gospodarstwach domowych i przedsiębiorstwach, w wyniku miejscowego gradobicia, nawalnych opadów deszczu, podtopień i spływu powierzchniowego wód na terenie Gminy Głuszyca.

Nr 85/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 07 czerwca 2013 roku w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 84/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 05 czerwca 2013 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2013 rok

Nr 83/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 04 czerwca 2013 roku w sprawie : zmian w regulaminie wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Głuszycy

Nr 82/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie : przekazania sprawozdania finansowego gminy Głuszyca za 2012 rok

Nr 81/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie : powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 80/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Nr 79/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2013 rok

Nr 78/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie : powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Nr 77/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie : powołania komisji odbiorowej dla zadania pn.: "Modernizacja - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, obręb Sierpnica na działkach nr 354/10 , 444"

Nr 76/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie : przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca.

Nr 75/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę działek oraz najem garaży

Nr 74/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 14 maja 2013 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2013 roku

Nr 73/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 09 maja 2013 roku w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego pożonego w Głuszycy przy ul. Bohaterów Getta 8.

Nr 72/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 09 maja 2013 roku w sprawie : powołania zespołu do opracowania Programu Naprawczo - Oszczędnościowego dla Gminy Głuszyca

Nr 71/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 08 maja 2013 roku w sprawie : powołania zespołu do opracowania Programu Naprawczo - Oszczędnościowego dla Gminy Głuszyca

Nr 70/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 07 maja 2013 roku w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy

Nr 69/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 07 maja 2013 roku w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy

Nr 68/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 07 maja 2013 roku w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej budynkiem kotłowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą posadowionej na działkach nr 76/2 o powierzchni 1,3983 ha, nr 79 o powierzchni 0,8985 ha, nr 440 o powierzchni 1,0196 ha, nr 306/2 o powierzchni 0,0851 ha położonych w Grzmiącej

Nr 67/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 07 maja 2013 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2013 rok

Nr 66/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2013 rok

Nr 65/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2013 rok

Nr 64/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie : powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki

Nr 63/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2013 rok

Nr 62/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia kontrolnego pomiaru chodnika przy ul. Łukasiewicza.

Nr 61/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 19 kwietnia 2013 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2013 rok

Nr 60/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 19 kwietnia 2013 roku w sprawie : powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca
 
 
 
Nr 54/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2013 rok

Nr 53/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie : powołanie komisji do przeprowadzenia kontrolnego pomiaru pasa drogowego przy ul. Łukasiewicza

Nr 52/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie : przeznaczenia do wynajęcia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego

Nr 51/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 09 kwietnia 2013 roku w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży działki nr 351/3 o pow. 0,02 ha położoną w Sierpnicy w trybie przetargu pisemnego ograniczonego do użytkowników i właścicieli działek graniczących z działką nr 351/3

Nr 50/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 09 kwietnia 2013 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2013 rok

Nr 49/0/2013 Burmistrza Głuszycy z dnia 08 kwietnia 2013 roku w sprawie : sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2012 r

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |